Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Buśko, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2855-8762

ResearcherID: F-5341-2016

Scopus: 36139235100

PBN: 900543

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych : monografia[The current problems of real estate management in Poland against the background of organizational and legal changes] / pod red. Moniki Balawejder, Moniki Miki ; aut.: Monika Balawejder, Małgorzata BUŚKO, Radosław Cellmer, Kamila Juchniewicz-Piotrowska, Przemysław Leń, Monika Mika, Katarzyna Szczepankowska, Ewelina WÓJCIAK, Justyna Wójcik-Leń, Sabina Źróbek. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 144 s.. — Bibliogr. s. 128–139. — ISBN: 978-83-60507-20-9. — tekst: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/aktualne-problemy-srodek.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Aktualne problemy katastru w Polsce : praca zbiorowa[Present cadastral problems in Poland] / pod red. nauk. Roberta Łuczyńskiego ; aut.: Małgorzata Akińcza, Agnieszka BIEDA, Małgorzata BUŚKO, Honorata Hannibal, Paweł HANUS, Ryszard HYCNER, Robert KRZYŻEK, Anita KWARTNIK-PRUC, Robert Łuczyński, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. — 124 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Geodezja i Kartografia ; t. 2). — Bibliogr. s. 122–124. — ISBN: 978-83-7814-470-0. — Afiliacja na podstawie erraty

3
 • Aktualne zagadnienia związane z przebiegiem kształcenia uniwersyteckiego geodetówPresent issues associated with the university education of surveyors / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // W: Aktualne problemy edukacji geodezyjnej / pod red. Ireneusza Wyczałka i Artura Plichty. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7775-203-6. — S. 17–28. — Bibliogr. s. 27–28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza przepisów prawa w zakresie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku i lokalu mieszkalnegoAnalysis of legal provisions regarding the determination of usable floor area of a building and living premises / Małgorzata BUŚKO // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2015 R. 87 nr 12, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: pomiar powierzchni, powierzchnia użytkowa, atrybuty budynku, obmiar budynku

  keywords: usable floor area, attributes of building, floor space measurement, quantity survey of a bulding

5
 • Analiza przepisów prawnych dotyczących treści map do celów projektowych w aspekcie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenuAnalysis of legal regulations concerning the content of maps for design purposes with respect to approved networks of facilities / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2010 R. 82 nr 10, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomościAnalysis of the influence of amendments to the legal provisions relating to building structures on keeping the real estate cadastral database updated / Małgorzata BUŚKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr II/1, s. 395–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, powierzchnia użytkowa, status budynku, kontur budynku, powierzchnia zabudowy, aktualizacja bazy danych

  keywords: cadastre, status of the building, outline of the building, built-up area, floor area, update of the database

7
 • Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualności bazy danych katastru nieruchomościAnalysis of the influence of amendments to the legal provisions relating to building structures on keeping the real estate cadastral database updated / Małgorzata BUŚKO // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 21–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powierzchnia użytkowa, dane ewidencyjne budynku, status budynku, kontur budynku, powierzchnia zabudowy

  keywords: building cadastral data, status of the building, outline of the building, built-up area, floor area

8
 • Analiza zróżnicowania nazewnictwa elementów uzbrojenia terenu w ujęciu branżowym na przykładzie osiedla domów jednorodzinnychAnalysis of differences in naming of elements of the utility network based on the example of an estate of single family houses / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 31–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analysis of changes in drafting a base map in view of amendments to the provisions of lawAnaliza zmian redakcji mapy zasadniczej w aspekcie nowelizacji przepisów prawa / Małgorzata BUŚKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 2, s. 29–40. — Bibliogr. s. 39–40. — tekst: https://goo.gl/bbrv9Y

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Analysis of changes in land use patterns pursuant to the conversion of agricultural land to non-agricultural use in the context of the sustainable development of the Malopolska region / Małgorzata BUŚKO, Beata Szafrańska // Sustainability ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 1 art. no. 136, s. 1–22. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-09. — tekst: https://goo.gl/VJn4Pa

 • keywords: sustainable development, agricultural land, conversion of agricultural land to non-agricultural use, changes of agricultural land use

11
 • Analysis of legal regulations concerning the division of a building lot, with a building on it, in view of geodesic and building regulationsAnaliza przepisów prawnych dotyczących podziału działki zabudowanej budynkiem w aspekcie przepisów geodezyjnych i budowlanych / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-04/Geomatics_2009_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków, nieruchomość, budynek, działka ewidencyjna

  keywords: building, property, land and property register, division of property, record parcel

12
 • Analysis of the quality of academic education of geodesy and cartography graduates with respect to employment in geodesy administrationAnaliza jakości wykształcenia akademickiego absolwentów kierunku geodezja i kartografia w aspekcie zatrudnienia w administracji geodezyjnej / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 21–32. — Bibliogr. s. 32, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Application of the GEO-INFO GIS for modernization of the cadastreZastosowanie systemu SIP GEO-INFO do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 4, s. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29, Summ., Streszcz.

 • keywords: modernization of the cadastre, record database of buildings, GEO-INFO Geographic Information System

15
 • Atrybuty określające sposób użytkowania budynku w aspekcie prowadzenia katastru nieruchomości i harmonizacji danych z innymi rejestrami publicznymiAttributes determining the intended use of a building structure in view of keeping the cadastral database and harmonization of the data with other public records / Małgorzata BUŚKO // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 28–29. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, procedury prawne, funkcja budynku, przeznaczenie budynku, zmiana funkcji budynku

  keywords: real estate cadastre, legal procedures, function of the building, intended use of the building, changing function of the building

16
 • Budynki w katastrze nieruchomości – atrybuty, pomiar, wymiana danych ewidencyjnych : [prezentacja slajdów][Buildings in the real estate cadastre – attributes, measurement, data exchange registration] / Małgorzata BUŚKO // W: Krakowskie spotkania z INSPIRE [Dokument elektroniczny] : europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości : XI ogólnopolskie sympozjum : Kraków, 11–12 maja 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : INSPIRE ; Urząd Miasta Krakowa], [cop. 2015]. — Slajd 1–47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://inspire.krakow.pl/materialy2015/2.Busko.pdf [2015-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Bulding contour line in the database of the real estate cadastre in Poland pursuant to applicable laws / M. BUŚKO // EconTechMod (Lublin) : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes ; ISSN 2084-5715. — 2016 vol. 5 no. 3, s. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.. — tekst: http://econtechmod.pl/wp-content/uploads/2016vol5_3/2016_3_24.pdf

 • keywords: cadastre, outline of the building, built-up area, update of the database, building contour line

18
 • Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres / Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: classification, checking, levelling instruments, levelling rods, periodic monitoring

19
 • Current status of real estate cadastre in Poland with reference to historical conditions of different regions of the country / Małgorzata BUŚKO, Alicja Meusz // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: real estate cadastre, vector cadastral map, modernization of the register, history of the cadastre in Poland

20
 • Establishment of the right of electricity transmission easement through court proceedings / Małgorzata BUŚKO, Karolina Elżbieciak, Paweł Wysocki // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 184–188. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/LQ8HEa

 • keywords: transmission lines, transmission easement, power grids, real property, law enforcement

21
 • Evaluation of the possibilities to use the photogrammetric method to determine the course of boundaries of cadastral parcels during the modernization of the cadastre / Małgorzata BUŚKO // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: photogrammetry, modernization of the cadastre, real estate cadastre, boundaries of cadastral parcels

22
 • Integrated database as the basis for the modern real estate cadastre / Małgorzata BUŚKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr IV/4, s. 1833–1845. — Bibliogr. s. 1844–1845, Abstr.

 • keywords: database, data conversion, data migration, generating a map

23
 • Intended use of a building in terms of updating the cadastral database and harmonizing the data with other public records / Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2017 vol. 103, s. 78–93. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rgg.2017.103.issue-1/rgg-2017-0007/rgg-2017-0007.pdf [2017-11-22]. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.

 • keywords: real estate cadastre, legal procedures, function of the building, intended use of the building, changing function of the building

24
 • Legal and technical aspects of harmonization of databases of buildingsPrawne i techniczne aspekty harmonizacji baz danych w zakresie budynków / Małgorzata BUŚKO // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2017 vol. 16, s. 101–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-08

 • słowa kluczowe: kataster nieruchomości, atrybuty budynku, dane ewidencyjne budynku, harmonizacja baz danych

  keywords: real estate cadastre, record data of buildings, attributes of buildings, database harmonization

25
 • Metodyka opracowania numerycznej mapy zasadniczej na przykładzie wybranego obiektuMethods of preparation of the digital basic map on the example of a selected object / Małgorzata BUŚKO, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 1, s. 5–24. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — M. Buśko – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: mapa zasadnicza, mapa numeryczna, EWMAPA

  keywords: GEO-INFO, digital map, basic map, EWMAPA