Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Chodacki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignicEvolution analysis of selected units of crane / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2331–2341. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2341. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignicEvolution analysis of selected units of crane / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // W: Logitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN: 78-83-7351-362-4. — S. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie hierarchiczne struktur rozmieszczenia zasobów eksploatowanego środka transportuHierarchical structures of reserves spacing research on the transport device example / Jerzy Jaźwiński, Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // W: TLM 2005 [Dokument elektroniczny] : “Total logistic management” : IX. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 8–10 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : CID Ltd. Spółka z o. o., 2005. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Systemy logistyczne z uwzględnieniem problematyki związanej z transportem samochodowym, lotniczym, morskim, multimodalnym jak również transportem wewnątrzzakładowym. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]. Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo dźwignic w aspekcie obowiązujących przepisówCranes' safety in aspect of current regulations / Jerzy CHODACKI // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ewolucja projektowania konstrukcji nośnych dźwignicDesign approach evolution of crane construction / Jerzy CHODACKI, Janusz SZPYTKO // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 91–97. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 97, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody kształcenia operatorów środków transportuOperators of transport's means education methods / Jerzy CHODACKI, Janusz SZPYTKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2008 nr 6 dod.: Logistyka-nauka [Dokument elektroniczny], s. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5]. — XII konferencja Transcomp – Zakopane 2008 [Dokument elektroniczny] : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia w jęz. pol. i ang. W: Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : streszczenia / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu. — Radom : PR ; Instytut Technologii Eksploatacji–PIB, [2008]. — ISBN 978-83-7204-739-7. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwości rozwoju konstrukcji wielkogabarytowych urządzeń transportowych[The possibilities of design development of the large-size transport devices] / Jerzy CHODACKI, Janusz SZPYTKO // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XX konferencja naukowa : Zakopane, 22–25 stycznia 2007 : program, streszczenia, referaty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zakład Wydawnictw i Promocji], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „streszczenia”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa dźwignicCurrent safety regulations of cranes / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 stycznia 2011 : program konferencji ; streszczenia referatów / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — Opis częściowo wg okł.. — S. 74. — Tekst pol.-ang.. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 styczeń 2011 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — S. l., s. n., [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa systemów i środków transportu przemysłowego na przykładzie dźwignicLegal aspects of technological devices and systems safety on a crane example / SZPYTKO Janusz, CHODACKI Jerzy // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 3641–3656. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3653–3656. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 433. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozwój układów napędowych i sterowania suwnic w zautomatyzowanych systemach transportu bliskiego[Development of crane control and power transmission systems in automated material handling systems] / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO, Jerz CHODACKI // W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego : konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 16–17 września 2010. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, [2010]. — ISBN: 978-83-87982-54-6. — S. 145–152. — Biliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozwój układów napędowych i sterowania suwnic w zautomatyzowanych systemach transportu bliskiegoDevelopment of crane control and power transmission systems in automated material handling systems / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // W: Konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów dla budownictwa i górnictwa skalnego : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Banysia, Wacława Kolleka. — Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2012. — ISBN: 978-83-934901-0-3. — S. 165–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rozwój urządzeń do obsługi kontenerowej jednostki ładunkowejDevelopment of container reoloading devices / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA, Jerzy CHODACKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne. — 2009 nr 12, s. 157–158. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 10–12, Streszcz., Summ.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozwój urządzeń do obsługi kontenerowej jednostki ładunkowej w terminalachDevelopment of cointener loading devices for intermodal transport set / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA, Jerzy CHODACKI // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 4, s. 72–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stan badań środowiska pracy operatorów środków transportuAnalysis of investigations results of transport devices oparators' environment / Jerzy CHODACKI, Janusz SZPYTKO // Transport Przemysłowy ; ISSN 1640-5455. — 2005 nr 4, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Systemowe ujęcie ewolucji konstrukcji suwnic pomostowychCranes evolution process in system approach / Jerzy CHODACKI, Janusz SZPYTKO // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36). — częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-26-4. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: