Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czajkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kme, * Katedra Maszyn Elektrycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Estymacja parametrów modelu matematycznego maszyny prądu stałegoEstimation of DC electric motor mathematical model parameters / Andrzej BIEŃ, Józef CZAJKOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum zorganizowane w ramach obchodów 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — ISBN10: 8391862445. — S. 99–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Estymacja parametrów modelu matemetycznego maszyny synchronicznej jawnobiegunowej[The synchronous salient pole machine mathematical model's estimation of parameters] / Józef CZAJKOWSKI, Andrzej BIEŃ // W: Metrologia wspomagana komputerowo MWK'99 : V [piąta] szkoła–konferencja : Rynia k/Warszawy 7–10 czerwca 1999. T. 3, Granty i projekty celowe : referaty i komunikaty. — Stare Babice k. Warszawy : „Bilgraf”, [1999]. — S. 93–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Model zjawiska modulacji amplitudy sygnału napięcia sieci elektroenergetycznej przez wolnozmienną impedancję obciążenia i jego eksperymentalna weryfikacjaAmplitude modulation of voltage-signal of electric power network by slow-changable load impedance (model of phenomenon and its experimental verification) / Andrzej BIEŃ, Józef CZAJKOWSKI, Michał SZYPER // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 18–22 września 2000 = Measuring systems-modelling and simulation : 10\textsuperscript{th} anniversary symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-7-6. — S. 269–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przyrząd do diagnostyki maszyn asynchronicznych[An instrument for diagnostics of asynchronous machines] / Andrzej BIEŃ, Józef CZAJKOWSKI // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 185–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób i układ do kontroli elektrycznych maszyn asynchronicznych[Method of system for testing asynchronous electric machines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef CZAJKOWSKI, Andrzej BIEŃ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01R 31/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 179743 B1 ; Udziel. 2000-05-10 ; Opubl. 2000-10-31. — Zgłosz. nr P.314920 z dn. 1996-06-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL179743B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wykorzystanie właściwości modelu matematycznego maszyny synchronicznej jawnobiegunowej dla celów diagnostyki[The using of mathematic model properties of synchronous silent pole machine in diagnostic] / Andrzej BIEŃ, Józef CZAJKOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: