Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Bydłosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0350-8112 orcid iD

ResearcherID: N-2127-2014

Scopus: 55971020400

PBN: 5e709207878c28a04738edb8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 93, z ogólnej liczby 94 publikacji Autora


1
 • 3D Cadastre in Polish conditions / Piotr PARZYCH, Łukasz Śliwiński, Jarosław BYDŁOSZ // W: SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 13–21. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • keywords: 3D cadastre, ground and building cadastre, multi-dimensional cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 3D technologies as the future of spatial planning: the example of KrakowTechnologie 3D przyszłością planowania przestrzennego: przykład Krakowa / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH, Katarína Pukanská, Ewelina Wójciak // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2020 vol. 14 no. 1, s. 15–33. — Bibliogr. s. 29–32, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2020.14.1/geom.2020.14.1.15.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Kraków, modelowanie 3D, planowanie przestrzenne, planowanie urbanistyczne, lotniczy skaning laserowy, ALS, skaning laserowy 3D, LiDAR

  keywords: spatial planning, Krakow, 3D modelling, urban planning, airborne laser scanning, ALS, light detection and ranging, LiDAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2020.14.1.15

3
4
 • Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjneThe analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes / Anita KWARTNIK-PRUC, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of additional economic parameters necessary to grant a loan to local government units based on real estate market analysis / Janusz DĄBROWSKI, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM2013 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Environmental economics ; Education and accreditation ; Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-05-6. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: State University of Technology and Economics in Jarosław

 • keywords: global attributes, real estate market environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.006

6
7
 • Application of laser scanning in creating 3D cadastre UML model for underground historical objects – case study of Rzeszów (Poland) : [abstract] / Jarosław BYDŁOSZ, Agnieszka BIEDA, Artur Warchoł, Monika Balawejder // W: 3D GeoInfo 2020 and BIM GIS integration workshop : 7th September - 11th September : virtual/online event / University College London. — [London : UCL], 2020. — S. 3, Paper 51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ucl.ac.uk/3dgeoinfo/sites/3dgeoinfo/files/abstracts_wednesday_9th_september_2020_0.pdf [2020-10-20]. — Rozszerzony abstrakt dostępny pod adresem: {https://www.ucl.ac.uk/3dgeoinfo/sites/3dgeoinfo/files/jbydlosz_session5_paper51_abstract.pdf} [2020-10-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of modern technologies in spatial planning / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Katarína Pukanská // W: ”GIS ODYSSEY 2019” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems : 26th conference and exhibition : September 2019, Split, Croatia, Cerklje, Slovenia, Kielce, Poland : conference proceedings / eds. Izabela Basista, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Split ; Cerklje ; Kielce : s. n.], [2019]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 371. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=1118&cf_id=24 [2019-12-16]

 • keywords: laser scanning, Cracow, spatial planning, urban planning, light detection and ranging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Aspekty prac nad nową edycją normy ISO 19152Aspects of works on ISO 19152 new edition / Jarosław BYDŁOSZ // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2018 R. 90 nr 7, s. 16–17. — Bibliogr. s. 17

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ISO 19152, LADM, Katastralny Model Administrowania Terenem, normalizacja

  keywords: ISO 19152, LADM, Land Administration Domain Model, standardisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.7.2

10
 • Aspekty rozwoju katastru trójwymiarowego w Polsce, na tle trendów światowychAspects of 3D cadastre developments in Poland in the context of worldwide trends / Jarosław BYDŁOSZ // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 31–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dyrektywa INSPIRE, ISO 19152, kataster 3D

  keywords: INSPIRE directive, ISO 19152, 3D cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ // W: INSPIRE conference 2016 [Dokument elektroniczny] : Infrastructure for Spatial Information in Europe : Barcelona, 26th–30th September. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : s. n.], [2016]. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ZrQfgk [2016-11-29]. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Developing the Polish cadastral model towards a 3D cadastre / Jarosław BYDŁOSZ // W: 5\textsuperscript{th} international workshop on 3D cadastres : 18–20 October 2016, Athens, Greece : proceedings / eds. Peter van Oosterom, Efi Dimopoulou, Elfriede Fendel. — Denmark : International Federation of Surveyors (FIG), cop. 2016. — ISBN: 978-87-92853-47-9 ; e-ISBN: 978-87-92853-49-3. — S. 505–518. — Bibliogr. s. 515–517, Summ., Streszcz.. — Toż. w wersji internetowej: {http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2016/programme/Workshop2016_28.pdf}

 • keywords: LADM, 3D cadastre, Polish cadastral model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Fiscal impact of selected legislative solutions in Poland on sustainable development in the context of the real estate market analysis / Janusz Dąbrowski, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM 2010 : 10\textsuperscript{th} international Multidisciplinary Scientific Geoconference : 20–26 June, 2010, Bulgaria : conference proceedings, Vol. 2. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2010. — ISBN: 978-954-91818-1-4 ; ISBN10: 954-91818-1-2. — S. 1165–1172. — Bibliogr. s. 1172, Abstr.. — W bazie Web of Science seria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, ISSN 1314-2704. — Janusz Dąbrowski – afiliacja: The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław

 • keywords: sustainable development, tax laws, analysis of real estate market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • GIS ODYSSEY 2016 : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — 298 s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — Dostęp również online: {https://goo.gl/9GWXGk} [2016-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Historical underground structures as 3D cadastral objects / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Artur Warchoł, Monika Balawejder // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 10 art. no. 1547, s. 1–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 24–29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/10/1547/pdf

  orcid iD
 • keywords: laser scanning, 3D cadastre, underground, 3D model, heritage sites, UML schema

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12101547

18
 • Influence of public roads development on the cadastral data / Ernest Rymarczyk, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4\textsuperscript{th} to 8\textsuperscript{th} of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — 1 dysk optyczny. — (Conference Proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM) ; ISSN 2459-7627). — Opis część wg okł.. — S. 323–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: development, public roads, cadastral data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kataster 3D na świecie i możliwości jego wprowadzenia w Polsce : [prezentacja slajdów][The 3D cadastre around the world and possibilities of its implementation in Poland] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 17 stycznia 2013 roku. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2013]. — Slajdy 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tnn.org.pl/tnn/komunik/2013/TNN_Bydlosz.pdf [2013-02-23]. — Bibliogr. slajdy 31–33. — Afiliacja Autora: Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kataster 3D, normalizacja w katastrze : [prezentacja][3D cadastre, standardisation in cadastre : the presentation] / Jarosław BYDŁOSZ // W: GIS w nauce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 7–9 czerwca 2017, Olsztyn. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Olsztyn] : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, [2017]. — S. 1–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://giswnauce.uwm.edu.pl/kataster3d.pdf [2018-01-19]. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kataster 3D w Polsce i na świecie3D cadastre in Poland and around the world / Jarosław BYDŁOSZ // W: Prawo własności warstwowej : zagadnienia wybrane / red. nauk. Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik. — Warszawa : Instytut De Republica, 2022. — (Monografie Instytutu De Republica / PRAWO). — Materiały z konferencji naukowej "Prawo budowlane - prawo własności warstwowej" : [19–21 września 2021, Gdańsk, Polska]. — ISBN: 978-83-67253-23-9. — S. 255–279. — Bibliogr. s. 274–279, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dyrektywa INSPIRE, ISO 19152, kataster 3D, kataster trójwymiarowy, administracja przestrzenna 3D

  keywords: INSPIRE directive, ISO 19152, 3D cadastre, 3D land administration, three dimensional cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kataster 3D w warunkach Polski - uwarunkowania budowy katastru[3D cadastre in Poland and conditions for its development] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 131–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kataster w UE i poza nią[Cadastre inside and outside EU] / Jarosław BYDŁOSZ // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 1, s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w PolsceThe multi-dimensional cadastre and its implementation conditions in Poland / Jarosław BYDŁOSZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 3, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25