Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Pawłowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3790-9918 orcid iD

ResearcherID: K-5348-2012

Scopus: 56039349000

PBN: 5e70920b878c28a04738f0ee

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • Analiza historyczna oznaczania temperatur krytycznych w stalach – litera A nie oznacza „arrêt” ani „arrest”Historical analysis of designation of critical points of steels – the letter A does not mean „arrêt” or „arrest” / Bogdan PAWŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 2, s. 199–203. — Bibliogr. s. 202–203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metalograficzna przyczyn pękania rury w strefie zgrzewu liniowego podczas kształtowaniaMetallographic analysis of the causes of cracking in the seam weld area of the pipe during shaping / Dorota TYRAŁA, Bogdan PAWŁOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2023 R. 44 nr 3, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, pękanie, zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości

  keywords: microstructure, cracking, HF welding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2023.3.1

3
 • Analiza przyczyn pęknięć w złączu rura płuczkowa–zwornik w wiertnictwieAnalysis of the causes of cracks in the drill pipe-nipple joint region / Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2012 R. 84 nr 6, s. 42–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zmian mikrostruktury odkuwki ze stopu $Ti-6Al-4V$ wywołanych lokalnym nagrzaniem do temperatury występowania fazy $\beta$Analysis of microstructure changes of Ti6Al4V alloy forgings caused by local heating to $\beta$ phase temperature range / Piotr BAŁA, Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Adrian Lipski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 4, s. 280–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of the cellular automata method to modelling lower bainite steelsZastosowanie automatów komórkowych do modelowania przemiany bainitycznej w stalach / Grzegorz Jabłoński, Bogdan PAWŁOWSKI, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2012 vol. 12 no. 1, s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — tekst: http://cmms-editorial.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=383

 • keywords: bainitic transformation, cellular automata model, lower bainite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Banded microstructure in forged $18CrNiMo7-6$ steel / Janusz KRAWCZYK, Bogdan PAWŁOWSKI, Piotr BAŁA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 45–53. — Bibliogr. s. 53, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur04.pdf

 • słowa kluczowe: obróbka cieplna, koła zębate, kucie na gorąco, pasmowość w stali ferrytyczno-perlitycznej

  keywords: heat treatment, hot forging, toothed wheels, banded microstructure in ferritic-pearlitic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Critical points of hypoeutectoid steel – prediction of the pearlite dissolution finish temperature $Ac_{1f}$ / B. PAWŁOWSKI // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2011 vol. 49 iss. 2, s. 331–337. — Bibliogr. s. 336–337, Abstr.. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol49_2/49225.pdf

 • keywords: critical temperatures, dilatometry, linear regression, pearlite dissolution finish temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Determination of critical points of hypoeutectoid steels / B. PAWŁOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 957–962. — Bibliogr. s. 962

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0106-4

10
 • Dilatometric examination of continuously heated austenite formation in hypoeutectoid steels / B. PAWŁOWSKI // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2012 vol. 54 iss. 2, s. 185–193. — Bibliogr. s. 192–193, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol54_2/5425.pdf

 • keywords: phase transformation, critical temperatures in steel, heating dilatogram, pearlite dissolution finish temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of metallurgical factors on steel pipe corrosion in water distribution systemsWpływ czynników metalurgicznych na korozję rur stalowych w systemach dystrybucji wody / PAWŁOWSKI Bogdan, TYRAŁA Dorota // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2018 R. 39 nr 1, s. 34–38. — Bibliogr. s. 37

  orcid iD
 • słowa kluczowe: korozja, efekt Sandelina, systemy dystrybucji wody

  keywords: corrosion, water distribution systems, Sandelin phenomenon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2018.1.6

12
 • Effect of microstructural banding in hot-work tool steel on thermal expansion anisotropy / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA, J. KRAWCZYK // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2013 vol. 56 iss. 1, s. 14–19. — Bibliogr. s. 19. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol56_1/5612.pdf

 • słowa kluczowe: pęknięcia powierzchniowe, włókno mikrostrukturalne, właściwości anizotropowe, odlewanie aluminium

  keywords: microstructural banding, surface cracks, thermal expansion anisotropy, die for aluminium die casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of roller leveling on the residual stresses in a steel plate / B. PAWŁOWSKI, A. KOKOSZA // Strength of Materials ; ISSN 0039-2316. — 2020 vol. 52 iss. 2, s. 303–306. — Bibliogr. s. 306. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-08. — Translated from Problemy Prochnosti. - 2020 no. 1, pp. 142–147, March–April 2020

  orcid iD
 • keywords: residual stress, Barkhausen noise method, steel plate, roller leveling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11223-020-00178-7

14
15
16
 • Hypoeutectoid steels: critical points / Bogdan PAWŁOWSKI // W: Encyclopedia of iron, steel, and their alloys. Vol. III, Heat treatment: special-molten / ed. by Rafael Colás, George E. Totten. — Boca Raton : CRC Press ; Taylor & Francis Group, cop. 2016. — ISBN: 978-1-4987-6266-3. — S. 1801–1806. — Bibliogr. s. 1805–1806, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steelsNieprawidłowa interpretacja dylatogramów dla przemian podczas chłodzenia stali / B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, R. DZIURKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159–1161. — Bibliogr. s. 1161

 • keywords: software, dilatogram, derivative, phase transformations during cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0202

18
 • Influence of non-metallic inclusions on the strength properties of screws made of 35B2+Cr steel after softening / J. KRAWCZYK, B. PAWŁOWSKI // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2012 vol. 55 iss. 2, s. 721–726. — Bibliogr. s. 725–726, Abstr.. — tekst: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol55_2/58278.pdf

 • keywords: structural steel, non metallic inclusions, strength, softening, inclusion engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Jakość złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10Quality of welded joints of cooling water pipeline made of austenitic steel X6CrNiTi18-10 / Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Sławomir PARZYCH, Marek PAĆKO // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 4, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kinetics of phase transformations of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel applied for toothed wheels / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: heat treatment, kinetics of phase transformations, CCT diagram, hardenability, steel for toothed wheels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali $18CrNiMo7-6$ stosowanej na koła zębate[The kinetics of phase transformation of undercooled austenite in $18CrNiMo7-6$ steel working for gear wheels] / J. KRAWCZYK, P. BAŁA, B. PAWŁOWSKI // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 201–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Komputerowe wspomaganie badań metalograficznychComputer aided metallographic examinations / B. PAWŁOWSKI // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 417–422. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Korozja ocynkowanych rur stalowych w wewnętrznych instalacjach wodociągowychCorrosion of zinc-coated steel hot water pipes in an indoor environment / B. PAWŁOWSKI, J. KRAWCZYK, P. BAŁA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 248–255. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: korozja, ocynkowane rury stalowe, instalacja wodociągowa, jakość wody

  keywords: corrosion, water distribution system, water chemistry, zinc coated steel pipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Korozja wżerowa złączy spawanych stali austenitycznej X6CrNiTi18-10Pitting corrosion of welded joints of austenitic steel X6CrNiTi18-10 / Sławomir PARZYCH, Bogdan PAWŁOWSKI, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA // Przegląd Spawalnictwa ; ISSN 0033-2364. — 2010 R. 82 nr 7, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: