Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Dąbek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2278-171X

ResearcherID: S-4180-2017

Scopus: 7003692811

PBN: 901042

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Development of oxide scale at $1,100^{\circ}$C on Fe20Cr5Al alloy non-implanted and yttrium-implanted / Jerzy JEDLIŃSKI, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Kazimierz KOWALSKI, Jarosław DĄBEK, Günter Borchardt // Oxidation of Metals ; ISSN 0030-770X. — 2013 vol. 79 iss. 1–2, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • keywords: FeCrAl high temperature alloys, reactive elements, alumina scales

2
3
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów $Ar/H_{2}/H_{2}O$ i $Ar/CH_{4}/H_{2}O$Physicochemical properties of the $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ layer system in air and the mixtures of $Ar-H_{2}-H_{2}O$ and $Ar-CH_{4}-H_{2}O$ gas / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 8–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

 • słowa kluczowe: interkonektor, stało-tlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), żaroodporna stal ferrytyczna, powłoki ceramiczne, wysokotemperaturowa korozja

  keywords: interconnect, ferritic stainless steel, Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), ceramic coatings, high-temperature corrosion

4
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ i ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$Physicochemical properties of the ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ composite material in air and ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ and ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$ gas mixtures / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Jarosław DĄBEK, Anna RAKOWSKA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Influence of yttrium on the physicochemical properties of the $Fe-25Cr$ ferritic steel for IT-SOFC interconnectsWpływ itru na poprawę właściwości fizykochemicznych stali ferrytycznej $Fe-25Cr$ przeznaczonej na interkonektory do ogniw paliwowych IT-SOFC / Tomasz BRYLEWSKI, Aleksander GIL, Jarosław DĄBEK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 410–415. — Bibliogr. s. 415

 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), interkonektor, żaroodporna stal ferrytyczna, efekt pierwiastków aktywnych

  keywords: interconnect, ferritic stainless steel, solid oxide fuel cell, reactive element effect

7
 • Kinetyka utleniania stopów TiAl i TiAlNb w powietrzu i  w mieszaninach gazowych powietrze-$H_{2}O$Oxidation kinetics of TiAl and TiAlNb alloys in air-$H_{2}O$ gas mixtures / Kazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRAŻUCH, Tomasz BRYLEWSKI, Jarosław DĄBEK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 576. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Microstructure and electrical properties of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditions / M. STYGAR, J. DĄBEK, T. BRYLEWSKI // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Morfologia powierzchni zgorzeliny na stopach TiAl pokrytych żywicą zawierającą fluorScale morphology on TiAl alloys coated by fluorine contained resin / Aleksander GIL, Zbigniew Żurek, Adam Stawiarski, Jarosław DĄBEK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 346–349. — Bibliogr. s. 348–349. — Afiliacja Autorów: A. Gil – Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; J. Dąbek – Katedra Fizykochemii Ciała Stałego, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Ochronne układy warstwowe $AL453(Mn,Co)_{3}O_{4}$ jako metaliczne interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFCProtective $AL453(Mn,Co)_{3}O_{4}$ composite materials as metallic interconnects for IT-SOFCS / Tomasz BRYLEWSKI, Andrzej KRUK, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: średniotemperaturowe stało-tlenkowe ogniwo paliwowe (IT-SOFC), żaroodporna stal ferrytyczna (FSS), powłoka ochronna, parowanie chromu, interkonektor metaliczny, spinel manganowo-kobaltowy

  keywords: protective coatings, metallic interconnect, Ferritic Stainless Steel (FSS), chromium vaporization, cobalt manganese spinels, Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cell (IT-SOFC)

11
 • Ochronno-przewodzące układy warstwowe $(Mn,Co)_{3}O_{4}$/Al 453 jako metaliczne interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFCProtective-conducting $(Mn,Co)_{3}O_{4}$/Al 453 composite materials as a metallic interconnects for IT-SOFC / Tomasz BRYLEWSKI, Andrzej KRUK, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Oxidation behaviour of some ferritic stainless steels in the $Ar-H{_2}-H{_2}O$ gas mixture / Kazimierz PRZYBYLSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Janusz PRAŻUCH, Jarosław DĄBEK // W: Solutions for high temperature corrosion protection in energy conversion systems : European Federation of Corrosion workshop : September 30–October 2, 2009, Frankfurt am Main, Germany : book of abstracts. — [Germany : EFC], [2009]. — (EFC-Event / European Federation of Corrosion ; no. 321). — S. 101–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Predicting the area specific resistance of the oxide scale growing on the Crofer 22 APU ferritic steel in cyclic temperature conditionsPrognozowanie powierzchniowej rezystancji elektrycznej zgorzeliny tlenkowej narastającej na stali ferrytycznej Crofer 22 APU w warunkach cyklicznych zmian temperatury / STYGAR M., DĄBEK J., DURDA E., PYZALSKI M., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Residual stress development and relaxation during thermal cycling of Fe23Cr5Al without and with reactive elements / Jerzy JEDLIŃSKI, Jean Luc Grosseau-Poussard, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Gilles Bonnet, Zbigniew Żurek, Marek NOCUŃ // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Residual stress development and relaxation in alumina scale during thermal cycling of Fe23Cr5Al alloys without and with reactive elements / J. JEDLIŃSKI, J. L. Grosseau-Poussard, A. RAKOWSKA, J. DĄBEK, G. Bonnet, Z. Żurek, M. NOCUŃ // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Sposób polepszania żaroodporności stali wysokochromowej[Method for improving the heat resistance of high–chromium steel] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GIL Aleksander, WYRWA Jan, DĄBEK Jarosław, RĘKAS Mieczysław. — Int.Cl.: C25D 5/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391128 A1 ; Opubl. 2011-11-07. — Zgłosz. nr P.391128 z dn. 2010-05-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 23, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391128A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Structure and electrical properties of $Mn-Cu-O$ spinels / M. BOBRUK, K. Durczak, J. DĄBEK, T. BRYLEWSKI // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2017 vol. 26 iss. 4, s. 1598–1604. — Bibliogr. s. 1604. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-13. — tekst: https://goo.gl/NX7Jx0

 • keywords: X-ray, solid oxide fuel cell (SOFC), electrical conductivity, spinel solid solutions

20
21
22
 • The effect of implanted Al and/or Y on the scale formation on low-Al Fe20Cr2Al alloy / Jerzy JEDLIŃSKI, Jean Luc Grosseau Poussard, Jarosław DĄBEK, Kazimierz KOWALSKI, Marek NOCUŃ, Grzegorz SMOŁA, Zbigniew Żurek // Oxidation of Metals ; ISSN 0030-770X. — 2017 vol. 88 iss. 3–4, s. 371–382. — Bibliogr. s. 381–382, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-24. — tekst: https://goo.gl/Wckuj5

 • keywords: ion implantation, two-stage oxidation, oxidation mechanism, low-Al FeCrAl alloys

23
 • The effect of Pt content on the scale development on $\beta-NiAl$ at very early oxidation stages / Jerzy JEDLIŃSKI, Jean Luc Grosseau Poussard, Jarosław DĄBEK, Brian Glesson, Marek NOCUŃ, Remigiusz GOŁDYN // Oxidation of Metals ; ISSN 0030-770X. — 2017 vol. 87 iss. 3–4, s. 311–319. — Bibliogr. s. 318–319, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-24. — 9th international conference on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials (HTCPM) : France, May 15–20, 2016. — tekst: https://goo.gl/2ULEpH

 • keywords: early oxidation stages, alumina polymorphs, beta-NiAl bond coat

24
25
 • The physicochemical properties of chromia-forming stainless steel coated with $Mn-based$ spinel thick films in the cathodic atmosphere of SOFC / Kazimierz PRZYBYLSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Jarosław DĄBEK, Janusz PRAŻUCH // W: European fuel cell forum 2009 [Dokument elektroniczny] : 29 June – 2 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : s. n.], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych