Wykaz publikacji wybranego autora

Czesław Malinowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Alternatywny sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych[An alternative method of processing zinc waste materials] / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu składu fazy gazowej $(CO+CO_{2})$ na przebieg reakcji redukcji $SrSO_{4}$ oraz reakcji utleniania SrS[Analysis of the influence of $(CO+CO_{2})$ gas-phase composition on the reaction course of $SrSO_{4}$ reduction and on the reaction of $SrS$ oxygenation] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 224–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania możliwości wytrącania żelaza z roztworu w postaci jarozytuInvestigation of possiblity of iron precipitation from solution in the jarosite form / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Mirosław Fatyga, Ł. Jochymek, S. Złociński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4, s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania nad opracowaniem nowych technologii przerobu surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnegoInvestigations of new recycling technologies development with respect to natural environment protection / Cz. MALINOWSKI, R. OBŁĄKOWSKI, St. MAŁECKI, St. PIETRZYK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 129–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eliminacja ołowiu ze stopu $Cu-Pb-Fe$ za pomocą gazu o zmiennej zawartości tlenu[Elimination of lead from $Cu-Pb-Fe$ alloy by means gas of variable oxygen content] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Marian KUCHARSKI, Janusz KOWALCZYK, Wiesław MRÓZ, Wiesław KOPROWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ conversion into SrS and $SrS$ into $SrSO_{4}$Wpływ parametrów procesu na przebieg reakcji $SrSO_{4}$ do $SrS$ i SrS do $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ to SrS and SrS to $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Metallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kinetics of $SrSO_{4}$ reduction by means of $(CO+CO_{2})$ gas mixturesKinetyka redukcji $SrSO_{4}$ za pomocą mieszaniny gazów $(CO+CO_{2})$ / Maksymilian SUKIENNIK, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości małoodpadowego recyklingu ZSEE[The possibility of low-waste recycling of WEEE] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 47–55. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w procesach otrzymywania żelazomolibdenuPossibilities of waste material application to the ferromolybdenum alloys production process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI, Krzysztof GARGUL, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XI konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane : 3–5 czerwca 2009 / Fundacja Metale Niezależne – Tradycja i Rozwój, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — [Kraków : FMN; AGH; SIiTMN], 2009. — S. [45–52]. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości zagospodarowania szlamu powstającego po ługowaniu magnezytu prażonego[Possibilities of utilization of the slurry formed after leaching calcined magnesite] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Adam Ciura, Mirosław Fatyga // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 85–90. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numeryczna symulacja procesu roztwarzania granulowanego trójtlenku molibdenu w ciekłym żeliwie stopowymNumerical simulation of the trioxide molybdenum granule dissolution in the liquid alloy cast iron / Andrzej PIOTROWSKI, Czesław MALINOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 693–701. — Bibliogr. s. 701

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Obtaining monohydrate zinc and magnesium sulphates / Kazibut J., Węglarz A., MALINOWSKI C., MAŁECKI S. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss., s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.. — [The metal recycling and treatment of secondary raw materials II : September 12–14, 2001, Podbanské, Slovakia]

 • keywords: zinc oxide, leaching, dust, spray-drying, monohydrate zinc sulphate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obtaining zinc oxide from chlorinated materials / MALINOWSKI C., MAŁECKI S., Kazibut J., Węglarz A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss., s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — [The metal recycling and treatment of secondary raw materials II : September 12–14, 2001, Podbanské, Slovakia]

 • keywords: leaching, zinc salt precipitation, zinciferous

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odzysk metali z odpadów hutniczych pod kątem otrzymywania czystych składników wykorzystywanych do produkcji chelatów paszowych i nawozowych[Recovery of metals from metallurgical wastes in terms of obtaining the pure ingredients used in production of feed and fertilizers chelates] / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Kazimiera MALINOWSKA, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odzysk metali ze szlamów z mokrego odpylania gazów pieca fluidyzacyjnego do prażenia koncentratów cynkuRecovery of metals from the wet dust cleaning slimes of fluidized furnace gases to roasting of zinc concentrates / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 23–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Określenie warunków wydzielania żelaza w postaci jarozytu w procesie kwaśnego ługowania szlamu cynkowegoDetermination of iron precipitation conditions in jarosite form during acid leaching process of zinc slime / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN], [2008]. — ISBN: 978-83-920877-9-3. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Otrzymywanie jednowodnych siarczanów cynku i magnezuObtaining of monohydrated sulphates of zinc and magnesium / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Julian Kazibut, Adam Węglarz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 2, s. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Summ., Streszcz.. — 147 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH "Aplikacje przemysłowe badań naukowych, prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH", Ustroń 14–15 marca 2002 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Otrzymywanie seleninów metaliRecovery of metals selenites / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 20–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Otrzymywanie stopów $Zn-Cu-Ti$ oraz $Zn-Ti$Recovery of $Zn-Cu-Ti$ and $Zn-Ti$ alloys / MALINOWSKI C., MAŁECKI S., Lejkowski J., Orlicz J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2), s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Otrzymywanie tlenku cynku oraz siarczanów cynku i magnezu z materiałów odpadowych hutnictwa cynku[Recovery of zinc oxide and of sulphates of zinc and of magnesium from materials waste-metallurgies of zinc] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Julian Kazibut, Adam Węglarz // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 7–18. — Bibliogr, s. 18, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Processes in the $Cu_{2}S–CuO.CuSO_{4}$ systemAnaliza procesów w układzie $Cu_{2}S–CuO.CuSO_{4}$ / Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2, s. 219–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przerób elektrolitu odpadowego z elektrolizy cynkuProcessing of zinc waste electrolyte / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych : Krynica 19–21 maja 2005 = Odpady 2005 : theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój", Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 36–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Reduction of cadmium oxide from $(CdO+ZnO)$ mixtureRedukcja tlenku kadmu z mieszaniny $(CdO+ZnO)$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 103–113. — Bibliogr. s. 113, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25