Wykaz publikacji wybranego autora

Bożena Konieczna-Świątek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603116127

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Badania \emph {in vitro} powłok polimerowych na elementach elektronicznych\emph {In vitro} study of polymer coatings on electronic elements / Bożena KONIECZNA, Grzegorz Chmielewski, Stanisław BŁAŻEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2003 t. 33 nr 3, s. 53–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad opracowaniem biomateriału kompozytowego do rekonstrukcji krtaniStudies on the development of composite biomaterial in reconstruction of larynx / Elżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2001 t. 31 nr 1–2, s. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Carbon-carbon composites with mesophase coal tar pitch matrix : manufacturing and properties / Zbigniew Robak, Krystyna Kubica, Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of matrix precursor on thermal conductivity of C/C composites : [abstract] / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, J. Michałowski, K. Balik, P. Glogar // W: 6\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : September 3–6, 2003 Toruń–Bachotek / Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland. Carbon Group of the Institute of Physics, Polish Graphite Society. — [Toruń : s. n.], [2003]. — S. P-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Functional groups on the surface of polymer-carbon fibres composites / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Graphite fibers reinforced pitch-derived carbon-carbon composites / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, J. CHŁOPEK, K. Kubica, Z. Robak // W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Implanty polimerowe – ocena ich biozgodności i trwałościPolymer implants – the estimation of their biological compatibility and durability / Jan CHŁOPEK, Bożena KONIECZNA, Patrycja ROSÓŁ // Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374. — 2004 [nr] 7, s. 55–62. — Bibliogr. s. 61–62. — Na okł. dodatkowo: Zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompozyty polisulfon / krótkie włókno węglowe – badania komórkowePolysulfone / short carbon fibres composites – cellular interaction studies / Bożena KONIECZNA, Barbara Czajkowska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2003 R. 6 nr 30–33, s. 43–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/30-33F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Materiały kompozytowe do leczenia ubytków tchawicy[Composite materials for the treatment of tracheal reconstruction] / W. Ścierski, E. Menaszek, J. Pilch, B. KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-63555-52-8. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — B. Konieczna, M. Błażewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mechanical properties of pitch-derived C/C composites : [abstract] / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ, C. PALUSZKIEWICZ // W: Junior Euromat 2002 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 2–5 September 2002 Lausanne, Switzerland / FEMS The Federation of European Materials Societies. — Dane tekstowe. — Switzerland : s. n., 2002. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.junior-euromat.fems.org [2005-04-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mechanical properties of polysulfone/short carbon fibres composites / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ // W: Testing of composite materials : Czech-Polish workshop : 11–12 September 2003, Praha. — [Czech Republic : s. n.], [2003]. — S. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechaniczne właściwości zmęczeniowe hybrydowych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznychFatigue mechanical characterization of hybrid composite materials for medical purpose / Bożena KONIECZNA, Wojciech Ścierski, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 69–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niemetaliczny kompozytowy implant dla rekonstrukcji tchawicy – badania wstępneNonmetallic composite implant for tracheal reconstruction – preliminary study / Scierski T., Pilch J., BŁAŻEWICZ S., KONIECZNA B. // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2002 R. 5 nr 23-25, s. 70–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowy kompozytowy implant do rekonstrukcji tchawicy – badania wstępneNew composite implant for tracheal reconstruction – preliminary study / Wojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jan Pilch, Marta BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA // Otolaryngologia Polska = Journal of Polish Otolaryngology / Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne ; ISSN 0030-6657. — Tytuł poprz.: Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny. — 2004 [vol.] 58 [nr] 4, s. 765–770. — Bibliogr. s. 770, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Otrzymywanie wysokokrystalicznych kompozytów C-C z matrycą z paku mezofazowego[Obtaining of highly crystalline C-C composites with pitch mesophase matrix] / Zbigniew Robak, Krystyna Kubica, Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3\textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], L.13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pitches-based carbon/carbon compositesKompozitní materiály uhlík-uhlík s matricí na bázi smoly / Stanisław BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak // Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 2002 no. 12, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pitches-based carbon/carbon composites / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, C. PALUSZKIEWICZ, Z. Robak // W: Carbon and carbon based composites : 18–19 April 2002, Praha / Czech Academy of Sciences. Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Carbon Society, University of Mining and Metallurgy. Department of Special Ceramics, Krakow. — [Praha : s. n.], [2002]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polimery termoplastyczne wzmacniane włóknami węglowymi do zastosowań medycznychCarbon fibre reinforced thermoplastic polymers for medical applications / Bożena KONIECZNA, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17,18,19, s. 77–79. — Bibliogr. s. 79. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Preparation of carbon-carbon composites with matrix from mesophase coal tar pitch / Stanisław BŁAŻEWICZ, Jan CHŁOPEK, Bożena KONIECZNA, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak // W: 6\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : September 3–6, 2003 Toruń–Bachotek / Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland. Carbon Group of the Institute of Physics, Polish Graphite Society. — [Toruń : s. n.], [2003]. — S. P-18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej[Method for manufacture of material for implants designed for cartilage regeneration] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław BŁAŻEWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA [et al.]. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204065 B1 ; Udziel. 2009-06-08 ; Opubl. 2009-12-31. — Zgłosz. nr P.358951 z dn. 2003-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204065B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Właściwości mechaniczne kompozytów węglowych otrzymywanych z paku mezofazowegoMechanical properties of carbon/carbon composites obtained from mesophase pitch / Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Zbigniew Robak, Krystyna Kubica // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 148–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: kompozyty, właściwości mechaniczne, pak mezofazowy

  keywords: mechanical properties, composite, mesophase pitch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ mikrostruktury materiału na odpowiedź komórkową w warunkach in vitroEffect of the surface microstructure on cell response in vitro / Barbara Czajkowska, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ, Izabella PIEKARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2002 R. 5 nr 23–25, s. 91–92. — Bibliogr. s. 92. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: