Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Bugaj, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości, skład fazowy i mikrostrukturę tworzyw ceramicznychInfluence of dolomite addition to the masses made of Triassic clay on the properties, phase composition and microstructure of ceramic materials / KŁOSEK-WAWRZYN E., BUGAJ A. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Wpływ dodatku dolomitu do masy z iłu triasowego na właściwości użytkowe, skład fazowy i mikrostrukturę otrzymywanych tworzyw ceramicznychInfluence of dolomite addition to masses made from triassic clay on application properties, phase composition and microstructure of ceramic materials produced / Ewelina KŁOSEK-WAWRZYN, Anna BUGAJ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 3, s. 236–241. — Bibliogr. s. 240–241, Streszcz.

  • słowa kluczowe: mikrostruktura, dolomit, mrozoodporność, ceramika budowlana

    keywords: microstructure, dolomite, frost resistance, building ceramics

    cyfrowy identyfikator dokumentu: