Wykaz publikacji wybranego autora

Bernard Kowalski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-pi, Pracownia Informatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza wrażliwości procesów tłoczenia dla różnych modeli tarciaStamping sensitivity analysis for various friction models / J. ROŃDA, M. D. Mhlongo, B. KOWALSKI // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Finite-element modeling of forging of nickel based superalloys / Jan KUSIAK, Roman Kuziak, Wojciech WAJDA, Bernard KOWALSKI // W: 41st Mechanical working and steel processing conference : proceedings : Baltimore, MD October 24–27, 1999, Vol. 37 / Iron & Steel Society. — Warrendale : ISS, 1999. — (Iron & Steel Society : Mechanical Working and Steel Proceesing Conference Proceedings ; ISSN 1075-878X ; vol. 37). — S. 683–688. — Bibliogr. s. 687–688

 • keywords: flow characteristic, microstructure evolution, finite-element method, nickel-based superalloys, code FORGE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identification of rheological parameters on the basis of plane strain compression tests on specimens of various initial dimensions / B. KOWALSKI, C. M. Sellars, M. PIETRZYK // Computational Materials Science ; ISSN 0927-0256. — 2006 vol. 35 iss. 2, s. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2005-09-19. — tekst: https://goo.gl/bmLGu8

 • keywords: finite element method, flow stress, friction, inverse method, plane strain compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.commatsci.2005.02.024

6
 • Influence of strain and strain rate inhomogeneity on constitutive equations determined from plane strain compression tests / B. KOWALSKI, W. WAJDA, M. PIETRZYK, C. M. Sellars // W: Proceedings of the 4\textsuperscript{th} international ESAFORM conference on Material forming : Liége, Belgium April 23–25, 2001, Vol. 2 / ed. A. M. Habraken ; University of Liége Département MSM. — [Liège : University of Liège], [2001]. — S. 561–564. — Bibliogr. s. 564, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Interpretacja wyników spęczania próbek płaskich w aspekcie otrzymywania parametrów reologicznychMethod of interpretation of results of plane strain compression tests for evaluation of rheological parameters of materials / Bernard KOWALSKI // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2003 t. 3 nr 2, s. 97–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Komputerowa symulacja procesu kucia nadstopów na bazie nikluComputer simulation of forging of nickel-based super-alloys / Jan KUSIAK, Bernard KOWALSKI, Wojciech WAJDA, Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak // W: Metal Forming'99 : krajowa konferencja : 20–22 września 1999, Częstochowa–Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej. — Częstochowa : Wydawnictwo PC, 1999. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 32). — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: