Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Bożęcki, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56205882700

PBN: 3950542

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • An attempt to set the relation between chemical composition and microbiological activity in AMD reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) / P. BOŻĘCKI, G. RZEPA // Mineralogical Magazine ; ISSN 0026-461X. — 2011 vol. 75 no. 3, s. 571. — Goldschmidt 2011 : August 14–19, 2011, Prague, Czech Republic : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania mineralizacji septarii z Gnaszyna koło CzęstochowyMineralogical investigation of septaria from Gnaszyn near Częstochowa / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Jura, septarie, wtórna mineralizacja

  keywords: Jurassic, septaria, secondary mineralization

3
 • Badania mineralogiczne bomb piroklastycznych z Polany koło Strelnik koło Lubietova : SłowacjaMineralogical investigation of pyroclastic bombs from Polana near Strelniki near Lubietova : Slovakia / Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław Jeleń, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 20, s. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [17–18], Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: mineralogia, Miocen, bomby wulkaniczne, drewno zmineralizowane opalem

  keywords: mineralogy, Miocene, volcano bombs, wood mineralized with opal

4
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne odpadów poflotacyjnych z KGHM Polska Miedź S.A. pod kątem ich wykorzystania oraz ochrony środowiskaMineralogical and geochemical studies of flotation tailings from ”KGHM Polish Copper” company for their potential use and the environment protection / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 107–114. — Bibliogr. s. 114

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, możliwości wykorzystania

  keywords: flotation tailings, using possibility

5
 • Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowychStudy on chemical and physical surface structure of natural sorbents used for remowing $Pb^{2+}$ and $Cd^{2+}$ ions from mono- and biocomponent aqueous solutions / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 374–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Chosen heavy metals in natural environment in Wielka Wieś commune (Southern Poland) / P. BOŻĘCKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 351. — Herlandia 2009: 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Clinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, w Poland / Rzepka P., BAJDA T., BOŻĘCKI P., MANECKI M., RZEPA G. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2012 vol. 7, s. 120. — Bibliogr. s. 120. — Joint MSCC+CEMC 2012 : 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference ; 3rd Central-European Mineralogical Conference : 19–21.04.2012, Miskolc, Hungary

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dark minute nodules in andesite from the Fintice quarries (Eastern Slovakia), its character and possible originDrobne ciemne koncentracje w andezytach z kamieniołomu w Finticach (Wschodnia Słowacja), ich charakter i prawdopodobne pochodzenie / Marián Košuth, Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 18, s. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • keywords: extrusive bodies, spotty andesite, dark enclaves

9
 • Dolomity jako sorbenty $SO_{2}$ stosowane w technologii spalania fluidalnegoDolomites as the $SO_{2}$ sorbents used in the fluidized-bed combustion technology / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Piotr BOŻĘCKI // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 105–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Abstr.. — Toż na dysku Flash

 • słowa kluczowe: dolomity, odpady dolomitowe, procesy odsiarczania, własności sorpcyjne

  keywords: sorption capacity, dolomites, dolomite waste, desulphurisation processes

10
 • Effects of lime treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland / Rzepka P., BOŻĘCKI P., MANECKI M., RZEPA G., Walder I. F. // W: Vinterkonferansen 2013 : Oslo, January 8–10, 2013 / eds. Hans Arne Nakrem, Gunn Kristin Haukdal. — Trondheim : Norsk Gologisk Forening, 2013. — (NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway ; no. 1). — ISBN: 978-82-92-39478-6. — S. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Identification of poorly crystalline iron minerals using the DXRD and SE methods / P. BOŻĘCKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 58. — Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Iły beidellitowe ze złoża węgla brunatnego "Bełchatów" jako surowiec do budowy przesłon hydroizolacyjnychThe beidellite clays from the Bełchatów lignite deposit as a raw material for constructions of waterproofing apertures / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-944-5. — S. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sorbenty mineralne, składowiska odpadów, kationy metali ciężkich

  keywords: mineral sorbents, landfill sites, cations of heavy metals

13
 • Inieraction sparks – mineralsInterakcje wyładowania elektryczne – minerały / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: SEM, iskry, minerały

  keywords: SEM, minerals, artificial sparks

14
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnychMineralogical criterion as a part of suitability assessment of some Polish clay deposits for construction of waterproofing apertures / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [10] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 194). — Bibliogr. s. [135–144], Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-62922-53-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnychMineralogical criterion as a part of suitability assessment of some Polish raw clay for waterproofing barriers construction / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 4, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: skład mineralny, składowiska odpadów, skały ilaste, przesłony hydroizolacyjne

  keywords: mineral composition, waste landfills, clay rocks, waterproofing barriers

16
 • Łuk Mużakowa – jedna struktura dwa państwa oraz dwie różne historie[The Muskau Arch – one structure of two countries and two different stories] / Piotr BOŻĘCKI // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna: Miękinia 5–7 VI 2009 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Microbiological investigations in the Acid Maine Drainage environment near Łęknica (SW Poland) – preliminary results / Piotr BOŻĘCKI, Ewa KISIELOWSKA // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Microbiology of acid waters ans ferruginous precipitates formation in the Polish part of the Muskau Arch – preliminary reportMikrobiologia kwaśnych wód a tworzenie się żelazistych osadów w polskiej części Łuku Mużakowa – wstępne wyniki / Piotr BOŻĘCKI, Grzegorz RZEPA, Tadeusz RATAJCZAK // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2010 no. 4, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Summ., Streszcz.. — ISBN 978-83-7481-347-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Mineralogical investigation of weathering of cretaceous limestone : an example of phenomenon : Prachodna Cave nera of Roman : North BulgariaBadania mineralogiczne wietrzenia wapieni kredowych : przykład zjawisk w Jaskini Prachodna, koło Roman : północna Bułgaria / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz, Sara Mandera, Jakub Rędziak // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [26–27], Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: mineralogia, Jaskinia Prachodna, wietrzenie wapieni, kras

  keywords: mineralogy, Prachodna Cave, weathering of limestone, karst

20
 • Mineralogy and geochemistry of ferruginous AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) / BOŻĘCKI P., RZEPA G. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2010 vol. 6, s. 342. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — IMA2010 : 20th general meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August, 2010 Budapest, Hungary : abstracts / eds. Luminiţa Zaharia, [et al.]. — Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Mineral suspension and hydrochemical stratification in AMD reservoirs of the Muskau Arch near Łęknica, W Poland / Przemysław Rzepka, Piotr BOŻĘCKI, Maciej MANECKI, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2011 vol. 38, s. 164. — VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Mineralogical sciences in XXI century: where do we go? ; XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Migmatites: contemporary views and examples : Bukowina Tatrzańska, Poland, 21–23 October 2011 : abstracts and field trip guide. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymiModification of the surface of selected natural sorbents by chemical and physical methods / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1771–1774. — Bibliogr. s. 1774

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Możliwości wykorzystania kopalin towarzyszących z wybranych złóż surowców skalnych Polski jako komponentów do budowy przesłon hydroizolazyjnychThe possibility of using of accompanying mineral deposits from selected Polish rock raw materials as components for hydro-isolation layer / Piotr BOŻĘCKI, Grzegorz RZEPA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2012 R. 53 nr 1–2, s. 104–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Neutralization of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland / P. Rzepka, P. BOŻĘCKI, M. MANECKI, G. RZEPA, T. BAJDA // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 72–73. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Porównanie wstępnych wyników analizy chemicznej próbek wód pobranych z rejonu Łęknicy oraz z polskiej części Łuku Mużakowa (Zachodnia Polska)[A comparison of preliminary results of chemical analysis of waters samples with Łęknica region and with Polish part of Łuk Mużakowa (Western Poland)] / Piotr BOŻĘCKI // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna : Miękinia, 16–18 V 2008 : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 10–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych