Wykaz publikacji wybranego autora

Jędrzej Byrski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0657-9730 orcid iD

ResearcherID: ABF-3940-2020

Scopus: 26325379100

PBN: 5e70922b878c28a0473910f2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • A double window state observer for detection and isolation of abrupt changes in parameters / Jędrzej BYRSKI, Witold BYRSKI // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2016 vol. 26 no. 3, s. 585–602. — Bibliogr. s. 600–601. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-29. — tekst: https://goo.gl/0TFvUB

 • keywords: exact state observer, parameter abrupt changes, linear continuous systems, derivative reconstruction, fault detection and isolation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amcs-2016-0041

2
 • A fast algorithm for the eigenproblem in on-line continuous model identification / Witold BYRSKI, Stanisław FUKSA, Jędrzej BYRSKI // W: Modelling, identification, and control : proceedings of the eighteenth IASTED international conference; Innsbruck, Austria February 15–18,1999 / ed. M. H. Hamza ; The International Association of Science and Technology for Development – IASTED. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 1999. — S. 22–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytmy ze skończą pamięcią do przetwarzania sygnałów w diagnostyce procesówFinite memory algorithms for signal processing in the diagnosis of processes / Jędrzej BYRSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 222, [1] s.. — (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza ; KU 0675). — Bibliogr. s. 209–[223], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-863-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Comparison of LQR with MPC in the adaptive stabilization of a glass conditioning process using soft-sensors for parameter identification and state observation / Witold BYRSKI, Michał DRAPAŁA, Jędrzej BYRSKI, Matti Noack, Johann Reger // Control Engineering Practice ; ISSN 0967-0661. — 2024 vol. 146 art. no. 105884, s. 1–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-02-27. — tekst: https://s.agh.edu.pl/KIvXp

  orcid iD
 • keywords: system identification, model predictive control, LQR, modulating functions method, continuous time systems, glass forehearth control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.conengprac.2024.105884

7
 • Design and implementation of a new algorithm for fast diagnosis of step changes in parameters of continuous systems / J. BYRSKI, W. BYRSKI // W: SAFEPROCESS 2012 : 8th IFAC symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes : August 29–31, 2012, Mexico City, Mexico : preprints / eds. C. Verde, C. Astorga, A. Molina ; IFAC. — [Mexico : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 695–700. — Bibliogr. s. 700, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dwupunktowe metody identyfikacji modeli FOLPD używanych do aproksymacji dynamiki układów wieloinercyjnychTwo-point methods of FOLPD models identification used for approximation of the multi-inertial systems dynamics / Jędrzej BYRSKI // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2023 nr 6, s. 32-37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dwupunktowa identyfikacja, modele pierwszego rzędu z opóźnieniem, FOLPD, aktywna identyfikacja, upraszczanie modeli

  keywords: model simplification, two-point identification, first-order models with delay, FOLPD, active identification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/13.2023.6.4

9
 • Equation error method and output error method in identification of continuous systems / Witold BYRSKI, Jędrzej BYRSKI // W: Modelling, identification, and control : proceedings of the 27th IASTED [The International Association of Science and Technology for Development] international conference : February 11–13, 2008, Innsbruck, Austria / ed. L. Bruzzone ; IASTED. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, cop. 2008. — ISBN: 978-0-88986-711-6. — S. 418–423. — Bibliogr. s. 423, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Finite memory non-asymptotic parameter identifier algorithm for detection of model rapid changes and faults / W. BYRSKI, J. BYRSKI // W: MMAR 2006 : 12th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 28–31 August 2006, Międzyzdroje, Poland : abstracts / IEEE, IEEE Robotics & Automation Society, IEEE Control System Society. — Szczecin : PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006. — S. 79–80. — Pełny tekst W: MMAR 2006 [Dokument elektroniczny] : 12th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : Międzyzdroje, Poland, 28–31 August, 2006 : [proceedings]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / [eds. S. Domek, R. Kaszyński] ; Technical University of Szczecin. Institute of Control Engineering, IEEE, IEEE Robotics & Automation Society, IEEE Control System Society. — [Szczecin] : PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006. — 1 dysk optyczny. — IEEE Conference Number: 11624. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 903–909. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 909, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody i algorytmy ze skończoną pamięcią dla dokładnego odtwarzania stanuFinite memory algorithms for exact state reconstruction / Witold BYRSKI, Jędrzej BYRSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3, s. 167–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/Kuhx3z

 • słowa kluczowe: obserwatory stanu, filtracja stanu, obserwacja dokładna

  keywords: state observers, state filtration, exact observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • New formulas for approximation of multi-inertial systems, by the FOLPD models, based on two-point identification / Jędrzej BYRSKI, Witold BYRSKI // W: MSI 2018 [Dokument elektroniczny] : IASTED international conference Modelling, Simulation and Identification : July 16–17, 2018, Calgary, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Canada : s. n.], [2018]. — Dod. ISBN: 978-0-88986-994-3. — e-ISBN: 978-0-88986-995-0. — S. 8–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.actapress.com/Content_of_Proceeding.aspx?proceedingid=771 [2018-11-21]. — Bibliogr. s. 14, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: model simplification, step response identification, first order system with delay, two point identification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2316/P.2018.857-018

14
 • New on-line algorithms for modelling, identification and simulation of dynamic systems using modulating functions and non-asymptotic state estimators: case study for a chosen physical process / Witold BYRSKI, Michał DRAPAŁA, Jędrzej BYRSKI // W: Computational Science – ICCS 2021 : 21st international conference : Krakow, Poland, June 16–18, 2021 : proceedings, Pt. 4 / eds. Maciej Paszyński, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 12745. Theoretical Computer Science and General Issues ; ISSN 2512-2010). — ISBN: 978-3-030-77969-6 ; e-ISBN: 978-3-030-77970-2. — S. 284–297. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-09

  orcid iD
 • keywords: modulating functions, state observers, glass forehearth, process identification, multi-dimensional systems, complex algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-77970-2_22

15
 • On-line fast identification method and exact state observer for adaptive control of continuous system / Witold BYRSKI, Jędrzej BYRSKI // W: WCICA 2014 [Dokument elektroniczny] : the 11\textsuperscript{th} World Congress on Intelligent Control and Automation : June 29–July 4, 2014, Shenyang, China : conference program digest. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-5824-5. — S. 4482–4488. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4488, Abstr.. — W bazie Scopus i Web of Science zakres stron: 4491–4497 ; w bazie Web of Science ISBN 978-1-4799-5825-2

 • keywords: parameter identification, modulating functions, adaptive LQR, exact state observation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Organizacja komunikacji w systemach obiektowych opartych na OMG CORBA[Communication issues in object systems based on OMG CORBA] / Jędrzej BYRSKI // Linux & UNIX ; ISSN 1506-1299. — 2000 nr 5, s. 8–11, 23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Przegląd technologii CORBA ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień czasu rzeczywistegoReview of CORBA technology with particular consideration of real-time problems / Jędrzej BYRSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 3, s. 423–431. — Bibliogr. s. 430–431, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: czas rzeczywisty, CORBA

  keywords: real time, CORBA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Serwis tolerowania uszkodzeń dla aplikacji opartych na architekturze CORBA[Fault tolerant service for CORBA based applications] / Jędrzej BYRSKI // Linux & UNIX ; ISSN 1506-1299. — 2000 nr 5, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • State estimators and observers for continuous and discrete linear systems. Pt. 1, Differential asymptotic state estimators / Jędrzej BYRSKI, Witold BYRSKI // Science, Technology and Innovation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-9125. — 2018 vol. 3 no. 2, s. 62–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-27. — tekst: https://stijournal.pl/resources/html/article/details?id=183810

  orcid iD
 • keywords: Kalman filter, linear systems, exact state observers, Luenberger observer, linear estimators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.8169

20
21
 • The application of advanced optimization techniques for fast identification of step changes in parameters of linear continuous system / W. BYRSKI, J. BYRSKI, D. KNAPIK, Ł. KUŚMIERZ // W: 16\textsuperscript{th} French-German-Polish conference on Optimization : Kraków, Poland, September 23–27, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering. Department of Automatics and Biomedical Engineering, Department of Applied Computer Science. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. 66–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The improvement of modulating function method for fast identification of parameter faults in linear continuous systems / Witold BYRSKI, Jędrzej BYRSKI // W: Proceedings of the 31st IASTED Asian conference on Modelling, Identification and Control (AsiaMIC 2012) ; Proceedings of the seventh IASTED international conference on Advances in Computer Science and Engineering (ACSE 2012) [Dokument elektroniczny] : April 2–4, 2012, Phuket, Thailand / eds. W. Assawinchaichote, M. H. Hamza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development ; 769, 770). — ISBN: 978-0-88986-911-0. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Ref. z konferencji AsiaMIC 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The new method for reconstruction of derivatives and its application for faults detection and isolation / Jędrzej BYRSKI, Witold BYRSKI // W: MMAR 2015 : 20th international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 24–27 August 2015, Międzyzdroje. — [Piscataway] : IEEE, [2015]. — ISBN: 978-1-4799-8700-9 ; e-ISBN: 978-1-4799-8701-6. — S. 1185–1190. — Bibliogr. s. 1190, Abstr.

 • keywords: exact state observer, parameter abrupt changes, linear continuous systems, derivatives reconstruction, fault detection and diagnosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MMAR.2015.7284047

24
25
 • The theory and application of double window exact state observer for detection of abrupt changes in parameters of continuous systems / Jędrzej BYRSKI, Witold BYRSKI // W: Proceedings of the 34th IASTED international conference on Modelling, identification and control ; proceedings of the sixth IASTED international conference on Computational intelligence [Dokument elektroniczny] : February 16–17, 2015, Innsbruck, Austria / ed. M. H. Hamza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Anaheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press], [2015]. — 1 dysk optyczny. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development ; 826, 827). — e-ISBN: 978-0-88986-974-5. — S. 85–90. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 90, Abstr.. — Referat z konferencji MIC 2015

 • keywords: exact state observer, parameter abrupt changes, linear continuous systems, fault detection and diagnosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2316/P.2015.826-037