Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Cięciwa, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-pm, Pracownia Matematyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza średniej awersji do ryzyka dla GPW w Warszawie (styczeń - maj 2002 r.)An analysis of the mean risk aversion for Warsaw Stock Exchange (January - May. 2002) / Zdzisław CIĘCIWA // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 2, Pt. 2, Informatyka i modelowanie matematyczne = Information processing and mathematical modeling = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Zdzisław Cięciwa ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — Opis częśc. wg T. 1. — S. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Awersja do ryzyka zakładów ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1991 - 2001 dla ubezpieczeń komunikacyjnych AC oraz OCRisk aversion of insurance companies in Poland (1991 - 2001) for automobile third-party liability (OC) and automobile liability (AC) / Zdzisław CIĘCIWA // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 2, Pt. 2, Informatyka i modelowanie matematyczne = Information processing and mathematical modeling = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Zdzisław Cięciwa ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — Opis częśc. wg T. 1. — S. 11–25. — Bibliogr. s. 24–25, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Awersje do ryzyka dla ubezpieczeń komunikacyjnych autocasco (AC) w latach 1991–2000Aversion to the risk for transport insurance for years 1991–2000 / Zdzisław CIĘCIWA // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 2, Informatyka i modelowanie matematyczneEconomics – information processing – management : theory and practice. Pt. 2, Information processing and mathematical modeling / red. nauk. Zdzisław CIĘCIWA ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — 184 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg T. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model Blacka-Scholesa dla mieszanki rozkładów normalnychBlack-Scholes model for a mix of normal distributions / Zdzisław CIĘCIWA, Ewa LIBURA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 279–286. — Bibliogr. s. 285–286, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Model Blacka-Scholesa z uwzględnieniem mieszanki rozkładów normalnych[Black-Scholes model for a mix of normal distributions] / Zdzisław CIĘCIWA, Ewa LIBURA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Summ.. — Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Próba wyznaczenia awersji do ryzyka towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce w latach 1990–1998 dla ubezpieczeń komunikacyjnych typu OCEstimation attempt of aversion toward insurance companies risk in Poland in the years 1990-1998 for obligatory communication insurance (OC) / Zdzisław CIĘCIWA // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 167–173. — Bibliogr. s. 172–173, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ryzyko i awersja do ryzyka dla ubezpieczeń komunikacyjnych AC w latach 1991–2002Risk and aversion to risk in vehicles insurance AC in 1991–2002 / Zdzisław CIĘCIWA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 287–294. — Bibliogr. s. 293–294, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne[Company management in EU conditions. Pt. 2, Economy, computer science and mathematical methods] / pod red. nauk. Marty CZYŻ i Zdzisława CIĘCIWY. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 537, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-63-4. — Tekst częśc. w jęz. ros. Spis treści również w jęz. ang. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie metody analiz skupień w projektowaniu systemu produkcyjnegoThe application of cluster analysis in designing of production system / Zdzisław CIĘCIWA, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN10: 83-902384-0-3. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmienność implikowana dla opcji kupna na warszawski indeks giełdowy WIG20Implied volatility of the call option for Warsaw stock exchange WIG20 index / Zdzisław CIĘCIWA, Ewa LIBURA // W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu = Modern methods and techniques in management / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 8374640960. — S. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: