Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Filipowicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kaib, * Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
2
 • A new class of models of queueing systems with individual service / B. FILIPOWICZ, K. IDZIKOWSKA // W: Management et conduite en production et logistique [Dokument elektroniczny] : seconde conferénce : 5–8 juillet 2000 Grenoble = Second conference on Management and control of production and logistics : July 5–8, 2000 Grenoble / Institut National Polytechnique de Grenoble. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Grenoble : Laboratoire d'Automatique, 2000. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu I. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Streszczenie w: MCPL 2000 : Management et Conduite en Production et Logistique : seconde conférence : 5–8 July 2000, Grenoble, France : recueil des resumes = MCPL 2000 : second conference on Management and Control of Production and Logistics : summaries volume / IFIP, IFAC, IEEE. — [France : s. n.], [2000]. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytm zachłanny dla trójwymiarowego zagadnienia pakowaniaGreedy algorithms for three dimensional packing problem / Bogusław FILIPOWICZ, Wojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Piotr Wicijowski // W: Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania, T. 1 / pod red. Andrzeja Świerniaka, Jolanty Krystek. — Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012. — ISBN: 978-83-62652-40-2. — S. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Algorytmy stadne w optymalizacji problemów przydziału przy kwadratowym wskaźniku jakości (QAP)Swarm algorithms in optimization of Quadratic Assignment Problem (QAP) / Bogusław FILIPOWICZ, Joanna KWIECIEŃ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 159–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto12.pdf

 • słowa kluczowe: algorytmy pszczele, kwadratowe zagadnienie przydziału, algorytmy mrówkowe, algorytmy PSO

  keywords: particle swarm optimization, bee algorithms, quadratic assignment problem, ant algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Algorytmy stadne w optymalizacji strukturalnej systemów niezawodnościowychSwarm algorithms in structural optimization of reliability systems / Joanna KWIECIEŃ, Bogusław FILIPOWICZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 6, s. 195–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/6/37.pdf

 • słowa kluczowe: optymalizacja strukturalna, algorytm świetlika, algorytmy pszczele

  keywords: structural optimization, firefly algorithm, bee algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.06.37

6
 • Algorytmy stadne w problemach optymalizacjiSwarm algorithms in optimization problems / Bogusław FILIPOWICZ, Joanna KWIECIEŃ // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2011 R. 15 nr 12, s. 152–157. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie sądowej : [streszczenie]Analysis of artificial intelligence methods application in forensic medicine : [abstract] / Elżbieta Filipowicz, Joanna KWIECIEŃ, Małgorzata Kłys, Bogusław FILIPOWICZ // W: MCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2005]. — S. 65. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aplikacja komputerowa modelująca Metodę Portretu Przedsięwzięć GospodarczychThe computer application which models the industry attractiveness – Business Strength Matrix Method / Bogusław FILIPOWICZ, Joanna KWIECIEŃ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2004 t. 8 z. 3, s. 563–571. — Bibliogr. s. 571, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of non-linear integer optimization to advertising outlay / Bogusław FILIPOWICZ, Krystyna IDZIKOWSKA // W: CARS & FOF 2001 : 17\textsuperscript{th} [seventeenth] international conference on CAD/CAM, robotics and factories of the future : Durban, South Africa 10\textsuperscript{th} – 12\textsuperscript{th} July 2001 : proceedings, Vol. 2 / eds. Glen Bright & Wendy Janssens. — Durban : University of Natal. The Mechatronics and Robotics Research Group, 2001. — S. 1095–1102. — Bibliogr. s. 1102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of queueing networks for structural optimisation of banks / Bogusław FILIPOWICZ, Bogusław BIEDA // W: FINMOD'23 : 23\textsuperscript{rd} [twenty third] meeting of the euro working group on financial modelling : Cracow 1998 October 8–10 : preprints / eds. Józef Z. Piórek, Andrzej M. J. Skulimowski. — Kraków : Progress & Business Foundation, 1998. — S. 211–217. — Bibliogr. s. 217, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania operacyjne : wybrane metody obliczeniowe i algorytmy, Cz. 1[Operation research : some calculation methods and algorithms, Pt. 1] / Bogusław FILIPOWICZ. — Ed. 2. — Kraków : F. H. U. Poldex, 1999. — 248 s.. — Bibliogr. s. 247–248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania operacyjne : wybrane metody obliczeniowe i algorytmy, Cz. 1[Operation research : some calculation methods and algorithms, Pt. 1] / Bogusław FILIPOWICZ. — 3nd ed.. — Kraków : Wydawnictwo ABART, 2007. — 248 s.. — Bibliogr. s. 247–248. — ISBN10: 83-916540-3-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyki systemu ${M/W_{k}/1}$Characteristics of the ${M/W_{k}/1 }$ system / Bogusław FILIPOWICZ, Agnieszka Rutkowska // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2001 t. 20 z. 1, s. 14–21. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Close range interactions in crowd with homogeneous structureOddziaływania bliskiego zasięgu w tłumie o strukturze homogenicznej / Bogusław FILIPOWICZ, Mirosław ZAJDEL // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto13.pdf

 • słowa kluczowe: tłum, panika, stado

  keywords: crowd, panic, herd

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparison of firefly and cockroach algorithms in selected discrete and combinatorial problems / J. KWIECIEŃ, B. FILIPOWICZ // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2014 vol. 62 no. 4, s. 797–804. — Bibliogr. s. 804, Abstr.

 • keywords: firefly algorithm, flow shop scheduling, queueing systems, cockroach algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2014-0087

16
17
 • Efektywność wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego dla zagadnień permutacyjnychPerformance of multi-population evolutionary algorithms for permutation problems / Bogusław FILIPOWICZ, Wojciech CHMIEL, Maciej Dudek, Piotr KADŁUCZKA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 147–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto11.pdf

 • słowa kluczowe: wielopopulacyjny algorytm ewolucyjny, zagadnienie komiwojażera, zagadnienie permutacyjne, model wyspowy

  keywords: travelling salesman problem, multi-population evolutionary algorithm, permutation problem, island model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Exit selection process during crowd evacuation, modelled on the cockroach emergent behaviour / M. ZAJDEL, B. FILIPOWICZ // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2014 vol. 62 no. 3, s. 557–563. — Bibliogr. s. 563, Abstr.

 • keywords: crowd, swarm, cockroach, ethology, beahaviour

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/bpasts-2014-0060

19
20
 • Kontur wypukły w trójwymiarowym zagadnieniu pakowaniaConvex contour for 3D bin packing problem / Bogusław FILIPOWICZ, Wojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Konrad Wala // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 3/2, s. 867–883. — Bibliogr. s. 882–883, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto18.pdf

 • słowa kluczowe: trójwymiarowe zagadnienie pakowania, kontur wypukły

  keywords: 3D bin packing problem, convex contour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Matematyczne modelowanie w marketingu[Mathematical modelling in marketing] / Bogusław FILIPOWICZ. — Kraków : FHU POLDEX, 2001. — 216 s.. — Bibliogr. s. 215–216. — ISBN10: 83-88979-08-6. — Dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Matematyczne modelowanie zagadnień decyzyjnych, Cz.1[Mathematical modelling of decision problems. Pt. 1] / Bogusław FILIPOWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 1998. — 170, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1530). — Bibliogr. s. 170–[171]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych : analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych[Stochastic models in operation research : analysis and synthesis of the queuing systems and networks] / Bogusław FILIPOWICZ. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. — 328 s.. — Bibliogr. s. 321–324, Indeks. — ISBN10: 8320419727

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelling of a multi-regional production-environment system / Bogusław FILIPOWICZ, Władysław OBORSKI, Katarzyna Wala, Konrad WALA // W: Environmental management in a transition to market economy : a challenge to governments and business : proceedings of the international conference : Geneva, January 6–8, 1993 / eds. C. Carraro, A. Haurie, G. Zaccour ; Fondazione ENI Enrico Mattei, Université de Genève, HEC – CETAI Centre d'Études en Administration Internationale. — Paris : Éditions Technip, 1994. — ISBN10: 2-7108-0680-0. — S. 377–385. — Bibliogr. s. 385, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie efektywności reklamyModeling of advertisement effectiveness / Bogusław FILIPOWICZ, Joanna KWIECIEŃ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 3, s. 409–416. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto35.pdf

 • słowa kluczowe: algorytm genetyczny, efektywność reklamy, metoda Landa-Doiga, metoda Wolfe'a

  keywords: genetic algorithm, advertisement effectiveness, Land-Doig method, Wolfe's method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: