Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Cieślik, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO, Wydział Odlewnictwa


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60c30a419543c72336543ae4

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Miedź i ołów w stopach wysokociśnieniowych AlSi9Cu3(Fe)[Copper and lead in high pressure alloys AlSi9Cu3 (Fe)] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ołów w składzie chemicznym ciśnieniowych stopów AlSiCu[Lead in the chemical composition of AlSiCu die casting alloys] / Piotr CIEŚLIK, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 19 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-66772-06-9. — S. 120–125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 125

 • słowa kluczowe: SEM, AlSiCu, podwójne układy równowagi fazowej Al-Si, Al-Pb, fazy z ołowiem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ eksploatacji na mikrostrukturę rdzeni wykonanych z azotowanej powierzchniowo stali narzędziowej, stosowanych w produkcji wysokociśnieniowych odlewów ze stopu AlSi9Cu3(Fe)[The impact of exploitation on the microstructure of cores made of surface nitrided tool steel, used in the production of high-pressure AlSi9Cu3(Fe) castings] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wymagania stawiane stalom narzędziowym do pracy na gorąco oraz możliwości kształtowania powierzchni form stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym w celu osiągnięcia jak największej trwałości[Requirements for hot work tool steels and the possibility of shaping the surface of molds used in pressure die casting in order to achieve the highest possible durability] / Piotr CIEŚLIK, Mariusz Lewandowski, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 10 : materiały konferencyjne, streszczenia wystąpień : materiały konferencji młodych naukowców : 4 i 11.12.2021, centrum konferencji: Kraków : [online] / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — ISBN: 978-83-66772-10-6. — S. 76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie programu do komputerowej analizy obrazu w celu ilościowej oceny porowatości w wysokociśnieniowym stopie AlSi[The application of an image analysis program for the quantitative evaluation of porosity in a high pressure die casting AlSi alloy] / Mariusz Lewandowski, Piotr CIEŚLIK, Barbara OLSZOWSKA-SOBIERAJ // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 19 / red. wyd. Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2021. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-66772-06-9. — S. 114–119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 119

 • słowa kluczowe: porowatość, komputerowa analiza obrazu, ocena ilościowa, wysokociśnieniowe stopy AlSi

  cyfrowy identyfikator dokumentu: