Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Czuma, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: Q-2212-2016

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Additives for the hydrothermal fly ash zeolites synthesis / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 3 Recycling air pollution and climate change, modern energy and power source. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-82-7. — S. 3–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • keywords: fly ash, zeolites, hydrothermal synthesis additives

2
 • Analiza wpływu impregnacji związkami aminowymi karbonizatu węglowego na właściwości sorpcyjne względem $CO_{2}$[Analysis of influence of amine impregnation on char on the $CO_{2}$ sorption capacity] / Natalia CZUMA // W: III sesja naukowa doktorantów [Dokument elektroniczny] : 11 czerwca 2015 : streszczenia wystąpień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: adsorpcja, CO2, aminy

3
 • Analysis of the impact of changing the selected process parameters on the zeolites formation in the fusion process / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 121. — Bibliogr. s. 121

 • keywords: fly ash, zeolites, fusion syntheisis

4
 • Analysis of the impact of changing the selected process parameter on the zeolites hydrothermal synthesis from fly ashes / CZUMA Natalia, SARAPATA Bartosz, ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł // W: NANOCON 2016 : 8\textsuperscript{th} international conference on nanomaterials – research & application : October 19\textsuperscript{th} – 21\textsuperscript{st} 2016 Brno, Czech Republic : list of abstracts / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Czech Republic : AMOS repro Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-68-0. — S. 133–134. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analysis of the influence of fusion synthesis parameters on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00010, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/s7usiZ [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Carbon derived materials for $CO_{2}$ capture out of flue gases / K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, K. Klima // W: Documenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava = Documenta Geonica 2015/1 : 10\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins" / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — ISBN: 978-80-86407-59-3. — S. 158–163. — Bibliogr. s. 162–163, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Characterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method / A. KRZYŻANOWSKI, A. TOMCZYK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA // W: ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-7784-669-8. — S. 202–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • $CO_{2}$ adsorption on activated brown coal impregnated with alcohol amines / P. BARAN, K. ZARĘBSKA, N. CZUMA // W: ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-7784-669-8. — S. 139–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • $CO_{2}$ adsorption properties of char produced from brown coal impregnated with alcohol amine solutions / Paweł BARAN, Katarzyan ZARĘBSKA, Natalia CZUMA // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2016 vol. 188 iss. 7 art. no. 416, s. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-17. — tekst: http://goo.gl/1Urtrj

 • keywords: brown coal, amines, impregnation, CO2 adsorption

10
 • Fly ash granulated and non-granulated zeolites for removal of selected exhaust gases pollutants / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 128. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: granulation, sorption, fly ash zeolite

11
 • Fly ash zeolites for $CO_{2}$ capture / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Natalia CZUMA, Jakub SZCZUROWSKI // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 152. — Bibliogr. s. 152

 • keywords: CO2, adsorption, fly ash, zeolite

12
 • Fusion synthesis conditions analysis on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 64. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: fusion, fly ash, zeolites, SO2 sorption

13
 • Impact of demagnetisation of fly ash process on hydrothermal synthesis of zeolites / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Wojciech Franus // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 63

 • keywords: fly ash, zeolite, hydrothermal synthesis, demagnetisation process

14
 • Implementation of waste materials from the energy sector in the construction industry / Kinga Klima, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2017 [Dokument elektroniczny] : clean energy, taste of the future / eds. Krzysztof Pikoń, Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Department of Technologies and Installations for Management, 2018. — 5\textsuperscript{th} conference on Environmental protection and energy : December 8th, 2017, Gliwice. — ISBN: 978-83-950087-1-9. — S. 245–250. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1CG2afXGVy-7FBLl1DH9lrPf_EUihUY5F/view [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 249–250, Abstr.

 • keywords: fly ash, industrial waste, building materials, geopolymers, natural resources

15
 • Influence of base solution concentration on the fly ash zeolite hydrothermal synthesis / CZUMA Natalia, Sarapata Bartosz, ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł // W: NANOCON 2016 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} international conference on nanomaterials – research & application : October 19\textsuperscript{th} – 21\textsuperscript{st} 2016 Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — Dysk flash. — ISBN: 978-80-87294-71-0. — S. 685–690. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 690

 • keywords: fly ash, zeolite, hydrothermal synthesis

16
 • Interactions between $CH_4$ and $CO_2$ gas mixtures and hard coal in the context of potential sequestration of carbon dioxide in underground sites in PolandAnaliza oddziaływań mieszaniny gazów $CH_4$ i $CO_2$ z węglem kamiennym w aspekcie możliwości podziemnego składowania ditlenku węgla w regionie Polski / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Natalia CZUMA, Piotr ZABIEROWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2017 t. 19 nr 3, s. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel, sorpcja, sekwestracja, mieszanina gazów

  keywords: coal, sorption, sequestration, gas mixture

17
 • Microwave and ultrasound energy in the process of fly ash zeolite synthesis and its application for $CO_{2}$ sorption / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: NAP-2017 : proceedings of the 2017 IEEE 7\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Zatoka, Ukraine, September 10–15, 2017, Pt. 3 / managing ed. Yurii Shabelnyk ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State University. — Sumy : Sumy State University, 2017. — ISBN: 978-1-5386-2810-2. — S. 03NNSA20-1–03NNSA20-5. — Bibliogr. s. 03NNSA20-5, Abstr.

 • keywords: fly ash, zeolite, ultrasound, microwave

18
 • Popiół lotny surowcem do syntezy sorbentu ditlenku siarki[Fly ash as a raw material for sulphul dioxide sorbent synthesis] / Katarzyna ZARĘBSKA, Natalia CZUMA, Paweł BARAN // W: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — ISBN: 978-83-65644-10-7. — S. 43. — Bibliogr. s. 43. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Production of geopolymer materials from calcium fly ash / Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Natalia CZUMA, Adam Kanciruk // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 118

 • keywords: geopolymer, calcium fly ash, fly ash modification

20
 • The characteristic of $NaHCO_{3}$ with a developed specific surface area in the aspect of purification of exhaust gases from $SO_{2}$ and HCl / Anna Pajdak, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Natalia CZUMA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 153

 • keywords: sulfur dioxide, purification, exhaust gas, hydrogen chloride

21
 • The influence of fly ash zeolites fusion synthesis parameters on the received products / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02032, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/JvDrda [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and Fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The process of fly ash magnetic separation impact on hydrothermal synthesis of zeolites / Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Wojciech Franus // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00009, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Nfm2id [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The use of CMMS model for the description of $SO_{2}$ sorption isotherms on fly ash zeolites / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Natalia CZUMA, Sylwester Furmaniak, Piotr Gauden // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 196

 • keywords: SO2 sorption, fly ash zeolite, CMMS model

24
 • Wpływ dodatku popiołu lotnego na właściwości technologiczne masy w produkcji odlewów[Influence of fly ash addition on technological properties of moulding sands in castings production] / Beata GRABOWSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Paweł BARAN, Natalia CZUMA // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-63555-52-8. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wykorzystanie modyfikowanego węgla brunatnego do adsorpcji ditlenku węglaUse of modified lignite for the adsorption of carbon dioxide / Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA, Natalia CZUMA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 2, s. 221–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych