Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cichoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Craticula buderi (Bacillariophyceae) in Poland / Sylwia CICHOŃ // Polish Botanical Journal ; ISSN 1641-8190. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 301–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pbj-2016-0024

2
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland) / Agata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Sylwia CICHOŃ, Dariusz CISZEWSKI // W: 11\textsuperscript{th} Central European diatom meeting [Dokument elektroniczny] : Prague, Czech Republic, March 22–25, 2017 : programme & abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2017]. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ced2017.eu/files/2017/03/ABSTRACT-book.pdf [2017-05-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diatoms in the ecosystem of river contaminated with heavy metalsOkrzemki w ekosystemie rzeki zanieczyszczonej metalami ciężkimi / Sylwia CICHOŃ // Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Archives of Waste Management and Environmental Protection ; ISSN 1733-4381. — 2016 vol. 18 iss. 4, s. 9–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, okrzemki, formy teratologiczne

  keywords: heavy metals, diatoms, teratological forms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diatoms in the sediments of the Chechło River changed by led-zinc ores mining / Sylwia CICHOŃ // W: ISEHCNC/2017 [Dokument elektroniczny] : International Symposium Ecohydrology for the Circular economy and Nature-based solutions towards mitigation/adaptation to Climate change : 26–28 September 2017, Lodz, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : [s. n.], cop. 2017. — ISBN: 978-83-928245-5-8. — S. [109]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B6evtL6gImFRVDljY2M4ZU8xc1k/view [2018-03-06]

 • keywords: diatoms, river ecology, heavy metals pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Heavy metal tolerance in diatoms from the contaminated Chechło River (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Upland, S Poland) / CICHOŃ Sylwia, Wojtal Agata Z. // W: Algae in anthropogenically transformed ecosystems [Dokument elektroniczny] : 35\textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Łódź-Stryków, Poland, 01-04 June 2016 : book of abstracts / ed. by Paulina Nowicka-Krawczyk, Joanna Żelazna-Wieczorek ; University of Łódź. Faculty of Biology and Environmental Protection. Department of Algology and Mycology, Polish Phycological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, [2016]. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/y0Z8do [2016-09-28]

 • keywords: heavy metals, pollution, diatoms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: