Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Gruszka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Alkali-free glass-crystalline enamels / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. 172, C2 : Surface layers, treatment and properties, composites. — Wymagania systemowe: Windows 95/98 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania przyczepności emalii do miedziAdherence of enamels to cooper investigating / Bogusław GRUSZKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1395–1400. — Bibliogr. s. 1400

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania w zakresie emalii dla przemysłu motoryzacyjnegoStudy in the field of enamels for automotive applications / Bogusław GRUSZKA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania w zakresie emalii dla przemysłu motoryzacyjnegoA study in the field of enamels for automotive applications / Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ, Stanisław SIWULSKI, Wojciech Grzegorzek // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1389–1393. — Bibliogr. s. 1393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania w zakresie emalii tytanowych na żeliwo[Studies of $TiO_{2}$ – containing enamels for cast – iron propose] / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Sympozjum Szklarskie '99 pt. „Badania z zakresu szkła i jego technologii wspomagane przez KBN”, 20–21 października 1999 r. Kraków / Instytut Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie ; Stowarzyszenie Producentów Szkła ; Katedra Szkła i Emalii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Instytut Szkła i Ceramiki, 1999. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Białe emalie dla żeliwaWhite enamels for cast iron / Bogusław GRUSZKA, Krzysztof WOJTACH // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crystallisation process of glasses and their electric properties / Marek NOCUŃ, Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — B2 : Phase equilibria, crystallization, nucleation. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Crystallization study in the zirconium glasses : [poster] / B. GRUSZKA, S. SIWULSKI // W: VII Polish-German seminar : Zakopane, 17–18 September 1997 : program. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. SP5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Emalie transparentowe na szkłoTransparent enamels for glass / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Emaliowane podłoża dla elektroniki[Enamelled substrates for electronic application] / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA // W: Sympozjum Szklarskie '99 pt. „Badania z zakresu szkła i jego technologii wspomagane przez KBN”, 20–21 października 1999 r. Kraków / Instytut Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie ; Stowarzyszenie Producentów Szkła ; Katedra Szkła i Emalii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Instytut Szkła i Ceramiki, 1999. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Glasses from the system $SiO_{2}–B_{2}O_{3}–BaO–MgO$ as a basis for electroinsulating enamels / B. GRUSZKA, S. SIWULSKI // W: The sixth conference and exhibition of the European Ceramic Society : 20–24 June 1999 Brighton : abstracts, Vol. 1. — London : IOM Communications, 1999. — (British Ceramic Proceedings ; ISSN 0268-4373 ; no. 60). — ISBN: 978-1861250933 ; ISBN10: 1861250932. — S. 373–374. — Bibliogr. s. 374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Glassy coatings for solar energy conversion / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ, Bogusława GRUSZKA // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 895–900. — Bibliogr. s. 899–900. — Publikacja prezentowana podczas: 7th Seminar porous glasses – special glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 10–14, 2005. — 7th Seminar Porous Glasses - Special Glasses PGL : Szklarska : SEP 10-14, 2005

 • keywords: solar collectors, enamel, glass-metal composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modyfikacja warstwy wierzchniej szkieł wysokoalkalicznychModification of top layer of high-alkaline glasses / Marek NOCUŃ, Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 795–802. — Bibliogr. s. 802

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pigmenty tytanowe o strukturze perowskituTitanic pigments with a perovskite structure / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Pigmenty tytanowe z układów $NiO-TiO_{2}$ i $CoO-TiO_{2}$Titanic pigments from the system $NiO-TiO_{2}$ and $CoO-TiO_{2}$ / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 865–870. — Bibliogr. s. 870

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Powłoki kompozytowe dla podłoży stalowychComposite coats for steel substrates / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 883–890. — Bibliogr. s. 889–890

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Powłoki kompozytowe dla podłoży stalowychComposite coatings for steel substrates / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Powłoki szkłokrystaliczne o niskiej rozszerzalności termicznejGlass-ceramics coatings with low thermal expansion / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 891–896. — Bibliogr. s. 896

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Properties and the structure of glasses from the system $B_{2}O_{3}-BaO-MgO$ / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. 132, B4 : Glass structure

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przyczepność emalii bezpośrednich do stali niskowęglowejAdherence of direct enamels to low-carbon steel / Bogusław GRUSZKA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przyczepność emalii bezpośrednich do stali niskowęglowejAdherence of the direct enamels to the low-carbon steel / Bogusław GRUSZKA, Magdalena Madej // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1381–1388. — Bibliogr. s. 1388

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przyczepność emalii do stali stopowychAdherence of enamels to alloy steels / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 877–882. — Bibliogr. s. 882

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przyczepność powłok emalierskich do stali stopowychAdherence of enamel coatings to alloy steels / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Stabilność barwy białych emalii na żeliwoThe colour stability of white enamels on cast iron / Bogusław GRUSZKA, Krzysztof WOJTACH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 871–875. — Bibliogr. s. 875

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Studies on direct electroinsulating enamels / B. GRUSZKA, S. SIWULSKI // W: The sixth conference and exhibition of the European Ceramic Society : 20–24 June 1999 Brighton : abstracts, Vol. 1. — London : IOM Communications, 1999. — (British Ceramic Proceedings ; ISSN 0268-4373 ; no. 60). — ISBN: 978-1861250933 ; ISBN10: 1861250932. — S. 371–372

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: