Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Caba, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1795-8541 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57225968401

PBN: 617616a97523400564d3309c

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Ecological risk assessment related to the presence and toxicity of potentially toxic elements in ashes from household furnaces / Alicja KICIŃSKA, Grzegorz CABA, Hubert Serwatka // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2022 vol. 19 iss. 3 art. no. 1770, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/3/1770/pdf

  orcid iD
 • keywords: municipal waste, risk assessment code, chemical indicators, RAC, conventional and alternative fuels, trace metals and metalloids, mRAC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph19031770

2
 • Environmental risk associated with the penetration of Potentially Toxic Elements (PTEs) from grate ashes formed by waste incineration or co-incineration in domestic furnaces / Alicja KICIŃSKA, Grzegorz CABA // W: ICOBTE&ICHMET 2023 [Dokument elektroniczny] : 1st joint international conference : 16th International Conference of Biochemistry of Trace Elements & 21st International Conference of Heavy Metals : 6–10 September 2023, Wuppertal, Germany : clean environment - human health - our future : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wuppertal : International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc. : Bergische Universität], [2023]. — S. 386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icobte-ichmet-2023.com/custom/media/ICOBTE23/Abstract_Book_Final_3.pdf [2023-09-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Popioły z palenisk domowych w strumieniu odpadów komunalnych jako zagrożenie dla środowiska wodno-glebowegoAshes from domestic furnaces as a threat in the municipal waste stream to the water and soil environment / Grzegorz CABA, Alicja KICIŃSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, gaz, energetyka, automatyka, teleinformatyka : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 23–25 października 2023 r., Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, gas, energetics, automation, ICT : [23-25 October 2023, Rytro] : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o., 2023. — ISBN: 978-83-962603-1-4. — S. 31. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The presence and mobility of strontium (Sr) in various fractions of thermally processed municipal waste / Alicja KICIŃSKA, Grzegorz CABA // W: SEGH2023 [Dokument elektroniczny] : 38\textsuperscript{th} international conference on Geochemistry and health : 2–6 July 2023, Athens, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : Society for Environmental Geochemistry and Health], [2023]. — S. 117. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.erasmus.gr/UsersFiles/microsite1270/Documents/SEGH2023_BookAbstracts.pdf [2023-07-12]. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zagrożenia środowiskowe związane z wymywaniem anionów z popiołów powstających w paleniskach domowychEnvironmental hazards related to rasing anions from ass arising in household furnaces / Alicja KICIŃSKA, Grzegorz CABA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 33. — Tekst pol.-ang.. — A. Kicińska, G. Caba – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: