Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Onderka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0736-2843

ResearcherID: O-6164-2014

Scopus: 6701658775

PBN: 5e709213878c28a04738f8a2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Activity of zinc in the liquid Bi-In-Sn-Zn alloys determined by Knudsen methodPomiary aktywności cynku w ciekłych stopach Bi-In-Sn-Zn metodą efuzyjną Knudsena / A. Zajączkowski, W. Gąsior, B. ONDERKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 837–843. — Bibliogr. s. 843

 • keywords: tin, zinc, bismuth, quaternary system, activity of zinc, indium, vapour pressure, effusion method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0092-6

2
3
 • Experimental determination of phase equilibria in the $Ag-Sb-Sn$ system / J. ŁAPSA, B. ONDERKA // W: TOFA 2014 : 14\textsuperscript{th} discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : Brno, Czech Republic, September 7–11, 2014 : book of abstracts. — [Brno : s. n.], [2014]. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Formation of periodic layers in $Mg/SiO_{2}$ and $Zn/Co_{2}Si$ systems in the solid state reaction / J. Wojewoda-Budka, A. Wierzbicka-Miernik, L. Litynska-Dobrzynska, B. ONDERKA, R. Chulist, G. Garzel, P. Czaja // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1] CP15

 • keywords: SEM, TEM, DSC, periodic layers, solid state diffusion, TMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • GP2 – $Sb-Sn-X$ alloy systems for high-temperature soldering applications / G. Borzone, [et al.], K. FITZNER, B. ONDERKA, D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, J. ŁAPSA, W. GIERLOTKA, [et al.] // W: Handbook of high-temperature lead-free solders. Vol. 3, Group project reports / ed. A. Kroupa. — Brno : K-economy s. r. o., cop. 2012. — Na s. tyt. i okładce dod.: COST MP 0602 – HISOLD – High-Temperature Lead-Free Solders. — ISBN dla vol. 1–3 (set): 978-80-905363-0-2. — ISBN: 978-80-905363-3-3. — S. 25–58. — Bibliogr. s. 30, 37, 38, 39, 40, 43, 49, 52, 56, 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Heat capacities of some binary intermetallic compounds in ${Al-Fe-Ni-Ti}$ system : Ciepło właściwe niektórych dwuskładnikowych związków międzymetalicznych z układu ${Al-Fe-Ni-Ti}$ / B. ONDERKA, A. Sypień, A. Wierzbicka-Miernik, T. Czeppe, L. A. Zabdyr // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 435–439. — Bibliogr. s. 439

 • keywords: intermetallics, thermochemical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of temperature on the reduction rate of the slag from a Direct-to-Blister Flash Smelting process / Piotr MADEJ, Bogusław ONDERKA, Marian KUCHARSKI, Piotr PALIMĄKA // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 158

 • keywords: copper, slag, reduction, electric furnace

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Interaction between liquid aluminum and yttria substrate: microstructure characterization and thermodynamic considerations / J. Wojewoda-Budka, N. Sobczak, B. ONDERKA, J. Morgiel, R. Nowak // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2010 vol. 45 spec. iss. 8, s. 2042–2050. — Bibliogr. s. 2049–2050, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — HTC-2009 : High Temperature Capillarity Conference : Athens, spring 2009. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-009-4135-y.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10853-009-4135-y

9
 • Interaction of oxygen in ternary liquid $Ag-X-O$ alloys / J. NYK, B. ONDERKA // W: TOFA 2012 : discussion meeting on Thermodynamics of Alloys : September 23–28, 2012, Pula, Croatia : selected peer reviewed abstracts and programme. — [Pula : s. n.], [2012]. — S. 100

 • keywords: thermodynamics, galvanic cell, silver alloys, dilute alloys, oxygen interactions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Metoda Calphad – nowy paradygmat w materiałowych badaniach naukowych[Calphad method – a new paradigm in materials research] / Bogusław ONDERKA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Microstructure, chemistry and thermodynamics of $Al/NiO^{SC}$ couples obtained at $1000^{\circ}$C / Joanna Wojewoda-Budka, Katarzyna Stan, Bogusław ONDERKA, Rafał Nowak, Natalia Sobczak // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], 2P1-08. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Określenie warunków redukujących wybranych układów podczas modelowania procesów odmiedziowania żużli poprocesowych[Determination of the reducing conditions of selected systems during modeling of measuring process of post-process slags] / A. W. Bydałek, A. Bydałek, A. KULA, przy współpr.: W. Wołczyński, S. Biernat, A. KMITA, B. ONDERKA, P. ŻABIŃSKI, T. Sak, P. Madej, L. BŁAŻ // W: Analiza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7842-390-4. — S. 33–66. — Bibliogr. dla całej książki s. 145–150. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Opracowanie podstaw elektrolitycznego otrzymywania stopów na bazie Zn-Sn oraz Mn-Sn z domieszką molibdenu lub wolframu zastępujących kadm oraz eliminujących Cr(VI)The development of the basis for electrolytic obtaining of Sn-Zn and Sn-Mn alloys with additive of molybdenum and tungsten, replacement of cadmium and eliminating Cr(VI) / P. Ozga, H. Kazimierczak, Z. Świątek, M. Słupska, A. Dębski, E. Bielańska, R. Socha, B. ONDERKA, M. Michalec // W: Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania : projekt POIG.01.01.02–00–015/09 : projekt zrealizowano w latach 2010–2014 : [monografia] / kierownik projektu Zbigniew Śmieszek ; red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2014. — Na okł. dod.: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”. — ISBN: 978-83-938792-1-2. — S. 497–510. — Bibliogr. s. 510, Streszcz., Abstr.. — B. Onderka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, tekstura, stopy Zn-Sn-Mo/W, Mn-Sn-Mo/W, preparatyka kąpieli elektrolitycznych, osadzanie elektrolityczne stopów, własności antykorozyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Periodic layers structure formation in the solid state reactions in $Mg/SiO_{2}$, $Zn/Co_{2}Si$, $Zn/Ni_{3}Si$ systems / Joanna Wojewoda-Budka, Anna Wierzbicka-Miernik, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Jerzy Morgiel, Anna Korneva, Marta Janusz-Skuza, Paweł Czaja, Piotr Bobrowski, Bogusław ONDERKA, Alexander Kodentsov // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 170–171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Periodicity of reaction product region formed as a result of solid state diffusion in different systems of interest / J. Wojewoda-Budka, A. Wierzbicka-Miernik, L. Lityńska-Dobrzyńska, P. Bobrowski, B. ONDERKA, A. Korniewa-Surmacz, I. Kwiecień // W: DSL2018 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 25–29 June, Amsterdam, Netherlands : abstract book / ed. by DSL Conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 93–94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Phase equilibria in the $Bi-In-Sn-Zn$ system : thermal analysis vs. calculations / A. Dębski, B. ONDERKA, W. Gąsior, T. Gancarz // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 1945–1955. — Bibliogr. s. 1955. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2017/02.pdf

 • keywords: thermodynamics, differential thermal analysis, quaternary alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0292

19
20
 • Sintering prealloyed powders $Fe-Ni-Cu-Mo$ modified by boron base on thermodynamic investigations / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Bogusław ONDERKA // W: Powder metallurgy –fundamentals and case studies / ed. by Leszek A. Dobrzański. — [Rijeka] : InTech, 2017. — ISBN: 978-953-51-3053-6 ; e-ISBN: 978-953-51-3054-3. — S. 53–71. — Bibliogr. s. 69–71, Abstr.. — Toż pod adresem {https://www.intechopen.com/download/pdf/53632}. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-29

 • keywords: boron, liquid phase sintering, prealloyed Fe‐Ni‐Cu‐Mo powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5772/66875

21
22
23
24
25