Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Burkat, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Implementacja szczupłej rachunkowości – metaanaliza badańLean accounting in practice – empirical research / Halina BURKAT // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 71–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/06.pdf

 • słowa kluczowe: badania, strumienie wartości, szczupła rachunkowość zarządcza

  keywords: lean accounting, value stream, empirical research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kultura organizacyjna \emph{lean} i jej wpływ na implementację nowych metod kontroli kosztówLean organizational culture and its impact on the implementation of new cost control methods / Halina BURKAT // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 35–44. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/03.pdf

 • słowa kluczowe: badania, kultura organizacyjna, szczupła rachunkowość zarządcza

  keywords: research, organizational culture, lean accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej[Wastage as a measurement object in the methods of lean management accounting] / Monika ŁADA, Halina BURKAT // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 13. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej – wyniki badań literaturowychWaste as an object in Lean Management Accounting methods / Monika ŁADA, Halina BURKAT // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 245, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_245/11.pdf

 • słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza, strumienie wartości, marnotrawstwo

  keywords: waste, lean accounting, value stream

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości[Value stream analysis as a tool of lean accounting] / Monika ŁADA, Halina BURKAT. — Warszawa : CeDeWu, 2018. — 177 s.. — Bibliogr. s. 169–177. — ISBN: 978-83-8102-238-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Szczupła rachunkowość w praktyce - badania empiryczne[Lean accounting in practice - an empirical study] / Halina BURKAT // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zarządzanie przez cele w szczupłym przedsiębiorstwieManagement by objectives in a lean enterprise / Halina BURKAT, Anna SŁABY // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek Lisiński, Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2016. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-65621-22-1. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: lean managament, zarządzanie przez cele, karta celów

  keywords: lean managament, management by objectives, card purposes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: