Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Ewa Ropa, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza dwufazowego, nieizotermicznego przepływu wody mineralnej i $CO_{2}$ w pionowym przewodzie wydobywczymAnalysis of a two-phase non-isothermal flow of mineral water and $CO_{2}$ in a vertical string / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowegoAnalysis and establishing production parameters of mineral water wells, depending on gas index / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 243–249. — Bibliogr. s. 249, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza parametrów eksploatacyjnych wody mineralnej z obecnością metanu na przykładzie odwiertu Polańczyk IG-1Analysis of production parameters of mineral water with methane content on the example of the well Polańczyk IG-1 / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, wody mineralne, otwory wiertnicze

  keywords: exploitation, drilling wells, mineral waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza techniczno-ekonomiczna procesu sprężania i skraplania $CO_{2}$ w Uzdrowisku KrynicaTechno-economic analysis of carbon dioxide compression and liquefaction in Krynica Spa / Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd. 2000] t. 16, s. 83–92. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęćDeposit research in the Krynica Zuber wells and the problem of the sulphur removal from carbon dioxide / Władysław DULIŃSKI, Stanisław WITCZAK, Czesława ROPA, Danuta Reśko, Wacław Szarek, Antoni Schmalz // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 6, s. 584–590. — Bibliogr. s. 590, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie paliw gazowych[The study of gaseous fuels] / Rafał SMULSKI, Czesława E. ROPA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej Barczyński // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — S. 585–612. — Bibliogr. s. 611–612

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka parametrów pracy Centralnej Instalacji Osuszania Gazu przy Tłoczni Gazu MaćkowiceCharacteristic of work parameters of Central Installment for Gas Drying at Maćkowice Gas Pumping Station / Czesława E. ROPA, Marek GALAS, Marek MIJAL, Antoni Mach // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 305–315. — Bibliogr. s. 315, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dobór parametrów dla otworowej eksploatacji $CO_{2}$ w aspekcie zabezpieczenia przed tworzeniem się hydratówSelection of parameters for the hole exploitation of carbon dioxide in the aspect of hydrates prevention / Władysław DULIŃSKI, Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 167–176. — Bibliogr. s. 175–176, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/EngNw4

 • słowa kluczowe: eksploatacja, dwutlenek węgla

  keywords: carbon dioxide, exploitation, gas, gaz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dobór pompy do eksploatacji wód mineralnych nagazowanych dwutlenkiem węglaSelection of a pomp for the production of $CO_{2}$ saturated mineral water / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 175–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — Toż. W: Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny. — 2006 R. 23/1 s. 175–181. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2006-01/W_2006_1_15.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Eksploatacja złóż gazu i przygotowanie gazu do transportu[Exploitation of gas deposits and preparation for transport] / Stanisław NAGY, Czesław RYBICKI, Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław Szafran, Jacek BLICHARSKI, Rafał SMULSKI // W: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 Stanisław Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. — ISBN (całość) 978-83-934374-0-5. — ISBN: 978-83-934374-1-2. — S. 328–584. — Bibliogr. s. 572–584. — S. Szafran - afiliacja: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; M. M. Szafran - afiliacja: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Geologii i Eksploatacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania $CO_{2}$ separowanego z wód mineralnychThe modernization of installation for technological process of $CO_{2}$ purification and liquefaction separated from mineral water / Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 293–302. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2009-1-2/W_2009_1-2_27.pdf

 • słowa kluczowe: wiertnictwo, narzędzia PDC, matematyczny model wiercenia narzędzi wiertniczych PDC

  keywords: drilling, PDC drilling bits, mathematical drilling model of PDC drilling bits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modernizacja instalacji procesu technologicznego dla oczyszczania i skraplania $CO_{2}$ separowanego z wód mineralnychThe modernization of installation for technological process of $CO_{2}$ purification and liquefaction separated from mineral water / Czesława Ewa ROPA // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 76. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena możliwości samoczynnego wydobycia i zagospodarowania nagazowanej wody mineralnej z odwiertu K-4a w KrynicyPossibility assessment of the outgenous water exploitation and usage of the saturated mineral water from the K-4a borehole in Krynica / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 1, s. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odsiarczanie dwutlenku węgla przy zagospodarowaniu wód mineralnych do produkcji zdrojowejSulfur contamination removing from carbon dioxide during mineral water utilisation in the spa / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 939–948. — Bibliogr. s. 947–948, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Procesy techniczno-ekonomiczne w nawanianiu gazu ziemnegoTechnical-economic processes in natural gas odouring / Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Studia dzienne na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Stationary studies on the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Czesława ROPA // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ustalenie parametrów dla uzyskania eksploatacji ciągłej w odwiercie Zuber III w KrynicySetting parameters for continuous exploitation in the production well Zuber III in Krynica / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 173–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Władysław Duliński (1926–2011) – wspomnienie[Władysław Duliński (1926–2011) – memory] / Czesława ROPA // W: Eksploatacja wód zdrojowych w uzdrowiskach karpackich i sudeckich : sesja naukowa w 90-tą rocznicę urodzin prof. Władysława Dulińskiego / red. Sławomir Wysocki. — Krynica ; Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2016. — ISBN: 978-83-60900-11-6. — S. 13–14. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ wodno-gazowej struktury strumienia na proces eksploatacji wód mineralnych nasyconych dwutlenkiem węglaInfluence of water-gas stream structure on exploitation of mineral waters saturated with carbon dioxide / Czesława Ewa ROPA, Władysław DULIŃSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 403–413. — Bibliogr. s. 412–413, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie impregnowanych węgli aktywnych w procesie oczyszczania gazówApplication of impregnated active carbons in the process of gas cleaning / Władysław DULIŃSKI, Czesława E. ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 85–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: oczyszczanie gazów, impregnowane węgle aktywne

  keywords: gas cleaning, impregnated active carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie metod adsorpcyjnych w odsiarczaniu gazówAdsorption methods and their application in the sulphur removal from gas / Czesława Ewa ROPA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd.] 2000 t. 16, s. 71–82. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców[Krynica health-resort on the 100th anniversary of statehood : the age of outstanding scientists] / red. nauk. Tadeusz SŁOMKA; aut. Jan BROMOWICZ, Marek DULIŃSKI, [et al.], Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław SZAFRAN, Szymon Wcześny. — Krynica-Zdrój : Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A., 2020. — 260 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60900-91-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: