Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Chuchro, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0381-4697

ResearcherID: E-9863-2018

Scopus: 41761355000

PBN: 900369

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • 2D graphical analysis of wastewater influent capacity time series / Monika CHUCHRO, Maciej DWORNIK // World Academy of Science, Engineering and Technology ; ISSN 2010-376X. — 2011 R. 7 iss. 77, s. 391–394. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — World Academy of Science, Engineering and Technology Conference : [2011]

 • keywords: time series, graphical analysis, seasonality , noisy environmental data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A Big Data processing strategy for hybrid interpretation of flood embankment multisensor data / Monika CHUCHRO, Anna FRANCZYK, Maciej DWORNIK, Andrzej LEŚNIAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 3, s. 269–277. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/y0ukQd

 • keywords: numerical modelling, anomaly detection, Big Data, flood embankment, flood embankment stability assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.3.269

3
 • A concept of time windows length selection in stream databases in the context of sensor networks monitoring / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Anna PIĘTA, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: New trends in database and information systems II : selected papers of the 18th East European conference on Advances in databases and information systems and associated satellite events, ADBIS 2014 Ohrid, Macedonia, September 7–10, 2014 : proceedings II / ed. Nick Bassiliades [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 312). — ISBN: 978-3-319-10517-8 ; e-ISBN: 978-3-319-10518-5. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.

 • keywords: time series, time windows, flood, stream databases, embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-10518-5_14

4
5
 • A model of a system for stream data storage and analysis dedicated to sensor networks of embankment monitoring / Anna PIĘTA, Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 13th IFIP TC8 international conference, CISIM 2014 : Ho Chi Minh City, Vietnam, November 5–7, 2014 : proceedings / eds. Khalid Saaed, Václav Snášel. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8838). — ISBN: 978-3-662-45236-3 ; ISBN10: 3662452367. — S. 514–525

 • keywords: sensor networks, time series, stream databases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-662-45237-0_47

6
 • A proposal of hybrid spatial indexing for addressing the measurement points in monitoring sensor networks / Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWKI, Anna PIĘTA, Andrzej LEŚNIAK // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 521). — ISBN: 978-3-319-18421-0 ; e-ISBN: 978-3-319-18422-7. — S. 437–447. — Bibliogr. s. 447, Abstr.

 • keywords: spatial databases, spatial indexing, R+-trees, R*-trees

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-18422-7_39

7
 • Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danychEnvironmental data analysis using data mining methods / Monika CHUCHRO // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 417–428. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza stanu czystości i możliwości zagospodarowania zbiornika machowskiego – wyniki wstępne[The Machowskie Lake – the quality and development of the reservoir] / Monika CHUCHRO, Maciej MANECKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Anomalies detection in real data from experimental flood embankment / Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 21–22. — Bibliogr. s. 22

 • keywords: time series, flood embankment, anomalies detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Applicability of gridded climate data in tree-ring studies of larch from southern part of Poland / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-05-8. — S. 717–725. — Bibliogr. s. 725, Abstr.

 • keywords: data mining, time series, dendroclimatology, tree rings, gridded climate data, climate data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/32/S14.093

11
 • Application od data mining methods in time series analysis / M. CHUCHRO // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 60. — Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Climate signal in tree rings of larch (Larix decidua Mill.) from the Karkonosze Mountains / DANEK Małgorzata, CHUCHRO Monika // W: 9\textsuperscript{th} international conference Geoecological problems of the Karkonosze Mountains : past, present and future of transboundary cooperation in research and management : Szklarska Poręba, 12–14.10.2016 : book of abstracts / eds. Marek Dobrowolski, Irena Hubalkova ; Karkonoski Park Narodowy, Spràva Krkonošskèho Nàrodnìho Parku. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-64528-81-1. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Climatic signal in larch (\emph{Larix decidua} Mill.) from low and medium altitudes of Carpathian and Sudetes Mountains / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO, Adam WALANUS // W: EURODENDRO 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey : book of abstracts / ed. Ünal Akkemik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s n.], [2015]. — S. 52–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eurodendro2015.org/EuroDendro2015_AbstractBook.pdf [2015-11-20]

 • keywords: Larix decidua Mill, climate-growth relationship, spatial differences, site related factors, Carpathian and Sudetes Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Detection of potential anomalies in flood embankments / M. CHUCHRO, M. LUPA, K. SZOSTEK, B. BUKOWSKA-BELNIAK, A. LEŚNIAK // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • keywords: database, anomaly detection, time series, FFT, flood embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowymPotential anomaly detection parameters measurements in flood embankment / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185. — Bibliogr. s. 183–184, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bazy danych, szeregi czasowe, wały przeciwpowodziowe, FFT, wykrywanie zdarzeń, wykrywanie anomalii

  keywords: time series, FFT, anomaly detection database, river embankments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej miejskich oczyszczalni ścieków oraz wpływ wybranych obiektów na środowisko wodne[Adaptating to requirements of European Union of municipal wastewater treatment plant and influence of selected objects on the water environment] / Monika CHUCHRO // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna : Miękinia, 16–18 V 2008 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 19–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • European ash (\emph{Fraxinus excelsior} L.) dieback reflected in tree rings of trees from SE Poland - signal detection and data processing methods comparison / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO // W: EURODENDRO 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey : book of abstracts / ed. Ünal Akkemik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s n.], [2015]. — S. 193. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eurodendro2015.org/EuroDendro2015_AbstractBook.pdf [2015-11-20]

 • keywords: ash dieback, detrending methods, data-mining methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geographical and altitudinal variability in the tree-ring growth response to climate of European larch (Larix decidua Mill.) from the Polish Carpathian Mountains : [abstract] / DANEK M., CHUCHRO M., WALANUS A. // W: TRACE 2017 [Dokument elektroniczny] : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Svetlogorsk : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Intra-site variation in tree rings of larch (\emph {Larix decidua} Mill.) from Polish Carpathians Mountains / Monika CHUCHRO, Małgorzata DANEK // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 32, Soils, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-05-8. — S. 877–884. — Bibliogr. s. 884, Abstr.

 • keywords: data mining, dendroclimatology, tree rings, Larix decidua Mill., intra-site variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/32/S14.113

20
 • Koncepcja i opracowanie geoportalu AGHThe concept and development of AGH / Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian KOZIOŁ, Monika CHUCHRO // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 3, s. 79–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, geoportal, baza danych przestrzennych, dane przestrzenne, system informacji przestrzennej, analizy sieciowe 3D, model wektorowy

  keywords: GIS, spatial data, geoportal, spatial information system, vector model, 3D network analyst, spatial database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwójModern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Optimal numerical models selection for flood embankment pore pressure data / Monika CHUCHRO, Maciej DWORNIK, Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK // W: CGW Workshop'16 : Kraków, Poland, October 24–26, 2016 : proceedings / ed. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2016. — ISBN:  978-83-61433-20-0. — S. 19–20. — Bibliogr. s. 20

 • keywords: numerical modeling, time series, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Pointer years in larch (\emph{Larix decidua} Mill.) from the Polish Carpathian Mountains : [abstract] / DANEK M., DANEK T., CHUCHRO M. // W: TRACE 2017 [Dokument elektroniczny] : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 16–21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Svetlogorsk : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: