Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Burzyńska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701333826

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
3
 • Codeposition of SiC particles with electrolytic nickelWspółosadzanie cząstek SiC z niklem w procesie elektrolizy / I. DOBOSZ, E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 665–670. — Bibliogr. s. 670

 • keywords: electrodeposition, silicon carbide, composite, nickel

4
 • Electrodeposition and heat treatment of nickel/silicon carbide composites / Lidia BURZYŃSKA, Ewa RUDNIK, Jakub Koza, Ludwik BŁAŻ, Wojciech Szymański // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2008 vol. 202 iss. 12, s. 2545–2556. — Bibliogr. s. 2556, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-09-25 J. Koza - afiliacja: Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden. — tekst: http://goo.gl/i59oCR

 • keywords: microstructure, heat treatment, electrodeposition, SiC, composite, nickel

5
6
 • Electrodeposition of $Ni/SiC$ composite coating on aluminiumElektrolityczne współosadzanie powłok kompozytowych $Ni/SiC$ na aluminium / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, K. Ćwięka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 845–851. — Bibliogr. s. 851

 • keywords: aluminium, electrodeposition, composite, nickel

7
 • Electro- and electroless deposition on Ni/SiC and Co/SiC composite coatings on aluminum / Ewa RUDNIK, Tomasz Jucha, Lidia BURZYŃSKA, Krzysztof Ćwięka // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 690, s. 377–380. — Bibliogr. s. 380, Abstr.. — Light Metals Technology V : 5th International Conference on Light Metals Technology : Lüneburg, Germany, July 19–22, 2011. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.690.377.pdf

 • keywords: coating, silicon carbide, nickel, cobalt, aluminum

8
 • Funkcjonalne powłoki kompozytowe do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki, wytwarzane metodą hydrometalurgicznąFunctional composite coatings prepared by hydrometallurgical method for application in modern fields of economy / Ewa RUDNIK, Lidia BURZYŃSKA // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 287–294. — Bibliogr. s. 294. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
11
 • Influence of electrolysis parameters on the content of dispersion particles in $Co-SiC$ compositesWpływ parametrów elektrolizy na zawartość cząstek dyspersyjnych w kompozycie $Co-SiC$ / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, L. BŁAŻ, W. Szymański, S. Jędras // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Mechanism of the anodic dissolution of ${Fe70-Cu16-Co10}$ alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions : recovery of copper and cobaltMechanizm anodowego roztwarzania w roztworach amoniakalnych stopu ${Fe70-Cu16-Co10}$ otrzymanego w wyniku redukcji żużla po procesie konwertorowania kamienia miedziowego : odzysk miedzi i kobaltu / L. BURZYŃSKA, W. GUMOWSKA, E. RUDNIK, J. PARTYKA, W. Szymański // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 1007–1016. — Bibliogr. s. 1015–1016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Recovery of copper and cobalt from $Cu-Fe-Co-Pb$ alloys / Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Lidia BURZYŃSKA // W: {\it Kammel's} Quo Vadis Hydrometallurgy 6 : 6\textsuperscript{th} international conference on the occasion of 60. anniversary of the Technical University of Kosice and Faculty of Metallurgy : 04.–07. June 2012 Herlany, Kosice, Slovak Republic / eds. Frantisek Kukurugya, Dusan Orac. — [Kosice : UK], 2012. — ISBN: 978-80-969886-4-8. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
17
 • The influence of the parameters of electrolysis carried out with periodic reversal current (PRC) on the morphology of silver obtained via silver chloride cathodic reductionWpływ parametrów elektrolizy prowadzonej z zastosowaniem okresowej zmiany kierunku przepływu prądu (PRC) na morfologię srebra otrzymywanego na drodze katodowej redukcji chlorku srebra / A. CIUMAN-KRZEMIEŃ, W. GUMOWSKA, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 155–164. — Bibliogr. s. 164

 • keywords: cathodic reduction of AgCl, PRC, silver powder

18
 • Wybrane właściwości kompozytowych styków elektrycznych na osnowie srebra umacnianych $TiB_{2}$ SiC oraz $WO_{2}$Selected properties of Ag-based composite contacts reinforced with $TiB_{2}$, SiC, and $WO_{2}$ / Agata CIUMAN-KRZEMIEŃ, Lidia BURZYŃSKA, Marek GALANTY // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 2, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych