Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Wiernek, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Audyt personalnyPersonnel procedures audit / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 429–435. — Bibliogr. s. 435. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r1y0866.wbg2.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-23.pdf

 • słowa kluczowe: audyt personalny, cel audytu, audyt procedur personalnych, zalecenia wynikające z audytu

  keywords: personnel audit, audit goal, audit of personnel procedures, audit recommendations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracownikówCoaching as a tool supporting personnel development / Bogusław WIERNEK // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 529–536. — Bibliogr. s. 536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Controlling personalnyPersonnel controlling / Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 233–239. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarowanie czasem w skali dnia pracy przez polskich menedżerów[Time management within the working day by polish managers] / Bogusław WIERNEK // W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach : konferencja naukowa : Krynica 1997 / Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. 160–171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa[Organizational culture of enterprise] / Bogusław WIERNEK. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2000. — 107 s.. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 23). — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mobilność pracownikówEmployee's mobility / Bogusław WIERNEK, Ewa BECK // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe formy wspomagania partycypacji bezpośredniej[New forms of the employee direct participation] / Bogusław WIERNEK // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowe metody oceny realizacji funkcji personalnych[New methods of evaluation of personnel functions realization] / Bogusław WIERNEK // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 192–205. — Bibliogr. s. 205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Outsourcing funkcji personalnychOutsourcing of personal functions / Bogusław WIERNEK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 599–604. — Bibliogr. s. 604

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Personel firmy jako zasób startegiczny[Company staff as a strategic resource] / Bogusław WIERNEK // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 77–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Planowanie zatrudnienia, controlling personalny[Employment planning, personel controlling] / Bogusław WIERNEK // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 247–263. — Bibliogr. s. 263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Planowanie zatrudnienia i zarządzanie kompetencjami w fabryce koncernu XEmployment planning and competency management in a plant of the consortium „X” / Bogusław WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 323–326. — Bibliogr. s. 326

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przeciwdziałanie sabotażowi pracowników[In opposition to personnel sabotage] / Bogusław WIERNEK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 351–359. — Bibliogr. s. 359

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Psychologia w pracy menedżera[Psychology at manager's work] / Dagmara LEWICKA, Bogusław WIERNEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 184, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1672). — Bibliogr. s. [185]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Realizacja funkcji personalnych w organizacji zarządzającej wiedząRealization of personnel functions within knowledge management organization / Bogusław WIERNEK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 52–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Realizacja funkcji personalnych w organizacji zarządzającej wiedząRealisation of personal functions in knowledge management organisation / Bogusław WIERNEK // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Role lidera przyszłościThe leader of the future – new roles / Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 363–369. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Studium przypadku w doskonaleniu menedżerów[Case study in managers training] / Bogusław WIERNEK // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 83–[92]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie personelem w firmie[The personnel management in the firm] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Bogusław WIERNEK,Wojciech PAWNIK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA. — Wyd. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 132, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1595). — Bibliogr. s. 131–[133]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
 • Zasoby ludzkie w reengineeringuHuman resources in reengineering / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania ZL w przedsiębiorstwieBalanced score card as a tool for assessment of human capital and the effectiveness of human resource management in organization / Bogusław WIERNEK, Mateusz WIERNEK // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: