Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Borkowski, dr hab.

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kphn, Katedra Politologii i Historii Najnowszej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Agresja i przemoc w dziejach ludzkości[Aggression and violence in humanity history] / Robert BORKOWSKI // W: Konflikty współczesnego świata, T 2 / pod red. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Kontynuacja tematyki pierwszej części. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej[Richness and poverty : a humanistic reflection] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 200, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 83-89388-22-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czerwony czy zielony terror? : (ideologia i zbrodnie reżimu Czerwonych Khmerów)[Red or green terror? : (Khmer Rouge ideology and crime)] / Robert BORKOWSKI // W: Wokół naruszeń praw człowieka / pod red. Witolda Stankowskiego i Krzysztofa Żarny. — Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011. — (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; nr 14). — ISBN: 978-83-930661-1-7. — S. 31–39. — Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy społeczeństwo polskie jest przygotowane na niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego?[Is Polish society prepared for the danger of terrorist attack?] / Robert BORKOWSKI // W: Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. — (Terroryzm – Antyterroryzm – Konflikty). — Publikacja zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Terroryzm i konflikty zbrojne na przełomie XX i XXI wieku : 1–2 czerwca 2005. — S. 193–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dotyk Midasa : korupcja w Polsce – posttransformacyjna patologia czy trwały wzorzec kulturowy?[Midas' touch : corruption in Poland – pathology of posttransformation or durable cultural pattern] / Robert BORKOWSKI // W: Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 837464026X. — S. 139–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Duchowe fundamenty Europy[Basic ideas of Europe] / Robert BORKOWSKI // W: Pytania o tożsamość Europy / red. Adam Rogiewicz. — Zabrze : Klub Myśli Humanistycznej, 2003. — (Pomysł : Pismo Klubu Myśli Humanistycznej ; ISSN 1643-1405 ; 1). — S. 15–25. — Różne wersje tytułu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Europa w Małopolsce – Małopolska w Europie (opinie mieszkańców gmin Małopolski o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej)[Europe in Malopolska – Malopolska in Europe (the citizens' opinions the populace of Malopolska about utilization the funds of European Union)] / Robert BORKOWSKI // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 14–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • „Fabryki strachu” – obraz terroryzmu jako kicz w medialnej popkulturze[Fear factories – terrorism as a popcultural kitsch] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 113–123. — Dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fundamenty Europy : przewodnik do studiowania zagadnień europejskiego ładu demokratycznego[Basic ideas of Europe : a guidebook for European democratic order studies] / Robert BORKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 73, [2] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0122). — ISBN10: 83-89388-42-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesnośćGlobalization, civilization, postmodernity / Robert BORKOWSKI // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 7–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożeniaGlobalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — 307, [1] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internet i polityka : (badania nad wykorzystywaniem internetu jako żródła informacji politycznej przez studentów AGH)Internet and politics : (research into Internet utilisation as a source of political information by the University of Mining and Metallurgy students) / Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Kozielska // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 443–451. — Bibliogr. s. 451, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konflikty współczesnego świata, 2[Conflicts in the contemporary world] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 125, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0068). — Bibliogr. przy rozdz.. — Kontynuacja tematyki pierwszej części

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • „Magister Rambo” – rola sprawności fizycznej studentów kierunków i specjalności związanych z bezpieczeństwem[”Rambo M. A. – the role of physical training for the students of security studies] / Robert BORKOWSKI, Jarosław Zwierzyna // W: Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. — Warszawa : Difin SA, 2011. — ISBN: 978-83-7641-366-2. — S. 227–236. — R. Borkowski, dod. afiliacja: Zakład Polityki Bezpieczeństwa PWSZ w Oświęcimiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Między separatyzmem a suwerenizmem – frankofoni Quebecu wobec systemu federalnego Kanady w drugiej połowie XX wiekuBetween separatism and sovereignism – Quebec Francophones' attitude towards Canada's federal system in the second half of 20th century / Robert BORKOWSKI // Gentes & Nationes ; ISSN 2081-9714. — 2012 z. 1: Studia z zakresu spraw międzynarodowych 5, s. 95–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie[Morality and immorality : drafts about policy and society] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 186, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 83-7464-026-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nienawiść, nihilizm, niemoralność – epoka terroryzmu ponowoczesnegoHatred, nihilism, immorality – postmodern terrorism epoch / Robert BORKOWSKI // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2004 t. 2, s. 75–89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Podniebny strach – terroryzm zagrażający lotnictwu pasażerskiemu[Sky-high fear – terrorism as a danger for civil aviation] / Robert BORKOWSKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego : [monografia] / red. nauk. Adrian Karol Siadkowski, Artur Tomasik. — Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012. — ISBN: 978-83-61304-39-5. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 138. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Centrum Badań nad Terroryzmem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Work and idleness – essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 225, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU  0291). — ISBN: 978-83-7464-170-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Refleksja nad etycznym wymiarem życia społecznego[Reflection over ethical dimension of social life] / Robert BORKOWSKI // W: Moralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0185). — ISBN10: 837464026X. — S. 7–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Refleksja o przemijaniu i przemianach[Afterthought about passing and transformations] / Robert BORKOWSKI // W: Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — S. 7–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozważania o bogactwie i biedzie – aspekty teoretyczne i stan badań[Considerations richness and poverty – theoretical aspects and trends of research] / Robert BORKOWSKI // W: Bogactwo i bieda : próba refleksji humanistycznej / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0120). — ISBN10: 8389388227. — S. 11–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze[Old age and youth : essays on politics, society and culture] / pod red. nauk. Roberta BORKOWSKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 166, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0213). — ISBN: 978-83-7464-073-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Terroryzm globalnyGlobal terrorism / Robert BORKOWSKI // W: Globalopolis : kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia = Globalopolis : cosmic village : chances and threats / pod red. Roberta Borkowskiego. — Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2003. — ISBN10: 8321116671. — S. 246–275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: