Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Cieślik, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1, z ogólnej liczby 1 publikacji Autora


1
  • Rola gęstości pozornej mas bentonitowych w kształtowaniu jakości form piaskowych[The role of bulk density of bentonite-bondend moulding sand in the formation of sand moulds quality] / Jerzy ZYCH, Piotr CIEŚLIK // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: