Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Czaplicka-Kotas, mgr inż.

specjalista

Pion Biura Rektora
Rb, Pion Biura Rektora


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza wybranych barier innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych[The comparative analysis of selected barriers to innovation in industrial and service enterprises] / Paweł KUĆMIERZ, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 7–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: innowacje, bariery innowacyjności, przedsiębiorstwa przemysłowe, sektor MŚP, przedsiębiorstwa usługowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności uczelniEnvironmental aspects of university social responsibility / Ewelina PĘDZIWIATR, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2018 nr 5, s. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Energy clusters as a new idea for increasing renewable energy production - a case study of Zakopane city / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK // W: Bezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji = Environmental safety and health protection '2019 : II international scientific conference / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w strategiach wybranych krajów i przedsiębiorstwCircular economy in the strategies of selected countries and enterprises / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 68–69. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: strategia, rozwój przedsiębiorstwa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  keywords: strategy, circular economy (CE), enterprise development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identyfikacja barier w procesie zarządzania własnością intelektualną oraz ich wpływ na innowacyjność uczelni[Identification of barriers in the process of intellectual property management and their impact on university innovation] / Paweł KUĆMIERZ, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 29. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Innowacyjne mechanizmy zarządzania wiedzą na przykładzie międzynarodowego networkingu Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji oraz Campus Iberus[Innovative knowledge management mechanisms based on international networking IATI and Campus Iberus] / Paweł KUĆMIERZ, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • International trade in environmental goods – case study in Poland / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Piotr Olczak, Joanna Kulczycka, Natalia IWASZCZUK // W: ISDRS 2018 [Dokument elektroniczny] : the 24\textsuperscript{th} International Sustainable Development Research Society conference : actions for a sustainable world: from theory to practice, 13-15 June 2018, Messina, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Messina : s. n.], [2018]. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isdrs2018.exordo.com/files/papers/620/final_draft/620_Czaplicka-Kotas_FINAL_PAPER-final-edits_po.pdf [2018-07-09]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Toż W: ISDRS 2018 [Dokument elektroniczny] : the 24th International Sustainable Development Research Society conference : actions for a sustainable world: from theory to practice : Messina, Italy, June 13/15 2018 : book of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Messina : s. n., 2018]. — ISBN 978-88-943228-6-6. — S. 543–550. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 550, Abstr.. — J. Kulczycka - afiliacja: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: manufacturing sectors, international trade, environmental goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Krajowe i międzynarodowe sieci naukowe inicjatorem innowacji w praktyce gospodarczejNational and international scientific networks initiator of innovation / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna KULCZYCKA, Paweł KUĆMIERZ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2017 nr 3, s. 52–61. — Bibliogr. s. 59–61, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: klastry, innowacje, sieciowanie, wirtualne instytuty

  keywords: clusters, innovations, networking, virtual institutes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena materiałochłonności gospodarki polskiej oraz wybranych branż przemysłu i ich wpływ na opłacalność produkcjiAssessment of the material consumption of the economy and selected industries and their impact on the profitability of production / Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 59–60. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodadarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: przemysł, materiałochłonność, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: industry, circular economy, material consumption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Platforma sieci współpracy EU - Ameryka Łacińska (MDNP) : [streszczenie][Platform for the EU-Latin America cooperation network] / Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 84–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Kulczycka - afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Projekt Intraw - Wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie surowców mineralnych[Project Intraw - supporting international cooperation in the field mineral resources] / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • RMTechFlow: professional training workshops on tech transfer for research personnel / Nicola Doppio, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 28. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The benefits of introducing non-chromate technology in conversion coating applied to aluminum elements: the ABC Colorex case study / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Mateusz Figiel, Marzena Smol // W: Pro-ecological restructuring of companies: case studies / ed. by Aleksandra Gąsior. — London : Ubiquity Press Ltd., 2019. — Dod. ISBN: 978-1-911529-50-7 (EPUB), 978-1-911529-51-4 (Mobi). — ISBN: 978-1-911529-48-4 ; e-ISBN: 978-1-911529-49-1. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158. — Dostęp również online: {https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvggx1wj.17.pdf?refreqid=excelsior%3Afff037f9c8b703f646cbb22f54d3776e} [2019-09-16]. — M. Smol – afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5334/bbk.m

15
 • Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencje w polskim eksporcie do Chin produktami i usługami środowiskowymi[The impact of the circular economy in Polish environmental products and services exported to China] / Agnieszka CZAPLICKA, Joanna KULCZYCKA // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 39. — Pełny tekst w postaci pokazu slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-2.1-posterowa.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na tendencję zmian w polskim eksporcie do Chin produktów i usług środowiskowychThe impact of the circular economy in Polish environmental products and services exported to China / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Joanna Kulczycka // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 17–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.. — Joanna Kulczycka - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — tekst: http://srgz.zielonki.pl/pliki/publikacja_poprojektowa_perspektywa_miast.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowacjiNetwork cooperation for the development of eco-innovation / Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Agnieszka NOWACZEK, Joanna Kulczycka // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2019 nr 8, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • słowa kluczowe: edukacja, przedsiębiorstwa, współpraca, eko-innowacje

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE)Circular economy (CE) assumptions in the production of electrical and electronic equipment (SEE) / Marzena SMOL, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz Włóka // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2019 R. 64 nr 8, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE)

  keywords: waste management, circular economy (CE), waste electrical and electronic equipment (WEEE), electrical and electronic equipment (SEE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2019.8.2

19
 • Znaczenie gospodarki odpadami komunalnymi w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)[The importance of municipal waste management in the process of transformation towards a circular economy (CE)] / Marzena SMOL, Joanna Kulczycka, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 76. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}. — J. Kulczycka – afiliacja: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: