Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Sapiński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (25%)


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6952-8303 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-5925-2018

Scopus: 6507088820

PBN: 5e709209878c28a04738ef65

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 361, z ogólnej liczby 362 publikacji Autora


1
 • A survey on configurations and performance of flow-mode MR valves / Janusz Gołdasz, Bogdan SAPIŃSKI, Michal Kubík, Ondřej Macháček, Wojciech Bańkosz, Thomas Sattel, Aditya Suryadi Tan // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2022 vol. 12 iss. 12 art. no. 6260, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-20. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/12/6260/pdf?version=1655719291

 • keywords: performance, magnetorheological fluid, design, dynamic range, magnetorheological actuator, magnetorherological valve

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app12126260

2
3
 • Acoustic pattern of a vibrating beam with MR fluid in the magnetic field / Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA, Wiesław WSZOŁEK, Mateusz ROMASZKO // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 22–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Active systems of vibration damping for suspensions of motor vehicles / Janusz KOWAL, Bogdan SAPIŃSKI // W: ICAMC'98 : 13th international conference on Automation in mining : September 8–11, 1998, High Tatras, Slovak Republic / World Mining Congress ; International Committee on Automation of Mines and Quarries ; Technical University of Košice. Berg Faculty. Department of Management and Control Engineering ; ASRTP'98 : 13th international conference on Process control and simulation : September 8–11, 1998, High Tatras, Slovak Republic / Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic ; Slovak Society for Automation, Cybernetics and Informatics ; Technical University of Košice. Faculty of Mining, Ecology, Management and Geotechnology. Department of Management and Control Engineering. — Košice : TU BERG Faculty, 1998. — Na obwol. tyt.: Proceedings of ICAMC'98 : 13th international Committee on Automation in mining conference and ASRTP'98 : 13th international conference on Process control and simulation. — S. 24–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Active vibration suppression of uncertain flexible structure: loop shaping and robustness / Bogdan SAPIŃSKI, Krzysztof Tokarz // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 100–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Aktywne i semi-aktywne metody sterowania zawieszeniem pojazdu[Active and semi-active methods of vehicle suspension control] / Janusz KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Bogdan SAPIŃSKI, Marek SIBIELAK, Paweł MARTYNOWICZ, Magdalena PIWOWARCZYK, Adam SMOTER // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : zagadnienia wybrane : [praca zbiorowa] / pod red. Krzysztofa Mendroka. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-0-7. — S. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zawieszenie semiaktywne, LQR, sky-hook, ground hook, zawieszenie aktywne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An experimental electromagnetic induction device for a magnetorheological damperDoświadczalny generator elektromagnetyczny dla tłumika magnetoreologicznego / Bogdan SAPIŃSKI // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2008 vol. 46 no. 4, s. 933–947. — Bibliogr. s. 946–947, Streszcz.. — tekst: http://www.ptmts.org.pl/jtam/index.php/jtam/article/view/v46n4p933/395

 • keywords: vibration, magnetorheological damper, electromagnetic induction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • An investigation of an electromagnetic induction device for a small-scale MR damper / Bogdan SAPIŃSKI // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Białystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Białystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Białystok, Poland. — Białystok : Białystok Technical University, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — S. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • An investigation of an electromagnetic induction device for a small-scale MR damper / Bogdan SAPIŃSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149, s. 819–824. — Bibliogr. s. 824, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.147-149.819.pdf

 • keywords: vibration, magnetorheological damper, electromagnetic induction device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza doświadczalna drgań belki z cieczą magnetoreologiczną w niejednorodnym polu magnetycznymVibration of a beam with magnetorheological fluid in non-homogenous magnetic field / Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2009 t. 6 nr 37, s. 241–247. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza eksperymentalna efektów dynamicznych w układzie redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznym[Experimental analysis of dynamic effects in vibration reduction system of a cable with an attached MR damper] / Marcin MAŚLANKA, Bogdan SAPIŃSKI, Jacek Snamina // W: „Wpływ wibracji na otoczenie” : XI sympozjum : Janowice, 28–30 września 2007 / Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. — [Kraków : PK], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza eksperymentalna właściwości dynamicznych układu redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznymExperimental analysis of a vibration reduction system of a cable with a MR damper / Marcin MAŚLANKA, Bogdan SAPIŃSKI, Jacek Snamina // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008 R. 105 z. 1–M, s. 203–212. — Bibliogr. s. 211–212, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza generatora z magnesami trwałymi i cewką z uzwojeniem foliowym dla tłumika MR przy okresowych wymuszeniach kinematycznychAnalysis of a generator with permanent magnets and a coil with shield winding for an MR damper under periodic kinematic excitations / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS, Stanisław KRUPA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza numeryczna harvestera z przetwarzaniem magnetycznym dla liniowego tłumika magnetoreologicznegoNumerical analysis of harvester with linear magnetorheological damping / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2018 R. 94 nr 1, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2018/1/36.pdf

 • słowa kluczowe: drgania, tłumik MR, harvester, siła elektromotoryczna, czujnik prędkości

  keywords: MR damper, vibrations, electromotive force, harvester, velocity sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2018.01.36

17
 • Analiza numeryczna rozkładu pola magnetostatycznego w liniowym tłumiku magnetoreologicznymNumerical analysis of magnetostatic field distribution in linear magnetorheological damper / Bogdan SAPIŃSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2002 t. 6 z. 1, s. 11–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, tłumik magnetoreologiczny, pole magnetostatyczne

  keywords: numerical analysis, magnetorheological damper, magnetostatic field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologiczną[Vibration parameter analysis of sandwich cantilever beams with multiple MR fluid segments] / Mateusz ROMASZKO, Bogdan SAPIŃSKI, Jacek SNAMINA // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Analiza parametrów drgań wielokomorowych belek wspornikowych z cieczą magnetoreologicznąVibration parameter analysis of sandwich cantilever beams with multiple MR fluid segments / Jacek SNAMINA, Bogdan SAPIŃSKI, Mateusz ROMASZKO // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 247–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Analiza pola magnetycznego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowymAnalysis of the magnetic field in a generator for a linear magnetorheological damper / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS, Stanisław KRUPA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 4, s. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • keywords: MR damper, FEM, magnetic field, generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Analiza pola magnetycznego w generatorze obrotowym z magnesami trwałymi o budowie odwróconejAnalysis of magnetic field in the rotary permanent magnets generator with an inverse structure / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław Krupa, Andrzej MATRAS // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 3a, s. 152–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.

 • keywords: magnetic field, permanent magnets, rotary generator, inverse structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Analiza pola magnetycznego w liniowym tłumiku magnetoreologicznymAnalysis of magnetic field in a linear magnetorheological fluid damper / Bogdan SAPIŃSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2004 t. 8 z. 1, s. 67–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą magnetoreologiczną działającą w trybie ściskaniaAnalysis of magnetic field in a magnetorheological vibroisolator in the squeeze mode / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 3, s. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/3/30.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz MR, pole magnetyczne, indukcja magnetyczna, wibroizolator, tryb ściskania

  keywords: MR fluid, magnetic field, magnetic flux density, squeeze mode, vibroisolator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.03.30

24
 • Analiza polowa tłumika MR działającego w trybie ściskania z magnesami trwałymi i magnetyczną komorą kompensacyjnąAnalysis of the MR damper with permanent magnet and magnetic compensation in the squeeze mode / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław Krupa // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 7, s. 129–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/7/35.pdf

 • słowa kluczowe: szczelina robocza, tłumik MR, indukcja magnetyczna, komora kompensacyjna, cewka sterująca, magnes trwały

  keywords: MR damper, working gap, permanent magnet, magnetic flux density, compensating chamber, control coil

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.07.35

25
 • Analiza polowo-obwodowa i badania doświadczalne przetwornika energii do zasilania obrotowego tłumika MRA numerical analysis of an electromagnetic energy converter designed to power a magnetorheological damper / Andrzej MATRAS, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2017 R. 93 nr 4, s. 145–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2017/4/35.pdf

 • słowa kluczowe: pole magnetyczne, tłumik MR, obliczenia numeryczne, przetwornik elektromagnetyczny, badania doświadczalne

  keywords: MR damper, magnetic field, numerical calculations, experimental testing, electromagnetic transducer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2017.04.35