Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Biessikirski, mgr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Badanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowychStudy of the composition of post-blast gases from detonating mining explosives / Andrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 3, s. 11–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Rez., Zsfassung.

 • słowa kluczowe: materiał wybuchowy, gazy postrzałowe

  keywords: explosive material, blasting fumes

2
 • Metodyka postępowania w ochronie otoczenia przed oddziaływaniem robót strzałowych[Methods of procedure in the protection of the environment in case of blasting works] / Paweł BATKO, Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : X konferencja : Mysłowice 27–28 marca 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Głowny SIiTG, [2008]. — Na okł. dod.: Wyższy Urząd Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. — ISBN: 978-83-87267-86-5. — S. 161–181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Organizacja centralnego systemu dokumentowania oddziaływania robót strzałowych na otoczenieThe organization of central documentation system for shooting environmental effect / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 3, s. 12–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Strefa drgań parasejsmicznych wzbudzanych robotami strzałowymi prowadzonymi w odkrywkowych zakładach górniczychParaseismic vibration zone activated by blasting operations performed in open cast nmining plants / Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 4, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Wpływ warunków geologiczno-górniczych na fragmentację urobku w kopalniach wapieniaGeological and mining conditions effects on output disintegration in limestone mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2012 nr 12, s. 18–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Wybrane problemy przy projektowaniu robót strzałowych w górnictwie odkrywkowymSelected problems during the designing the blasting operations in open-cast mining / Roman BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Jan WINZER // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 5 wyd. spec., s. 145–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie : konferencja pod patronatem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Ustroń, 8–10 października 2008 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych