Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Skorupa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2073-1957 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36133899300

PBN: 5e709208878c28a04738ee03

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
2
 • Algorytm obliczania lokalnej różnicowej poprawki do obserwacji fazowych GPS, redukującej wpływ refrakcji na wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych[Algorithm for calculating local differential correction of GPS measurements which decreaes refraction influence on determinating geodetic coordinates] / Bogdan SKORUPA // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 43-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analityczna metoda wyznaczania pozycji i prędkości satelitów GLONASS na podstawie ich efemerydy pokładowej[Analytical method for calculation position and velocity of GLONASS satellites based on its broadcast ephemeris] / Bogdan SKORUPA, Władysław GÓRAL // W: „Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji” : konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk : Kraków, 24–27 września 2013 r. : zeszyty streszczeń. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of accuracy of determination of eccentric point coordinates of the KRAW permanent geodetic station in RTK GPS measuring mode with the application of the NAWGEO service of the ASG-EUPOS systemAnaliza dokładności współrzędnych punktów ekscentrycznych stacji permanentnej KRAW w trybie pomiaru RTK GPS z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS / Robert KRZYŻEK, Boghdan SKORUPA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 4, s. 35–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.4/geom.2012.6.4.35.pdf

 • słowa kluczowe: ASG EUPOS, RTK GPS, osnowa pomiarowa, ekscentry, serwis NAWGEO

  keywords: ASG EUPO, RTK GPS, NAWGEO service, control network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.4.35

5
 • Automatyzacja procedur wyznaczania parametrów modelu refrakcji w pomiarach GPS[Automation of procedures in determining the parameters of refraction model in GPS measurements] / W. GÓRAL, J. KUDRYS, B. SKORUPA // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 23-1-–23-22. — Bibliogr. s. 23-14–23-15, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Calculation of GLONASS satellite position based on analytical theory of motion / Władysław Góral, Bogdan SKORUPA // W: 13\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Wrocław–Pawłowice, Poland, November 22–24, 2012 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. Section of the Geodynamics. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2012]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Charakterystyka nowych punktów przeznaczonych do absolutnych pomiarów ciężkości na obszarze KrakowaEstablishment of the new points destinated to absolute gravity determinations on the area of Kraków / Piotr BANASIK, Bogdan SKORUPA // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2008 nr 7, s. 15–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determination of intermediate orbit and position of GLONASS satellites based on the generalized problem of two fixed centers / Władysław Góral, Bogdan SKORUPA // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2012 vol. 9 no. 3 spec. iss., s. 283–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr.. — 12th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jugowice, October 20–22, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach[Elements of geodesy and geodetic astronomy : exercises] / Piotr BANASIK, Jacek KUDRYS, Marcin LIGAS, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA ; pod red. Jacka KUDRYSA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 91 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1738). — Bibliogr. s. 91. — ISBN: 978-83-7464-828-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • First integrals in theory of motion of GNSS satellite based on the GPTFC / Władysław GÓRAL, Bogdan SKORUPA // W: 16\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Srebrna Góra, Poland, November 5–7. 2015 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics. Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [etc.]. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Integrated method of calculation position and velocity of the satellites GLONASS and GPS on the base of the generalized theory of two fixed centers / Władysław GÓRAL, Bogdan SKORUPA // W: 12\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics on the Sudety Mts. and adjacent areas : Jugowice, Sowie Mts. Area, Poland, October 20–22, 2011 : abstracts / Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, [et al.]. — Wrocław : University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, [2011]. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena dokładności rozwiązań kinematycznych PPP z wykorzystaniem serwisów postprocessingu[Evaluation of kinematic PPP solutions' accuracy using postprocessing services] / Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 22

 • słowa kluczowe: GNSS, rozwiązania kinematyczne, postprocessing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Położenie i prędkość satelitów GNSS na postawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacjiPosition and velocity of GNSS satellites on the base of generalized problem of two fixed centers / Bogdan SKORUPA, Władysław GÓRAL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 108, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 308). — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-810-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Position and velocity of glonass satellite based on analytical theory of motion / Władysław GÓRAL, Bogdan SKORUPA // W: 14\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Jarnołtówek, Poland, October 21–23, 2013 : abstracts / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Institute of Geodesy and Geoinformatics, Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, Polish Academy of Sciences. Committee of Geodesy. — [Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences], [2013]. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Praktyczna realizacja algorytmu estymacji lokalnej różnicowej refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych ASG-PLPractical realisation of algorythm for estimation of the local differential ionspheric and tropospheric refraction on the area limited by permanent stations network ASG-PL / Bogdan SKORUPA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 95–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-01/Geodezja_2006_1_09.pdf

 • słowa kluczowe: refrakcja jonosferyczna, refrakcja tropos feryczna, stacje permanentne GPS

  keywords: GPS permanent stations, ionospheric refraction, tropospheric refraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Propozycja algorytmu wyznaczania i uwzględniania lokalnej różnicowej poprawki jonosferycznej w pomiarach fazowych GPSProposition of algorithm for determination and consideration of the local differential ionospheric correction in GPS phase measurements / Bogdan SKORUPA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 1, s. 11–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Some remarks about the calculation of apparent places of stars for automatic determination of vertical deflection components / Bogdan SKORUPA // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6 no. 3, s. 225–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.. — 9th Czech – Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas in Náchod (Czech Republic) : November 12–15, 2008. — Czech Republic : Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences, 2009

 • keywords: CCD observation, deflections of the vertical, star catalogue

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Some remarks about the calculation of apparent places of stars for automatic determination of vertical deflections / SKORUPA Bogdan // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Study on GPS phase ambiguity resolution effectiveness with use of LAMBDA de-correlation methodBadanie efektywności wyznaczenia nieoznaczoności cykli w pomiarach fazowych GPS przy użyciu metody dekorelacyjnej LAMBDA / Bogdan SKORUPA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 81–87. — Bibliogr. s. 87. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-02/Geomatics_2011_2_07.pdf

 • słowa kluczowe: GPS, wyznaczenie nieoznaczoności, metoda dekorelacyjna

  keywords: GPS, ambiguity resolution, ambiguity decorrelation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • The highest peaks of the mountains: comparing the use of GNSS, LiDAR Point Clouds, DTMs, databases, maps, and historical sources / Stanisław SZOMBARA, Marta RÓG, Krystian KOZIOŁ, Kamil MACIUK, Bogdan SKORUPA, Jacek KUDRYS, Tomáš Lepeška, Michal Apollo // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 18 art. no. 5731, s. 1–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-11. — K. Maciuk, J. Kudrys - dod. afiliacja: Hainan University - Arizona State University, Haikou, China. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5731/pdf

 • keywords: DTM, LiDAR, data quality, GNSS, mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14185731