Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Cianciara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1200-6480

ResearcherID: brak

Scopus: 6508081087

PBN: 900371

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Badanie skał w rejonie wiązki chodników T-169a, T-169 i W-169 z zastosowaniem georadrau do oceny warunków geotechnicznych : [streszczenie][The study of rocks in the area of the beam sidewalks T-169a, T-169 and W-169 with the use of GPR technique to assess geotechnical conditions] / Aleksander CIANCIARA, Mariusz Kirej, Eugeniusz Koziarz // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 33. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 440–450. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badanie skał w rejonie wiązki chodników w KGHM ZG „Rudna” z zastosowaniem georadaru do oceny warunków geotechnicznychInvestigation of rocks in the area of a group of roads at the Rudna Mine of the KGHM Copper Mining and Smelting Combine using georadar for the assessment of geothermal conditions / Aleksander CIANCIARA, Mariusz Kirej, Eugeniusz Koziarz, Marian Szłapka // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 6, s. 50–56. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Matematyczny opis procesu pękania górotworu na podstawie detekcji emisji sejsmicznejMathematical description of rock mass cracking basing on seismic emission detection / Aleksander CIANCIARA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 37–41. — Bibliogr. s. 40-41, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Matematyczny opis procesu pękania górotworu na podstawie detekcji emisji sejsmicznej[Mathematical description of rock mass cracking basing on seismic emission detection] / Aleksander CIANCIARA // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 99–108. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 108, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Possibilities of tremor risk level predicting based on the rock mass cracking process analysisMożliwość predykcji stopnia zagrożenia wystąpieniem wstrząsów na podstawie analizy procesu pękania górotworu / Aleksander CIANCIARA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 115–122. — Bibliogr. s. 121-122

 • keywords: seismoacoustic emission, stream of events, phenomenon scale, tremors, risk of tremors

7
 • Results of the verification of the statistical distribution model of microseismicity emission characteristicsWyniki weryfikacji modelu opisującego rozkład statystyczny cech emisji sejsmoakustycznej / Aleksander CIANCIARA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 489–496. — Bibliogr. s. 496. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/831/699

 • słowa kluczowe: rozkład Weibulla, emisja sejsmoakustyczna, pękanie górotwóru, cechy emisji sejsmoakustycznej, dystrybuanta empiryczna, test λ Kołomogorowa, analiza hazardu, statystyki wartości maksymalnych

  keywords: rock burst, Weibull distribution, microseismicity emission, empirical distribution, Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test, hazard analysis, maximum value statistcs

8
 • Skalowalność wydajności operacji bazodanowych w systemach z procesorami wielordzeniowymiPerformance scalability of database operations on systems with multi-core processors / Marcin Grzesiak, Aleksander CIANCIARA, Adam PIÓRKOWSKI // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2A, s. 71–84. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wydajność, darmowe bazy danych, systemy wielordzeniowe

  keywords: performance, multiple core processor, public database

9
 • Sposób oceny parametrów drgań gruntu wywołanych wstrząsami górniczymiThe method of parameter estimation of ground vibrations caused by mining tremors / Aleksander CIANCIARA // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 110–116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 115-116, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wstrząs górniczy, przyspieszenia drgań gruntu, szkodliwość drgań gruntu

  keywords: mining tremor, ground acceleration, harmfulness of ground vibrations

10
 • Sposób oceny parametrów drgań gruntu wywołanych wstrząsami górniczymiThe method of parameter estimation of ground vibrations caused by mining tremors / Aleksander CIANCIARA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 115–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wstrząs górniczy, przyspieszenia drgań gruntu, szkodliwość drgań gruntu

  keywords: mining tremor, ground acceleration, harmfulness of ground vibrations