Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Blaschke, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Komputerowe wykonywanie obliczeń w projektowaniu sekcji obudów ścianowych[Computer calculations in designing of powered support units] / Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mechaniczne urabianie skał w warunkach górnictwa odkrywkowegoMechanical rock cutting in open casts / Krzysztof KRAUZE, Janusz BLASCHKE // W: Górnictwo węgla brunatnego : IV międzynarodowy kongres : Bełchatów, 6–8 czerwca 2005 r. = Lignite mining : IV international congress / oprac. red.: Jarosław Gogolewski ; IGPWr. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 112. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; 44). — Na k. tyt. dodatkowo: Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko. — Opis częśc. wg okł.. — S. 389–402. — Bibliogr. s. 402. — Toż. W: Górnictwo węgla brunatnego [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowy kongres : Bełchatów, 6–8 czerwca 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / oprac. red.: Jarosław Gogolewski ; IGPWr, SIiTG, BOT KWB Bełchatów SA. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 391–404. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mechanizm cięgłowo-wodzikowy segmentu obudowy górniczej[Link/slipper mechanism of a roof supports section] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 23/04. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59624 Y1 ; Udziel. 2002-09-05 ; Opubl. 2003-03-31. — Zgłosz. nr W.107400 z dn. 1997-12-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59624Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mechanizmy prowadzące segmentów obudów z podpornościowym mechanizmem korbowodowym i stojakamiGuide mechanisms of support segments with bearing crank mechanism and props / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1999 R. 36 nr 7, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Podobieństwa i różnice w opisie segmentów lemniskatowych obudów osłonowych do górniczych wyrobisk ścianowychSimilarities and differences in a description of lemniscate segments of shields for longwall workings / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // W: KOMTECH : efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo-geologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–9.11.2000, T. 1 = KOMTECH : efficient driving of workings in difficult mining and geological conditions : international scientific and technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa ; Centrum Mechanizacji Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. [1–4], 1–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podobieństwa i różnice w zakresie statyki sekcji obudów ścianowychSimilarities and differences in the statics of wall support units / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 273–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech07.pdf

 • słowa kluczowe: maszyny górnicze, właściwości geometryczno-kinematyczne, lemniskatowe obudowy ścianowe

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, static stability characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podobieństwa i różnice w zakresie struktury geometrycznej sekcji obudów ścianowychSimilarities and differences in geometrical structure of wall support units / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech04.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości geometryczno-kinematyczne, maszyny górnicze , lemniskatowe obudowy ścianowe

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, geometrical-kinematic characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przemysłowe zastosowanie podmuchu stycznego do odrywania osadu w filtrach próżniowychThe industrial use of tangential air-blow for cake removal in continuous vacuum filters / Janusz BLASCHKE // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2009 R. 10 nr 1, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przemysłowe zastosowanie podmuchu stycznego do odrywania osadu w filtrach próżniowychIndustrial application of tangential air-blow for the removal of sediment in continuous vacuum filters / Janusz BLASCHKE // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr. 7–8, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przyczyny zróżnicowania ciśnień w stojakach sekcji obudów ścianowych różniących się charakterystykami podpornościowymi[Reasons of pressure varying in props of the set of support differing in bearing capacity characteristics] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Tomasz Borowik // W: Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych : 14–16.11.2006, Zakopane, T. 2 / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, [et al.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2006]. — ISBN10: 83-60708-00-2. — S. 145–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przydatność sekcji ścianowych obudów lemniskatowych w świetle teorii i doświadczeń praktycznychUsability of lemniscate units for longwall powered supports in the light of theory and practical experiences / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2007 R. 45 nr 4, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Segment obudowy górniczego wyrobiska ścianowego i sposób sterowania pracą segmentu obudowy górniczego wyrobiska ścianowego[Longwall working roof support segment and method of controlling operation of such segment] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 23/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189622 B1 ; Udziel. 2004-11-18 ; Opubl. 2005-08-31. — Zgłosz. nr P.327590 z dn. 1998-07-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189622B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Transport szynowy w wyrobiskach nachylonych z zastosowaniem wózka hamulcowegoRail transport at sloping headings with use of brake car / Krzysztof KRAUZE, Janusz BLASCHKE, Kazimierz SUJECKI, Henryk Koza // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2000 R. 38 nr 11, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zachowanie się sekcji lemniskatowych pod wpływem impulsu energii kinetycznej od skał otaczających wyrobiskoBehaviour of the lemniscate section under the influence of kinetic energy pulse from rocks surrounding working / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2002 R. 40 nr 5, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zachowanie się sekcji obudowy pod działaniem stropu wyrobiskaPowered support unit response to the impact of a roof / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2006 R. 44 nr 5, s. 5–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zachowanie się sekcji obudowy z siłownikiem zastrzałowym pod działaniem stropu wyrobiskaResponse of a powered support set with a holing prop to the impact of the roof / Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2006 R. 44 nr 6, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zagrożenia dla segmentu lemniskatowego ścianowej obudowy zmechanizowanej w położeniach granicznychDangers for lemniscate segment of longwall powered support in boundary positions / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Piotr Domański // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2001 R. 39 nr 2, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zmienność obciążenia sekcji obudowy w cyklach jej pracy w świetle hologramów przedstawiających ciśnienie w stojakach[Load variability of the set of support in its operating cycles on the basis of holograms presenting pressure in props] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Krzysztof Dominik // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 303–317. — Bibliogr. s. 317, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zmienność obciążenia sekcji obudowy w cyklach jej pracy w świetle hologramów przedstawiających ciśnienie w stojakachVariability of load of a power support unit within its working cycles in the light of holograms presenting a pressure in props / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Krzysztof Domanik // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 2, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: