Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Borowiec, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900540

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE[Analysis of the suitability of airborne laser scanning to model buildings compliant with the specifications of the INSPIRE] / Urszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

5
 • Budowa modelu budynku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z lotniczego skaningu laserowegoReconstructing building model based on integrating lidar data and cadastral maps / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Comparison of sealing surface degree assessment based on orthophotomap and lidar data / Natalia BOROWIEC, Adam Hamerla // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2013 vol. 12 no. 1, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

 • keywords: sealing surface, image classification, land use, orthophotomap, airborne laser scanning

7
 • Ekstrakcja elementów liniowych infrastruktury kolejowej na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowegoExtraction of line railway objects from airbone laser scanner data / BOROWIEC Natalia // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 2211–2218. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 2218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Generowanie numerycznych modeli powierzchni oraz terenu w Tatrach na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (ALS)Generation of digital surface and terrain models of the Tatras Mountains based on airbone laser scanning (ALS) point cloud / Piotr Wężyk, Natalia BOROWIEC, Stanisław Szombara, Robert Wańczyk // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 651–661. — Bibliogr. s. 659–660, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych3D modeling of buildings based on lidar data / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Integracja skaningu z fotogrametrią, teledetekcją i GIS : przydatność lotniczego skaningu laserowego do opracowania modeli budynków 3D[Integration scanning of photogrammetry, remote sensing and GIS : usefulness airborne laser scanning to develop 3D models of buildings] / Natalia BOROWIEC // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 63–92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modelowanie kształtu dachów budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego [Dokument elektroniczny][Modeling of building roofs shape based on airborne laser scaner] / Natalia BOROWIEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — 133 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0509) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 127–133. — ISBN: 978-83-7464-610-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Polyhedral building model from Airborne Laser Scanning DataWielościenny model budynku zbudowany na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego / Natalia BOROWIEC // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_01.pdf

 • słowa kluczowe: lidar, model 3D, budynek, rekonstrukcja

  keywords: building, reconstruction, lidar, 3D model

13
 • Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMPTAirborne lidar data processing for digital surface model and digital terrain model generation / Beata HEJMANOWSKA, Natalia BOROWIEC, Monika BADURSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 151–162. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Transformata Hough'a jako narzędzie wspomagające wykrywanie dachów budynkówHough transform as a tool support building roof detection / Natalia BOROWIEC // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 45–54. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: chmura punktów, transformata Hough'a, detekcja, płaszczyzna

  keywords: detection, Hough Transform, cloud of points, plane