Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czupryński, mgr

asystent

Faculty of Physics and Applied Computer Science
WFiIS-kzfj


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 602c8f679543c7410626dffd

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • An assessment of an ion exchange resin system for the removal and recovery of Ni, Hg, and Cr from wet flue gas desulphurization wastewater - a pilot study / Piotr CZUPRYŃSKI, Maciej Płotka, Piotr Glamowski, Witold Żukowski, Tomasz BAJDA // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2022 vol. 12 iss. 9, s. 5145-5156. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5155-5156, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-10. — P. Czupryński - dod. afiliacja: PGE Energia Ciepła S. A., Warszawa, Poland. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d1ra09426b?page=search

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/D1RA09426B

2
 • An assessment of the hydraulic properties and performance of a subsurface flow constructed wetland, Nowa Słupia, Poland / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Wojciech CHMURA, Piotr Małoszewski, Jarosław M. NĘCKI, Teresa Ozimek, Mirosław ZIMNOCH // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — s. 205–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the static chamber method for gas emission measurement from a constructed wetland / Jarosław M. NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Wojciech CHMURA, Piotr CZUPRYŃSKI // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — S. 289–291

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania emisji metanu z hydrofitowych oczyszczalni ścieków[Investigation of methane emmission from costructed wetlands] / J. M. NĘCKI, P. CZUPRYŃSKI, W. Chmura, M. ZIMNOCH // W: XXVI [Dwudzieste szóste] sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych : 5–6. czerwca 2002 Katowice – Szczyrk : streszczenia / Uniwersytet Śląski. Instytut Chemii [etc.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hydraulic characteristics of a constructed wetland: implications for pollutant removal / P. WACHNIEW, P. CZUPRYŃSKI, P. Maloszewski, T. Ozimek // W: Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny] : EGS-AGU-EUG joint assembly : Nice, France, 06–11 April 2003, Vol. 5 / European Geophysical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : EGS], 2003. — S. 1–2 [Sekcja Hydrogeological Sciences HS 26 EAE03-A-11959]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydraulic characteristics of a wastewater treatment pond evaluated through tracer test and multi-flow mathematical approach / P. Małoszewski, P. WACHNIEW, P. CZUPRYŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 1, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/v6BTdR

 • keywords: mathematical modelling, multi-flow dispersion model, constructed wetland, tracer test, duckweed pond

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hydraulic characteristics of artificial gravel beds derived from results of tracer tests / P. WACHNIEW, P. Małoszewski, P. CZUPRYŃSKI // Geophysical Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1607-7962. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — 2005 vol. 7, s. [1–2]. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-04072. — CD-ROM z czasopismem w wersji elektronicznej dołączony do programu naukowego konferencji wydanej w wersji drukowanej. — Oznaczenie abstraktu EGU05-A-04072. — European Geosciences Union : general assembly : Vienna, 24–29 April 2005. — [Vienna : EGU, 2005]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hydraulic characteristics of constructed wetlands evaluated by means of tracer tests / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Maloszewski // W: “Trace elements and isotopes in geochemistry – fluids and solids” : Proceedingsband zum Workshop am Geologischen Institut der TU Bergakademie Freiberg am 20. Juni 2003 : 54. Berg- und Hüttenmännischer Tag / eds. B. Merkel, Ch. Wolkersdorfer, A. Hasche ; TU Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Geologie. — Freiberg : TU Bergakademie, 2003. — (Wissenschaftliche Mitteilungen / Technische Universität Bergakademie, Institut für Geologie ; ISSN 1433-1284 ; 24). — S. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Isotope and tracer techniques in studies of constructed wetlands: the PRIMROSE project example / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI // W: VI [Sixth] isotope workshop : 29. June – 4. July 2002, Tallinn, Estonia : abstracts / European Society for Isotope Research. — Tallinn : Institute of Geology at Tallinn Technical University, 2002. — S. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • {\em Lemnaceae} in wastewater treatment – case study, Mniow, Poland / Teresa Ozimek, Piotr CZUPRYŃSKI // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — S. 302–307. — Bibliogr. s. 307

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Roślinne oczyszczalnie ścieków : przewodnik dla gmin[Constructed wetlands : guide for communities] / Tomasz BERGIER, Andrzej Czech, Piotr CZUPRYŃSKI, Agnieszka Łopata, Przemysław WACHNIEW, Joanna WOJTAL. — Kraków : Natural Systems, 2004. — 32 s.. — ISBN10: 83-920509-0-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Study of hydraulic parameters in heterogeneous gravel beds: constructed wetland in Nowa Słupia (Poland) / Piotr Małoszewski, Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI // Journal of Hydrology (Amsterdam) / European Geophysical Society ; ISSN 0022-1694. — 2006 vol. 331 iss. 3–4, s. 630–642. — Bibliogr. s. 641–642, Summ.. — tekst: https://goo.gl/dfdz64

 • keywords: constructed wetlands, mathematical modelling, heterogeneous medium, tracer tests, hydraulic parameters, Nowa Slupia (Poland)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jhydrol.2006.06.014

13
 • Ten years' experience of constructed wetlands in Poland / Teresa Ozimek, Piotr CZUPRYŃSKI // W: Constructed and riverine wetlands for optimal control of wastewater at catchment Scale : EU 5\textsuperscript{th} FP RTD PRIMROSE “PRocess based Integrated Management of constructed and Riverine wetlands for Optimal control of wastewater at catchment ScalE” (EVK1-CT 2000-00065) : LIFE environment project “Sustainable wastewater purification in Estonian small municipalities” (ENV/EE/00924) : [29 September to 2 October Tartu, Estonia] : international conference : conference proceedings / eds. Ülo Mander, Christina Vohla, Age Poom ; University of Tartu. Institute of Geography ; Norwegian Centre for Soil and Environmental Research. — Tartu : UT IG, 2003. — (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis ; ISSN 1406-3069 ; 94). — Opis częśc. wg wstępu. — S. 163–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Tracer test in Hob\o l Creek, Norway, under different flow conditions / Anders Wörman [et al.], Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Aaron Packman // W: Hydrophysical processes and systems : thirty years of water resources department / eds. Jarosław J. Napiórkowski, Paweł M. Rowiński ; Polish Academy of Sciences. Committee of Geophysics. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2005. — (Acta Geophysica Polonica / Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa ; ISSN 0001-5725 ; vol. 53 no. 4 spec. iss.). — S. 517–526. — Bibliogr. s. 525–526, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tryt jako znacznik przepływu w hydrofitowych oczyszczalniach ściekówTritium as a tracer of flow in constructed wetlands / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Małoszewski // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Use of tracer tests to evaluate hydraulic properties of constructed wetlands / Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI, Piotr Małoszewski // W: Tracers and tracing methods TRACER 3 : 22–24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. — Warszawa : INChT, 2004. — ISBN10: 8390969025. — S. 157–162. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: