Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Chromik, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
3
 • Koncepcja magazynowania nadwyżek energii elektrycznej w postaci wodoru w kawernach w złożach soli kamiennej w Polsce – część górniczaConception of electricity surplus storage in the form of hydrogen in rock salt caverns in Poland – mining part / Mariusz CHROMIK // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20–22. — Tekst pol.-ang.. — Dod. afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP”

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, OZE, HESTOR

  keywords: hydrogen, energy storage, RES, HESTOR, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych - wstępne symulacje komputeroweSupporting method for salt caverns leaching - initial computer simulations / Mariusz CHROMIK, Waldemar KORZENIOWSKI // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — M. Chromik - dod. afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwo Surowców Chemicznych „CHEMKOP”

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, symulacje komputerowe, ługowania kawern, proces ługowania, UBRO

  keywords: computer simulations, salt mining, cavern leaching, leaching process, UBRO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób otworowego ługowania kawern, zwłaszcza w złożu soli kamiennej[The method of borehole leaching of caverns, especially in the rock salt deposit] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORZENIOWSKI Waldemar, CHROMIK Mariusz. — Int.Cl.: E21B 43/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427305 A1 ; Opubl. 2020-04-06. — Zgłosz. nr P.427305 z dn. 2018-10-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 8, s. 35-36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427305A1.pdf

 • słowa kluczowe: kawerny solne, ługowanie otworowe

  keywords: solution mining, salt caverns, borehole leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: