Wykaz publikacji wybranego autora

Julian Bugiel, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, *Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Ewolucja poglądów religijnych młodzieży studenckiej na przełowmie lat 1970–1999: studium socjologiczne na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Evolution of religious views of students at the turn of 1970ies–1999: sociological study on the example of AGH University of Science and Technology in Cracow] / Julian BUGIEL // W: Władza, naród, tożsamość : studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi / pod red. Krzysztofa Gorlacha, Mariana Niezgody, Zygmunta Seręgi. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2004]. — ISBN10: 8323318875. — S. 259–265. — Bibliogr. s. 265

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ewolucja zarządzania i organizacji – kierunki, koncepcje, założenia[The evolution of management and organization – directions, conceptions, assumptions] / Julian BUGIEL // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 13–55. — Bibliogr. s. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kierowanie – przywództwo[Management – leadership] / Julian BUGIEL // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 133–188. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Od humanizacji pracy do modelu kapitału ludzkiegoFrom the humanisation of work to the model of human capital / Julian BUGIEL // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 65–81. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne[The management : psychological and sociological aspects] / pod red. Juliana BUGLA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 280, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zarządzanie a wyzwania społeczeństwa informacyjnegoManagement and information society challenges / Julian BUGIEL // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 2 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 2 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 209–217. — Bibliogr. s. 216–217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: