Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Chadaj, mgr

bibliotekarz

Biblioteka Główna
BG-oin, Oddział Informacji Naukowej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7241-5913

ResearcherID: F-6773-2015

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Analiza cytowań artykułów kwartalnika AGH {\em Geologia} na podstawie bazy SCI ExpandedA citation analysis of articles published in {\it Geologia} (AGH quarterly) on the basis of the SCI Expanded database / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 1, s. 109–140. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: Geologia (kwartalnik AGH), indeksy cytowañ bibliograficznych, Science Citation Index Expanded, cytowania publikacji naukowych

  keywords: Geologia (AGH quarterly), science citation indexes, Science Citation Index Expanded, citations of scientific publications

2
3
 • Busem na Nordkapp[Bus to North Cape] / Anna CHADAJ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2015 nr 86, s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • E-book – nowa forma książki[E-book – a new form of publishing] / Anna CHADAJ // W: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, 3 / red. nauk. Magdalena Gawrońska-Garstka, Andrzej Zduniak. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010. — (Edukacja XXI w. ; ISSN 2084-9001 ; 21). — ISBN: 978-83-61304-20-3. — S. 340–347

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Efektywność szkoleń z zakresu źródeł informacji w opinii studentów AGH : komunikat z badań[Effectiveness of training in information sources in the AGH University students' opinion : a research report] / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku / red. nauk. Aneta Januszko-Szakiel. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. — ISBN: 978-83-7571-228-5. — S. 265–274. — Bibliogr. s. 272, Abstr., Aneks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Jak poprawić cytowalność? : informacja o rejestracji czasopism naukowych w bazach danych[How to improve citability? : information about the registration at scientific journals in databases] / Anna CHADAJ, Danuta RYŚ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 82, s. 38–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Jubileuszowe wydawnictwa Biblioteki Głównej AGH[Jubilee publications of the Main Library at the AGH University of Science and Technology] / Anna CHADAJ, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Maria GARCZYŃSKA, Ewa POSTAWA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 22, s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej : wybrane problemy analizy cytowań[Bibliometric queries in an academic library practice : citation analysis selected problems] / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej [Dokument elektroniczny] : funkcje i wyzwania w XXI wieku : konferencja w dniach 16–17 maja 2011, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego], [2011]. — Slajdy [1–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostepu:. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: {http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/pdf/Chadaj_A._Turecka_D.-Kwerendy_bibliometryczne.pdf} [2012-01-24] [2012-01-24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kwerendy bibliometryczne w praktyce biblioteki naukowej: wybrane problemy analizy cytowańBibliometric queries in the practice of a research library: chosen problems of a citation analysis / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. — ISBN: 978-83-7271-869-3. — S. 259–274. — Bibliogr. s. 273–274, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Oddział Informacji Naukowej BG AGH[Reference Department of the AGH Main Library] / Anna CHADAJ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 75, s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Od Emaus do Parady Smoków – krakowskie tradycje : wystawa w Bibliotece Głównej[From Emaus to Dragons Parade – Krakow traditions : exhibition in the Main Library] / Anna CHADAJ, Ewa SZAFLARSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2015 nr 96, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
18
 • Oni też studiowali w AGH : inżynierowie – artyści i... : życiorysy niekonwencjonalne[They also studied at the AGH University of Science and Technology : engineers – artists and... : unconventional lives] / oprac. Ewa POSTAWA, Anna CHADAJ ; zespół autorski: Anna CHADAJ, Małgorzata DUDEK, Małgorzata MUSIAŁ, Gabriela NOWACZYK-WĄSOWICZ, Sabina OLSZYK, Ewa POSTAWA, Katarzyna SIKORSKA-KOŚCIÓŁEK, Ewa SZAFLARSKA, Danuta TURECKA. — Kraków : Stowarzyszenie Wychowanków AGH, 2010. — 187 s.. — Indeksy. — ISBN: 978-83-918742-5-7. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz 65-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH. — Do publikacji dołączony CD-ROM zawierający publikację oraz galerię zdjęć

19
 • Oni też studiowali w AGH : inżynierowie – artyści i... : życiorysy niekonwencjonalne[They also studied at the AGH University of Science and Technology : engineers – artists and... : unconventional lives] / Ewa POSTAWA, Anna CHADAJ // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2010 nr 35, s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • O pierwszej kobiecie z dyplomem magistra inżyniera górnikaAbout the first woman with a Master of science degree in mining / Anna CHADAJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • O Śpiewniku Górniczym na Jubileusz Uczelni[About the Mining Songbook for the university anniversary] / Ewa POSTAWA, Anna CHADAJ // W: Śpiewnik Górniczy : 90 pieśni i piosenek na 90-lecie AGH / wybór i oprac. Anna Chadaj, Ewa Postawa. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: 90 lat AGH 1919–2009. — ISBN: 978-83-60605-13-4. — S. 7–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Potrzeby i wiedza studentów uczelni technicznej na temat elektronicznych źródeł informacji : badania ankietowe wśród studentów AGH[Technical university students needs and awareness of electronic information sources : a questionnaire survey among AGH University students] / Anna CHADAJ, Danuta TURECKA // Biblioteka i Edukacja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-565X. — 2013 nr 3, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/files/BiE_3_2013/BiE_nr_3_2013_A3.pdf [2013-07-10]. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektroniczne źródła informacji, e-zasoby, użytkownicy bibliotek technicznych, Biblioteka Główna AGH

24
 • Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś[Training for AGH students yesterday and today] / Anna CHADAJ, Danuta RYŚ // W: POLBIT 2017 [Dokument elektroniczny] : biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni: 29 maj 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.bg.pw.edu.pl/images/OIN/PolBit-2017_Chadaj_Rys.pdf [2017-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Sztuka cytowania źródeł[The art of citing sources] / Anna CHADAJ // Przegląd Techniczny : gazeta inżynierska ; ISSN 0137-8783. — 2008 nr 8, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych