Wykaz publikacji wybranego autora

Czesław Peszat, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
2
 • Mineral composition of matrix in thick-bedded Istebna sandstones (The Polish Flysch Carpathians)Skład mineralny matrix gruboławicowych piaskowców istebniańskich (Polskie Karpaty Fliszowe) / Czesław PESZAT, Tadeusz Wieser // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 1, s. 73–84. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/6%20-%20Vol.30,%20No1%20-%201999.pdf

 • keywords: matrix, Flysch Carpathians, Silesian Unit, thick-bedded sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Petrologia piaskowców istebniańskich strefy czarnorzeckiej między Cieszyną a Wolą Komborską (Polskie Karpaty Fliszowe)Petrology of the Istebna sandstones from the Czarnorzeki zone between Cieszyna and Wola Kamborska (Polish Flysch Carpathians) / Czesław PESZAT // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 [nr] 394, s. 73–126, 6 k. tabl.. — Bibliogr. s. 110–112, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, diageneza, jednostka śląska, piaskowce fluksoturbidytowe (F) i turbidytowe (Ta), skład mineralny i granulometryczny

  keywords: diagenesis, Flysch Carpathians, Silesian unit, fluxoturbiditic (F) and turbiditic (Ta) sandstones, mineral and granulometric composition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Właściwości strukturalno-teksturalne i geneza spoiw węglanowych gruboławicowych piaskowców jednostki śląskiej (Polskie Karpaty fliszowe)Structural and textural properties of thick-bedded sandstones from the Silesian Unit (Polish Flysch Carpathians) and the origin of carbonate cements / Czesław PESZAT // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 1, s. 65–104. — Bibliogr. s. 101–103, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: