Wykaz publikacji wybranego autora

Bolesław Karwat, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5675-3392 orcid iD

ResearcherID: AAB-3326-2020

Scopus: 6507812538

PBN: 5e709209878c28a04738ef0a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 188, z ogólnej liczby 208 publikacji Autora


1
 • 35 lat Katedry Automatyzacji Procesów WIMiR[35 years of Department of Process Control of Faculty of Mechanical Engineering and Robotics] / Bolesław KARWAT // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 134, s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH[60 years of the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH UST] / Zbigniew Witold ENGEL, Janusz KOWAL, Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2012 nr 58, s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza czasów obróbki i przepływów w ciągu technologicznym stalowni huty surowcowej[Analysis of time metalwork and flow in technological line of steel plant in steelwork] / Bolesław KARWAT // W: Zagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 32) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 165–174. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza czynników determinujących zmiany struktury wielkich systemów na przykładzie hutnictwa staliMajor determinants of great system variations using the example of steel industry / Władysław JODŁOWSKI, Bolesław KARWAT, Edward MICHLOWICZ // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36). — częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-26-4. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza przepływu materiałów w hucie surowcowej do celów harmonogramowania produkcji[Analysis of material flow in a steelworking plant for the scheduling purposes] / Bolesław KARWAT // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza pyłów pochodzących z zakładu termicznej utylizacji odpadów[Analysis of ash comed from thermal waste utilization plant] / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Piotr KISIEL // W: Zagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 32) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 175–181. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza statystyczna wybranych parametrów pracy systemu wytwarzania stali[Statistical analysis of selected operating parameters of the steel working system] / Bolesław KARWAT // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2008 nr 5, s. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza statystyczna wybranych parametrów pracy systemu wytwarzania staliStatistical analysis of selected operating parameters of the steelworking system / Bolesław KARWAT // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., [2007]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza systemu transportu w wydziałach gorących huty surowcowej stali[Analysis of transport system in hot department of steelworks] / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of materials' flow in a steel mill in order to determine exploitation parameters of technological line's devicesAnaliza przepływu materiałów w hucie stali w celu określenia parametrów eksploatacji urządzeń ciągu technologicznego / Bolesław KARWAT // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 z. 4, s. 51–68. — Bibliogr. s. 67–68, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of the influence of factors on the photometry of the optical light system CHMSL car lampsAnaliza czynników wpływających na fotometrię systemu optyczno-świetlnego lampy samochodowej typu CHMSL / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2013 vol. 15 no. 4, s. 369–375. — Bibliogr. s. 375. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2013-04-12p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2013-04-12.pdf

 • słowa kluczowe: fotometria, systemy optyczne, lampy samochodowe, tworzywa sztuczne

  keywords: photometry, optical system, car lamp, plastics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Anemometr światłowodowy[Fiber anemometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward WOJNAR, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Łukasz WOJNAR. — Int.Cl.: G01P 5/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220157 B1 ; Udziel. 2014-12-10 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.392822 z dn. 2010-11-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220157B1.pdf

 • słowa kluczowe: anemometr światłowodowy, pomiary przepływu gazów i cieczy

  keywords: fiber optic anemometer, flow measurement of gases and liquids

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Assessment of the impact of prosthetic foot support flexibility on gait in a patient after lower limb amputation at thigh levelOcena wpływu elastyczności podparcia stopy protezowej na chód u pacjenta po amputacji kończyny dolnej na poziomie uda / Mateusz Curyło, Agnieszka Ciukszo, Marcin Zaczyk, Damian Szubski, Łukasz Strzępek, Bolesław KARWAT, Jan W. Raczkowski // Fizjoterapia Polska ; ISSN 1642-0136. — 2021 vol. 21 iss. 2, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://fizjoterapiapolska.pl/?ddownload=5153

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rehabilitacja protetyczna, chód protetyczny, analiza chodu, amputacja kończyny dolnej

  keywords: prosthetic rehabilitation, prosthetic gait, gait analysis, lower limb amputation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania ilościowe przepływu produkcji w stalowni huty surowcowejQuantitative assessment of materials flow in a steel-making plant / Bolesław KARWAT // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2007 nr 4, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138. — X Konferencja Logistyki Stosowanej = Total Logistic Management : Zakopane 7–9 grudnia 2006. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2007. — ISBN 978-83-60560-07-5. — Toż. Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2007 nr 5, dod.: Logistyka–nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły rezenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania ilościowe przepływu produkcji w stalowni huty surowcowejQuantitative assessment of material flow in a steel-making plant / Bolesław KARWAT // W: TLM 2006 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : X. konferencja logistyki stosowanej : materiały konferencyjne : Zakopane 2006 / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : CID Ltd. Spółka z o. o., [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania modelowe recyklingu staliStudy of steel recycling / Władysław JODŁOWSKI, Bolesław KARWAT // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 299–310. — Bibliogr. s. 309–310, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania modelu laboratoryjnego światłowodowego czujnika kwasowego punktu rosy[Examination of the laboratory model of the acid dew-point light-fiber sensor] / Edward WOJNAR, Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2004 nr 9 dod.: Ochrona Środowiska, s. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz.. — Elektrofiltry 2004 : VII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–18 września 2004. — [Kraków : NOT SIGMA, 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania reakcji czujek pożarowych w różnych warunkach pożaruTesting the reaction of fire detectors in various fire conditions / Bolesław KARWAT, Artur Górski, Emil STAŃCZYK // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2015 vol. 37 iss. 1, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr., Annot.. — tekst: https://panel.sft.cnbop.pl/storage/e83feae4-bc19-4273-8399-3099fee62de1

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo w budynkach, czujka pożarowa, zjawiska zwodnicze, systemy pożarowe

  keywords: safety in buldings, deceptive events, fire detector, fire systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12845/bitp.37.1.2015.5

20
 • Badania wpływu czynników technologicznych na parametry fotometryczne lampy samochodowej typu CHMSLStudy of the impact of technological factors on the photometric parameters of CHMSL automotive lamps / Bolesław KARWAT, Dariusz Głowiński, Emil STAŃCZYK // Przetwórstwo Tworzyw ; ISSN 1429-0472. — 2015 nr 2, s. 29–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz.

 • słowa kluczowe: fotometria, lampy samochodowe, tworzywa sztuczne, zgrzewanie ultradźwiękowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Bal Mechanika 2000[The Mechanics Ball'2000] / Bolesław KARWAT, Grzegorz Szydełko // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 76, s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Calibration of bulk material model in discrete element method on example of perlite D18-DNKalibracja modelu materiału sypkiego w metodzie elementów dyskretnych na przykładzie perlitu D18-DN / Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Magdalena NOGAJ, Piotr RUBACHA, Emil Stańczyk // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 351–357. — Bibliogr. s. 356–357. — Tekst również w jęz. pol. : {http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-20p.pdf}. — E. Stańczyk – afiliacja: ESOS Projekt. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-20.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie, kalibracja, perlit, symulacje komputerowe, materiały sypkie, metoda elementów dyskretnych

  keywords: calibration, modelling, computer simulations, perlite, bulk materials, discrete element method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.2.20

23
 • Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych PZL Mielec : wizyta władz AGH w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu[Center for Research and Testing of Aircraft PZL Mielec : visit of AGH UST authorities in the Regional Modern Manufacturing Technologies Transfer Center in Mielec] / Bolesław KARWAT // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 61, s. 12–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Conception of 3D scanner applied to surface digital recording of rock mass experimental modeling / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA, Bolesław KARWAT, Yurij Shalapko // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 989–993. — Bibliogr. s. 993, Abstr.

 • keywords: 3D scanner, analogue modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Czujnik do kontroli pracy młotków strzepywacza w elektrofiltrach[Sensor for monitoring operation of electrofilter hammer shakers] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Edward WOJNAR, Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT. — Int.Cl.: G01H 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203489 B1 ; Udziel. 2009-04-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375852 z dn. 2005-06-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203489B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: