Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Chmielowska, mgr inż.

poprzednio: Drabik

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4057-5891 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57207360139

PBN: 5e709298878c28a047398a4e

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczymThe analysis of operational costs for selected heat sources for domestic hot water (DHW) beyond the heating season / Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Bartłomiej CIAPAŁA, Anna DRABIK // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2017 t. 48 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: źródło ciepła do przygotowania c.w.u., ciepła woda użytkowa (c.w.u.), koszty eksploatacyjne przygotowania c.w.u.

  keywords: domestic hot water (DHW) preparation, heat sources for DHW, operational costs of DHW preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2017.8.2

2
 • $CO_2$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply / Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, [et al.], Anna CHMIELOWSKA, [et al.] Leszek PAJĄK, Lars A. Stenvik, Barbara TOMASZEWSKA // W: TCCS-11 [Dokument elektroniczny] : the 11\textsuperscript{th} international Trondheim $CO_2$ Capture, Transport and Storage conference : Trondheim 22\textsuperscript{nd}–23\textsuperscript{rd} June 2021 / eds. Nils A. Røkke, Hanna K. Knuutila. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Oslo : SINTEF Academic Press, cop. 2021. — (SINTEF Proceedings ; ISSN 2387-4287 ; 7). — e-ISBN: 978-82-536-1714-5. — S. 277–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sintef.no/globalassets/project/tccs-11/tccs-11/sproceedings-no-7.pdf [2021-08-31]. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: CO2 storage, environmental assessment, enhanced geothermal system, CO2 utilization, techno-economic assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Development of the Polish geothermal sector in the light of current possibilities of financial support for a geothermal investment / CHMIELOWSKA Anna, TOMASZEWSKA Barbara, SOWIŻDŻAŁ Anna // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 34. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: Poland, geothermal energy, environment quality, funding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Environmental aspects of the geothermal energy utilisation in Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA, Anna DRABIK // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Geothermal energy as an opportunity to improve the security and defence of the country / Anna SOWIŻDŻAŁ, Wojciech GÓRECKI, Anna CHMIELOWSKA // W: EGC 2019 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2019 : Hague, 11–14 June 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels : EGEC, [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–8, Abstr.. — Tożpod adresem{http://europeangeothermalcongress.eu/wp-content/uploads/2019/07/370.pdf}

 • keywords: geothermal energy, heat pumps, military objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Initial recognition of the possibilities of use abandoned oil and gas wells to desalinate produced water / Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER, Anna CHMIELOWSKA // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [60]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-16]

 • keywords: geothermal energy, desalination, membrane processes, abandoned oil and gas wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Initial recognition of the possibilities of use abandoned oil and gas wells to desalinate produced water / Magdalena Tyszer, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2020 vol. 154 art. no. 05002, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-09. — M. Tyszer – afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — ICoRES 2019 : 6th International Conference – Renewable Energy Sources : Krynica, Poland, June 12-14, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_05002.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/202015405002

11
 • Petrogeothermal energy resources within low-temperature areas of Iceland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna DRABIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 4, s. 391–401. — Bibliogr. s. 400–401, Abstr.

 • keywords: geothermal energy, Enhanced Geothermal System (EGS), Iceland, geology, Hólmavík, static resources, low-temperature area

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.4.391

12
 • Possibilities of effective use of natural shale gas resources in the Carpathian Foredeep / SOWIŻDŻAŁ Anna, CHMIELOWSKA Anna // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 143. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: shale gas, Carpathian Foredeep, Poland, Autochthonous Miocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Prospects of using hydrocarbon deposits from the autochthonous Miocene formation (Eastern Carpathian Foredeep, Poland) for geothermal purposes / Anna CHMIELOWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3102, s. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3102/pdf

 • keywords: Poland, geothermal energy, earth sciences, petroleum field, eastern carpathian foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14113102

14
 • Rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych - przykłady rozwiązań światowychConsideration on the concept of adapting abandoned oil and gas wells for geothermal purposes - examplex of global solutions / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 1, s. 119–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.. — Błędny zapis nazwiska: A. Sowizdżał. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/10-Tomaszewskainni.pdf

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowy wymiennik ciepła, otwory ponaftowe

  keywords: geothermal energy, oil and gas wells, borehole heat exchanger (BHE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych – przykłady rozwiązań światowychPreliminary considerations on the concept of adapting abandoned oil and gas wells for geothermal purposes – examples of global solutions / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 52. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, otworowy wymiennik ciepła, otwory ponaftowe

  keywords: geothermal energy, oil and gas wells, borehole heat exchanger (BHE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • The analysis of geothermal well constructions depending on expected pressure conditions / Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: V międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–22 czerwca 2018, Krynica-Zdrój : książka streszczeń = Renewable energy sources : engineering, technology, innovation : June 20–22 2018, Krynica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2018]. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.renewenergy.pl/prog/BoA2018.pdf [2018-09-21]

 • keywords: geothermal energy, reconstruction, well construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The analysis of geothermal well constructions depending on expected pressure conditions / Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2018 : [June 20-22, 2018, Krynica, Poland] / eds. Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk. — Cham : Springer Nature Switzerland, 2020. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-030-13887-5 ; e-ISBN: 978-3-030-13888-2. — S. 447–457. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-17

 • keywords: geothermal energy, reconstruction, geothermal well

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-13888-2_44

20
 • The energy efficiency in a commune : the formal and legal requirements and examples of a good practice / Anna DRABIK, Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]

 • keywords: energy efficiency, commune, low emission economy, legal framework

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The energy efficiency in a commune : the formal and legal requirements with examples of a good practice / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna DRABIK // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-319-72370-9 ; e-ISBN: 978-3-319-72371-6. — S. 275–285. — Bibliogr. s. 284–285, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-10. — tekst: https://goo.gl/w1mrjr

 • keywords: energy efficiency, commune, low emission economy, legal framework

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-72371-6_27

22
 • The energy potential of autochthonous Miocene reservoir in the eastern part of the Carpathian Foredeep - geothermal research in the petroleum province / Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Sowizdzal%20Chmielowska%20Tomaszewska.pdf [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 229-230. - Bibliogr. s. 230

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The Polish experience in utilization of abandoned oil and gas wells for geothermal purposes / Anna SOWIŻDŻAŁ, Barbara TOMASZEWSKA, Anna CHMIELOWSKA // W: WGC 2020+1 [Dokument elektroniczny] : World Geothermal Congress 2020+1 : proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021 / International Geothermal Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : IGA], [2021]. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/41005.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: Poland, reconstruction, petroleum wells, geothermal provinces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The utilization of abandoned petroleum wells in geothermal energy sector : worldwide trends and experience / Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-20]

 • keywords: geothermal energy, oil and gas wells, borehole heat exchanger (BHE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25