Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Buczyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Bioresorbowalne porowate podłoża dla inżynierii tkankowej z kopolimeru glikolidu z L-laktydem: wpływ mikrostruktury na osteoblasty in vitroBioresorbable porous poly-(glycolide-CO-L-lactide) scaffolds for tissue engineering: the influence of microstructure on osteoblasts in vitro / Elżbieta PAMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Joanna BUCZYŃSKA, Barbara Czajkowska, Piotr Dobrzyński, Maciej Bero // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2003 R. 6 nr 30–33, s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • {\em In vitro} and {\em in vivo} degradation of poly(L-lactide-{\em co}-glycolide) / E. PAMUŁA, E. Menaszek, B. Ogrodna, J. BUCZYŃSKA, P. Dobrzynski, M. Bero // W: ESB 2005 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} European conference on Biomaterials including the 4th young scientists forum : 11–15 September, 2005, Sorrento, Naples, Italy : program and proceedings / European Society for Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : ESB], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1], P207. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jak czynniki mikrostrukturalne wpływają na degradację in vitro i in vivo kopolimeru glikolidu z l-laktydemHow microstrustural factors influence in vitro and in vivo degradation of {poly(glycolide-CO-L-lactide)} / Elżbieta PAMUŁA, Joanna BUCZYŃSKA, Elżbieta Menaszek, Piotr Dobrzyński // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Modyfikacja hydroksyapatytem włókien resorbowalnychModification of resorbable fibres with hydroxyapatite / Joanna BUCZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Piotr Dobrzyński, Krzysztof HABERKO // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://goo.gl/dKiz5J

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porowate podłoża dla inżynierii tkankowej z resorbowalnego kopolimeru glikolidu z L-laktydem modyfikowanego fosforanem wapniaScaffolds for tissue engineering from resorbable copolymer of glycolide and L-lactide modified with calcium phosphate / Elżbieta PAMUŁA, Joanna BUCZYŃSKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 577–584. — Bibliogr. s. 584

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Porowate przestrzenne podłoża dla inżynierii tkankowej z resorbowalnego kopolimeru glikolidu z L-laktydem modyfikowanego fosforanem wapniaPorous scaffolds for tissue engineering from resorbsable copolymer of glycolide and L-lactide modified with calcium phosphate / Elżbieta PAMUŁA, Joanna BUCZYŃSKA // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Resorbowalne porowate podłoża polimerowe dla inżynierii tkankowejResorbable porous scaffolds for tissue engineering / Elżbieta PAMUŁA, Joanna BUCZYŃSKA, Elżbieta Menaszek, Lucie Bacakova, Piotr Dobrzyński, Maciej Bero // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2005 R. 58 [nr] 2, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of chemical structure of aliphatic polyesters on adhesion and growth of osteoblast-like MG63 cells / Elżbieta PAMUŁA, Lucie Bačáková, Joanna BUCZYŃSKA, Elena Filová, L. Noskova, P. Dobrzyński, M. Bero // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 37, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • słowa kluczowe: kopolimery, osteoblasty

  keywords: osteoblasts, copolymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Włókniste podłoża dla inżynierii tkankowej kości : hodowle komórek MG 63 w warunkach statycznych i dynamicznychFibrous scaffolds for bone tissue engineering : static and dynamic in vitro studies with MG 63 cells / Joanna BUCZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Lucie Bacakova, Martin Parizek, Jaroslav Chlupac, Teresa Mikołajczyk, Maciej Boguń, Piotr Dobrzyński // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 65–66, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: inżynieria tkankowa

  keywords: tissue engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ stężenia roztworu przędzalniczego i wyciągu filierowego na właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe włókien z PGLAEffect of the concentration of spinning solution and as-spun draw ratio on the sorption and strength properties of PGLA fibres / Maciej Boguń [et al.], Stanisław BŁAŻEWICZ, Joanna BUCZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 76–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wstępne badania nad degradacją włókien z kopolimeru glikolidu z L-laktydem : zmiany właściwości mechanicznychPreliminary studies on hydrolytic degradation of poly(glycolide-co-L-lactide) fibers : mechanical properties variations / Joanna BUCZYŃSKA, Elżbieta PAMUŁA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Teresa Mikołajczyk, Andrzej Kurzak, Piotr Dobrzyński // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, kopolimer glikolidu z L-laktydem, degradacja włókien, zmiany właściwości mechanicznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: