Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Borkowski, dr hab.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Czerwony czy zielony terror? : (ideologia i zbrodnie reżimu Czerwonych Khmerów)[Red or green terror? : (Khmer Rouge ideology and crime)] / Robert BORKOWSKI // W: Wokół naruszeń praw człowieka / pod red. Witolda Stankowskiego i Krzysztofa Żarny. — Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011. — (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; nr 14). — ISBN: 978-83-930661-1-7. — S. 31–39. — Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?[Is Polish society prepared for the danger of terrorist attack?] / Robert BORKOWSKI // W: Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. — (Terroryzm – Antyterroryzm – Konflikty). — Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku : 1–2 czerwca 2005. — S. 193–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Europa w Małopolsce – Małopolska w Europie (opinie mieszkańców gmin Małopolski o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej)[Europe in Malopolska – Malopolska in Europe (the citizens' opinions the populace of Malopolska about utilization the funds of European Union)] / Robert BORKOWSKI // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 14–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze[Fear factories – terrorism as a popcultural kitsch] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 113–123. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • „Magister Rambo” – rola sprawności fizycznej studentów kierunków i specjalności związanych z bezpieczeństwem[”Rambo M. A. – the role of physical training for the students of security studies] / Robert BORKOWSKI, Jarosław Zwierzyna // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 227–236. — R. Borkowski, dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Między separatyzmem a suwerenizmem – frankofoni Quebecu wobec systemu federalnego Kanady w drugiej połowie XX wiekuBetween separatism and sovereignism – Quebec Francophones' attitude towards Canada's federal system in the second half of 20th century / Robert BORKOWSKI // Gentes & Nationes ; ISSN 2081-9714. — 2012 z. 1: Studia z zakresu spraw międzynarodowych 5, s. 95–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podniebny strach – terroryzm zagrażający lotnictwu pasażerskiemu[Sky-high fear – terrorism as a danger for civil aviation] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego : [monografia] / red. nauk. Adrian Karol Siadkowski, Artur Tomasik. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. — ISBN: 978-83-61304-39-5. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 138. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Centrum Badań nad Terroryzmem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Work and idleness – essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 225, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU  0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Refleksja o przemijaniu i przemianach[Afterthought about passing and transformations] / Robert BORKOWSKI // W: Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — S. 7–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Old age and youth : essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 166, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — ISBN: 978-83-7464-073-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wstęp – refleksja o pracy i bezczynności we współczesnej cywilizacji[Introduction – remarks on work and in contemporary civilization] / Robert BORKOWSKI // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8. — S. 7–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: