Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Czepiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Badenian oyster limestones and pedogenic deposits in Southern Poland (Carpathian Foredeep) / M. KROBICKI, I. CZEPIEC, B. Studencka // W: IAS 2007 : 25\textsuperscript{th} IAS meeting of sedimentology : International Association of Sedimentologists regional meeting : Patras, Greece, 4th–7th September 2007 : abstracts book. — [Greece : s. n.], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badeńska budowla ostrygowa w Zdziechowicach na Roztoczu[Badenian oyster buildup in Zdziechowice (Roztocze)] / Barbara Studencka, Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC // W: Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich : II Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS2 : IX krajowe spotkanie sedymentologów : materiały konferencyjne : przewodnik sesji terenowych : streszczenia referatów i posterów : Zwierzyniec, 20–23.06.2006 r. / red. Anna Wysocka, Marek Jasionowski. — [Warszawa] : Wydział Geologii UW. Instytut Geologii Podstawowej, cop. 2006. — ISBN10: 83-922218-4-2. — S. 163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Miocene oyster buildups in Europe / Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Jan Golonka, Barbara Studencka // W: 5. Paleontologická konferencia : Bratislava, jún 2004 : zborník abstraktov / zost. Adriena Zlinská ; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, cop. 2004. — (Konferencie, Sympóziá, Semináre). — ISBN10: 80-88974-52-6. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Miocene statholites of Mysidae in Polish part of Carpathian Foredeep / Iwona CZEPIEC // W: MIKRO–2005 : 5th micropalaeontological workshop : Szymbark, 8–10 czerwca 2005 : abstract book / eds. [Marzena] Oliwkiewicz-Miklasińska, Jarosław Tyszka ; excursion guide = MIKRO–2005 : V jubileuszowe warsztaty mikropalaeontologiczne / ed. Przemysław Gedl / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych. — Kraków : PAN ING, 2005. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Palaeoenvironmental and palaeogeographical distribution of Tertiary oyster buildups in Europe / M. KROBICKI, M. Bohn-Havas, T. Boski, I. M. Cachão, C. Chira, I. CZEPIEC, J. Golonka, E. Koskeridou, M. Popa, C. M. da Silva, B. Studencka // W: 23\textsuperscript{rd} IAS meeting of sedimentology : Coimbra–Portugal 15–17 September 2004 : abstracts book / eds. Rui Pena dos Reis, Pedro Callapez, Pedro Dinis ; International Association of Sedimentologists. — [Coimbra : s. n.], [2004]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Meeting theme: Sedimentology and society. — ISBN10: 972-9119-25-2. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Paleośrodowiskowe warunki występowania mioceńskich raf ostrygowych w Europie w świetle badań izotopowychPalaeoenvironmental conditions of distribution of European Miocene oyster reefs – isotopic studies / Michał KROBICKI, Hubert Wierzbowski, Barbara Studencka, Iwona CZEPIEC // W: Datowanie minerałów i skał : VIII ogólnopolska sesja naukowa : Kraków, 18–19 listopada 2004 / red. Marek Michalik [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 69–77. — Bibliogr. s. 73–77, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rafy Hyotissa squarrosa (de Serres) na tle neogeńskich budowli ostrygowych Europy[Hyotissa squarrosa (de Serres) reefs on the European Neogene oyster buildups perspective] / M. KROBICKI, B. Studencka, H. Wierzbowski, I. CZEPIEC // W: 6. Paleontologický seminář : 14.–15.9.2005 Olomouc : sbornik příspěvků / ed. Tomáš Lehotský ; Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost o. s. Paleontologie. — Olomouc : UP, 2005. — ISBN10: 80-244-1111-3. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sedymentacja wapieni ostrygowych i utworów pedogenicznych w Tyńcu koło Krakowa[Sedimentation of oyster limestones and pedogenic deposits in Tyniec near Kraków] / Michał KROBICKI, Iwona CZEPIEC, Barbara Studencka // W: Geologia Tatr: ponadregionalny kontekst sedymentologiczny : Polska Konferencja Sedymentologiczna ; VIII Krajowe spotkanie sedymentologów : Zakopane, 21–24 czerwca 2004 r. : materiały konferencyjne, przewodnik sesji terenowych, streszczenia referatów i posterów / red. Mariusz Kędzierski, Stanisław Leszczyński, Alfred Uchman. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, cop. 2004. — ISBN10: 83-912385-9-8. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: