Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Ciesielka, dr inż.

poprzednio: Drewnowska

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / pedagogika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0448-5231 orcid iD

ResearcherID: X-8265-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f0a0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • Analiza krzywych rozciągania w kształceniu technicznymThe tensile curve analysis in technical education / Maciej SUŁOWSKI, Marta CIESIELKA, Paula Jurczak-Kaczor // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, kształcenie techniczne, krzywa rozciągania

  keywords: mechanical properties, technical education, tensile curve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjumSelf-learning of teachers and students in technical classes in middle school / Renata Staśko, Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2015 nr 1, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: autoedukacja, zajęcia techniczne, moduły nauczania

  keywords: technical classes, self learning, teaching module

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Blog jako narzędzie pracy nauczyciela i uczniaBlogs as a tool for teacher and student work / Marta CIESIELKA, Agata Osmenda // W: Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. — (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; ISSN 0083-4254 ; nr 257). — Na s. tyt. nazwa serii: Pedagogika. — ISBN: 978-83-232-3221-6. — S. 29–43. — Bibliogr. s. 42–43, Summ.. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Blog w kształceniu technicznymBlog in technical education / Marta CIESIELKA, Agata Osmenda, Renata Staśko // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2016 nr 4, s. 158–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: technologia informacyjna, blog, edukacja techniczna, blogosfera

  keywords: blogosphere, blog, information technology, technical education

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/eti.2016.4.19

5
 • Cięcie strumieniem wody – temat, który powinien znaleźć swoje miejsce w szkoleWaterjet – subject that should find its place at shool / Marta CIESIELKA // W: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zborník príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, 1. d. / eds. Ján Pavlovkin, L'ubomír Žáčok ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra techniky a technológií. — [Banska Bystrica : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-80-8083-878-2. — S. 98–102. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0[Education in the digital world : education 4.0] / Danuta Morańska, Marta CIESIELKA, Mariusz Z. Jędrzejko. — Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2020. — 172 s.. — Bibliogr. s. 163–172. — ISBN: 978-83-63955-84-7. — M. Ciesielka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elementy coachingu w realizacji prac inżynierskichImplementation of coaching elements in the engineer diploma work / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2014 nr 5 cz. 1, s. 210–215. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: coaching, praca inżynierska, studia techniczne

  keywords: coaching, technical studies, engineer diploma work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • E-textbooks - teachers' expectations / Marta CIESIELKA // ICT in Educational Design : Processes, Materials, Resources ; ISSN 2450-3967. — 2016 vol. 10, s. 61–71. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: ICT, e-textbook, teachers' competences, teachers' training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • How to prepare the appropriate multimedia presentation / Marta CIESIELKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Information and communication technology in primary education – teachers' applications / Marta CIESIELKA // W: INFOTECH 2007 [Dokument elektroniczny] : moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání : mezinárodní vědecko-odborná konference : Olomouc, Česká Republika 11.9.2007 : sborník příspěvků / ed. Jiří Dostál ; Votobia Olomouc, Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav informatiky Moravské vysoké školy v Olomouci. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : Katedra technické a informační výchovy PdF Univerzity Palackého, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-7220-301-7. — S. 105–108. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Praca zawarta w Díl 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Information and communication technology in technical university – the main aspects of application / CIESIELKA Marta // W: XX. DIDMATTECH 2007 : Olomouc, 20–21 června 2007, D. 1 / eds. Ján Stoffa, Veronika Stoffová, Miroslav Chráska ml.; Katedra technické a informačni výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci [etc.]. — Olomouc : Votobia Olomouc, 2007 + CD-ROM. — Opis częśc. wg. wstępu.. — ISBN10: 80-7220-296-0. — S. 425–428. — Bibliogr. s. 428, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inżynieria powierzchni w zasobach internetu[Surface science in Internet] / Marta DREWNOWSKA // W: XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 381–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • „Już wiem” – zabawa edukacyjna dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo[“I already know” – educational game for special needs children] / Grzegorz Stano, Marta DREWNOWSKA // W: Informatyka w Szkole : XVI konferencja IwS : Mielec, 19–22 września 2000 / oprac., red. i skład komp. mater. Maciej M. Sysło ; Ministerstwo Edukacji Narodowej [etc.]. — [Mielec : s. n.], [2000]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-910596-4-2. — S. 318–322. — Bibliogr. s. 322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Krótka historia Pracowni Obróbki Cieplnej i Spajania[Short history of Heat Treatment and Welding Laboratory] / Marta CIESIELKA, Janusz STĘPIŃSKI, Aneta ZIEWIEC // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 56–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczejEducation of primary school students in the area of technical and nature subjects / Renata Staśko, Karolina Czerwiec, Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2016 nr 4, s. 143–150. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: uczenie się, edukacja techniczna, warsztaty edukacyjne, nauczanie, edukacja przyrodnicza

  keywords: learning, teaching, technical education, educational workshop, nature education

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/eti.2016.4.17

16
 • Kształcenie współczesnych inżynierów - wybrane aspekty metodyczne[Education of contemporary engineers - selected methodological aspects] / Marta CIESIELKA // W: Dylematy i wyzwania edukacji : wybrane problemy / red. nauk. Danuta Morańska. — Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne ; Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2020. — Dod. ISBN 978-83-66165-59-5. — ISBN: 978-83-63955-83-0. — S. 73–86. — Bibliogr. s. 84–86. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształtowanie materiałów strumieniem wody – autorska propozycja zajęćShaping materials by waterjet – original proposal of student activity / CIESIELKA Marta, Kołodziejczyk Wojciech // W: XXII. DidMatTech 2009 : [monografia] / ed. Veronika Stoffová ; Trnava University, J. Selye University. — Trnava ; Komárno : [TU : JSU], 2010. — ISBN: 978-80-8122-006-7. — S. 72–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mapy myśli w nauczaniu techniki - analiza prac i opinii uczniówMind mapping in technical education - analysis of the work and opinion of students / Marta CIESIELKA // Edukacja – Technika – Informatyka : kwartalnik naukowy = Education – Technology – Computer Science : quarterly journal ; ISSN 2080-9069. — 2016 nr 4, s. 136–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metody nauczania, edukacja techniczna, mapy myśli, metody aktywne

  keywords: teaching methods, technical education, mind mapping, active methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/eti.2016.4.16

19
 • Materials at my home – computer application supporting the materials science teaching in gymnasium / Marta CIESIELKA, Bogusława Olchawa // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 361–366. — Bibliogr. s. 366, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 348–353. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Media społecznościowe narzędziem pracy nauczycielaSocial media as a teacher's work tool / Marta CIESIELKA, Małgorzata Mirek // W: Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał, Michał Szyszka. — Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, [2023]. — Publikacja zawiera materiały z 27. międzynarodowej konferencji Człowiek-media-edukacja : 27–28 września 2019, Dąbrowa Górnicza. — ISBN: 978-83-67673-12-9 ; e-ISBN: 978-83-67673-13-6. — S. 63–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: edukacja, media społecznościowe, nauczyciele

  keywords: education, social media, teachers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metoda projektów w nauczaniu informatyki – edytor tekstu[Project method in information and communication technology teaching – text editor] / Marta CIESIELKA // W: Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 28–29 września 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : PTN AP, 2007. — ISBN: 978-83-7271-440-4. — S. 27–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metoda projektów w rozwoju kreatywności uczniówProject method in technology teaching chance to creative activity of pupils / Marta CIESIELKA // W: Technika – Informatyka – Edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, T. 9 = Technology – Computer Science – Education : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. — ISBN: 978-83-7586-006-1. — S. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metoda projektu na zajęciach technicznych w gimnazjum – propozycje dla modułu elektryczno-elektronicznego[Project method for technology lessons at gimnasium – proposition for electrical and electronical module] / Marta CIESIELKA // Forum Nauczycieli ; ISSN 1641-9073. — 2011 nr 2, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mikrostruktura i własności mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych chromowych i chromowo-molibdenowychThe microstructure and mechanical properties of sintered Cr and $Cr-Mo$ steels / Paweł Kulecki, Maciej SUŁOWSKI, Marta CIESIELKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 5, s. 266–272. — Bibliogr. s. 272

 • słowa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, własności mechaniczne, mikrostruktura spiekanych stali

  keywords: mechanical properties, sintered steels, alloying elements, microstructure of sintered steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • „Moja przyszła praca” – orientacja zawodowa na lekcjach techniki w gimnazjum“My future job” – vocational guidance at technology lessons in secondary school / Marta CIESIELKA // Journal of Technology and Information Education ; ISSN 1803-537X. — 2010 vol. 2 iss. 1, s. 102–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: