Wykaz publikacji wybranego autora

Bogumiła Winid, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6811-7174 orcid iD

ResearcherID: AAK-9070-202

Scopus: 6601934254

PBN: 5e70920b878c28a04738f04a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
2
 • [Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]Ocena możliwości wykorzystania wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 327–333. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania jakości wód podziemnych w rejonie CzarnejAnalysis of the quality of groundwater near Czarna, Poland / Jan MACUDA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 333–339. — Bibliogr. s. 338–339, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/gOiTr8

 • słowa kluczowe: jakość wód, wody złożowe

  keywords: mineral water, quality grondwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznegoThe study of bromine speciation in water of varying salinity, based on geochemical modeling / Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2454–2467. — Bibliogr. s. 2464–2465, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Brom jako potencjalne zagrożenie jakości środowiska wodnego w rejonach eksploatacji górniczejBromine as a potential threat to the aquatic environment in areas of mining operations / Bogumiła WINID // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 2, s. 135–153. — Bibliogr. s. 148–152, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96977-29470?filename=Bromine%20as%20a%20potential.pdf

 • słowa kluczowe: brom, bromki, hydrogeochemia, jakość wód, ochrona środowiska w górnictwie

  keywords: bromine, bromides, hydrogeochemistry, water quality, environmental protection in mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0013

7
8
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych - potencjalne zagrożenie zdrowiaBromate in bottled waters - potential health hazard / Bogumiła WINID // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 133–141. — Bibliogr. s. 139–141, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość wód, ozonowanie, bromiany(V), wody butelkowe

  keywords: water quality, bromate, bottle water, ozonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia[Bromate in bottled waters - potential health hazard] / Bogumiła WINID // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bromide concentration in mine waters from the Wieliczka Salt Mine as an indicator of their origin and migration of flow paths in the salt depositZawartość bromków w wodach kopalnianych złoża soli Wieliczka wskaźnikiem ich pochodzenia i cyrkulacji w złożu / Bogumiła WINID, Stanisław WITCZAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2004 vol. 74 iss. 3, s. 277–283. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/74_3_277_283.pdf

 • keywords: bromine, South Poland, Wieliczka Salt Mine, mine waters, brine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bromides in the groundwater of Poland / Bogumiła WINID // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 33–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: bromides, brines, groundwater, Cl/Br, Br/I

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 17

 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionychExploitation of hydrocarbons and protected areas in Poland / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 919–929. — Bibliogr. s. 926-928, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Evaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modellingOcena procesów zachodzących podczas zatłaczania wód kopalnianych na podstawie modelowania hydrogeochemicznego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 281–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ. [s. 345]. — Tytuł przy tekście w jęz. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadówGeological aspects of injection wells used for underground storage / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowychGeological and geochemical aspects of wells used for underground injection of formation waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999. — Bibliogr. s. 1997–1998, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Interpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiejInterpretation of chemical idicators based on hydracarbonate waters from the Iwonicz anticline / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 299–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/hQYNNW

 • słowa kluczowe: wskaźniki hydrochemiczne, wody wodorowęglanowe

  keywords: hydrocarbonate waters, chemical indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Interpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowychInterpretation of chemical indicator changes based on selected chloride waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/apP6zM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochronyCriteria for the valorization of hydrocarbon deposits in terms of their protection / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2204–2217. — Bibliogr. s. 2214–2216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mineralne wody lecznicze Iwonicza Zdroju w świetle badań wskaźników hydrochemicznychMedical-mineral waters of Iwonicz Zdrój in focus of the hydrochemical indicators research / Bogumiła WINID, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 2, s. 49–67. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96616-29707?filename=Medical_mineral%20waters%20of.pdf

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody chlorkowe, chemizm wód, wskaźniki hydrochemiczne, Iwonicz Zdrój

  keywords: chemical composition, mineral waters, chloride waters, hydrochemical indicators, Iwonicz Zdrój

  cyfrowy identyfikator dokumentu: