Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36559215400

PBN: 2229810

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/954/740

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podsadzanie wyrobisk, analiza geomechaniczna, stabilizacja górotworu

  keywords: salt mine, backfilling, geomechanical analysis, stabilization of the rock mass

2
 • Działania podnoszące stan bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych w MGW w ZabrzuThe activities improving safety of the underground tourist routes in the museum of coal mining in Zabrze / Kajetan d'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 8, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, audyt bezpieczeństwa

  keywords: safety, underground tourist routes, historic mines, security audit

3
 • Geomechanical numerical analysis as a guidance for preservation works of the "Wieliczka" Salt Mine site / Kajetan D'OBYRN, Antoni TAJDUŚ // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 2, s. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, geomechanical analysis, "Wieliczka" Salt Mine, physico-mechanical rock parameters

4
 • Pionowa zmienności jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading Franciszek in the zinc and lead mine Pomorzany (Olkusz region) / Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — ISBN: 978-83-65503-11-4. — S. 48–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: jakość wód, górnictwo Zn-Pb, Olkusz, upadowa Franciszek

  keywords: water quality, Olkusz, Zn-Pb mining, dipheading Franciszek

5
 • Pionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading „Franciszek” in the zinc and lead mine „Pomorzany” (Olkusz Region) / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [39]

 • słowa kluczowe: wody podziemne, górnictwo rud cynku i ołowiu, kopalnia Olkusz - Pomorzany, upadowa Franciszek

6
 • Podnoszenie stanu bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu : [streszczenie][Improvement of the underground tourist routes safety on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze] / Kajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Langdon // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 166–167. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Udostępnianie wyrobisk zlikwidowanych zakładów górniczych w celach turystycznych – działania kształtujące bezpieczeństwo na przykładzie tras podziemnych MGW w ZabrzuEnabling access to the pits of closed underground mines for tourism – measures affecting safety based on the example of the underground routes of the Coal Mining Museum in Zabrze / Kajetan D'OBYRN, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek-Słota // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2017 nr 3–4, s. 68–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — K. D'Obyrn - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, kopalnie zabytkowe, audyt bezpieczeństwa

  keywords: safety, underground tourist routes, historic mines, safety audit

8
 • Use of water from the WVII-16 leak in the Wieliczka Salt Mine (Poland) / Kajetan D’OBYRN, Marzena POŁEĆ, Adam POSTAWA // W: 13\textsuperscript{th} International Mine Water Association Congress - Mine Water and Circular Economy [Dokument elektroniczny] : Lappeenranta, Finland, 25–30 June 2017 : proceedings, vol. 1 / eds. Christian Wolkersdorfer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Finland : IMWA – International Mine Water Association], cop. 2017. — (LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research Reports ; ISSN 2243-3376 ; vol. 63). — S. 276–281. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.imwa.info/docs/imwa_2017/IMWA_2017_Volume_1.pdf [2017-07-13]. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

 • keywords: water hazard, Wieliczka Salt Mine, use of salt water

9
 • Warunki zasilania wód leczniczych w Kopalni Soli WieliczkaConditions of medicinal water supply in the Wieliczka Salt Mine / Stanisław WITCZAK, Kajetan D'OBYRN, Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 313–322. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://goo.gl/SkGClZ

 • słowa kluczowe: Wieliczka, wody lecznicze, skład izotopowy, tryt, zasilanie

  keywords: tritium, Wieliczka, therapeutic water, isotopic composition, groundwater recharge

10
 • Wybór optymalnej metody zabezpieczenia komory Fryderyk August w Kopalni Soli „Wieliczka” w aspekcie poprawy statyki górotworu, ochrony powierzchni i zapobiegania zagrożeniu wodnemuThe optimal method for securing the Frederick Augustus Chamber in the „Wieliczka” salt mine to improving rock mass statics, protecting the surface and preventing water hazard / Kajetan D'OBYRN // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2016 nr 12, s. 5–10. — Tryb dostępu: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS4-02.pdf [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.. — K. D'Obyrn - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona powierzchni, zagrożenie wodne, zabezpieczenie komór, ochrona zabytkowych wyrobisk

  keywords: mining, water hazard, surface protection, chamber backfilling, protecting historic mine workings

11
 • Wybór optymalnej metody zabezpieczenia komór Geramb w Kopalni Soli „Wieliczka” w aspekcie poprawy statyki górotworu i ochrony powierzchniSelection of an optimal security method for Geramb chambers in Wieliczka salt mine in terms of strata static improvement and surface protection / Kajetan d'OBYRN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 11, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ochrona zabytkowych wyrobisk, analiza geomechaniczna, metody zabezpieczenia komór

  keywords: protection of historic excavations, geomechanical analysis, methods of chamber protection

12
 • Zrzut wód kopalnianych w świetle wymogów ramowej dyrektywy wodnej i regulacji krajowychMine water discharge in the light of water framework directive and domestic regulation requirements / Barbara TOMASZEWSKA, Ewa KMIECIK, Kajetan d'OBYRN, Marcin KARPIŃSKI // W: Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : praca zbiorowa / pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017. — ISBN: 978-83-65503-11-4. — S. 55–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, odwadnianie, wody kopalniane, ZG Sobieski

  keywords: coal, dewatering, mining water, Sobieski Coal Mine

13
 • Zrzut wód kopalnianych w świetle wymogów ramowej dyrektywy wodnej oraz regulacji krajowychMine water discharge in the light of water framework directive and domestic regulation requirements / Barbara TOMASZEWSKA, Ewa KMIECIK, Kajetan D'OBYRN, Marcin KARPIŃSKI // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [74]

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, odwadnianie, wody kopalniane, ZG Sobieski