Wykaz publikacji wybranego autora

Bernadetta Procyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Aluminoborosilicate glasses as vitrified binders for superhard grinding tools - selected physico-chemical properties / B. PROCYK, B. Staniewicz-Brudnik, K. Majewska-Albin, A. Zawada, P. Bieniarz, D. Höhne // Interceram = International Ceramic Review ; ISSN 0020-5214. — 2000 vol. 49 no. 5, s. 308–314. — Bibliogr. s. 313, Abstr., Zsfassung, Rés., Res.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Amorficzne nośniki katalizatorów otrzymywane ze szkieł[Amorphous carrieers of catalysts obtained from glasses] / Bernadetta PROCYK // Biuletyn Instytutu Technologii Nafty ; ISSN 1233-3867. — 2001 t. 13 nr 2, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza termodynamiczna układów ziarna ścierne-spoiwa ceramiczne w oparciu o algorytm VCS[Thermodynamic analysis of system abrasive grains-ceramic binders on the base of VCS algorithm] / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadetta PROCYK, Andrzej Wyczesany, Kazimiera Majewska-Albin // W: Obróbka ścierna : podstawy i technika : zbiór prac XXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej : Rzeszów–Myczkowce, wrzesień 2000 / pod red. Kazimierza E. Oczosia. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000. — ISBN10: 83-7199-147-9. — S. 173–182. — Bibliogr. s. 181–182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zjawisk na granicy faz ziarno ścierne-spoiwo ceramiczne w oparciu o algorytm VCS[Analysis of the phenomenons on the phase boundary: abrasive grain-ceramic binder basing on the VCS algorithm] / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadetta PROCYK, Andrzej Wyczesany, Kazimiera Majewska // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 336–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption / Bernadetta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA, Dominik Dorosz // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 775–781. — Bibliogr. s. 781. — Publikacja prezentowana podczas: 7th Seminar porous glasses – special glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 10–14, 2005

 • keywords: hydrocarbons, adsorption, phase separation, porous glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dielectric relaxation studies of 4-(2-hexyloxyethoxy)4'-cyanobiphenyl (6O2OCB) enclosed in $SiO_{2}$ nanopores / M. Massalska-Arodź, J. Krawczyk, B. PROCYK, F. Kremer // Phase Transitions ; ISSN 0141-1594. — 2007 vol. 80 nos. 6–7, s. 687–695. — Bibliogr. s. 694–695. — Publikacja dostępna online od: 2010-12-04. — tekst: https://goo.gl/USqGsU

 • keywords: glass, porous media, liquid crystals, dielectric relaxation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/01411590701339989

7
 • Effect of adding Vycor-type microporous glass to the glass of $PbO-ZnO-B_{2}O_{3}$ system / Barbara Staniewicz-Brudnik, Kazimiera Majewska-Albin, Bernardetta PROCYK // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2000 vol. 30 no. 4, s. 629–633. — Bibliogr. s. 632–633

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Foam glass based on raw materials combustion : [abstract] / B. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, I57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Glass fibres with raised mechanical and chemical properties / B. PROCYK, M. LISIECKI, M. REBEN, D. Zima // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2, Q8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Glasses as a binding phase for tools made of cBN doped with cubitron / Bernadetta PROCYK, Marcin ŚRODA // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 980–981. — Bibliogr. s. 981

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Glasses in the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ modified with $MoO_{3}$ / Bernadetta PROCYK, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 779–780. — Bibliogr. s. 780

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of $Al_{2}O_{3}$, $ZrO_{2}$ and $TiO_{2}$ on the properties of the microporous glasses from the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ / Bernadeta PROCYK, Dominik DOROSZ, Piotr Bieniarz, Anna Zawada, Diethard Höhne // Glass Science and Technology ; ISSN 0946-7475. — 2003 vol. 76 no. 3, s. 110–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Investigations of wettability and reactivity in glass/carbon and glass/ceramic systems / B. PROCYK, B. Staniewicz-Brudnik, K. Majewska-Albin // Transactions of JWRI ; ISSN 0387-4508. — 2001 vol. 30 spec. iss., s. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.. — HTC-2000 : High Temperature Capillarity : third international conference : 19–22 November, 2000, Kurashiki, Japan : proceedings / eds. Nicolas Eustathopoulos, Kiyoshi Nogi, Natalia Sobczak . — Osaka : s. n.], 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych w procesie otrzymywania termoizolacyjnego szkła piankowego[Possibilities of utilization of municipal waste combustion ash in the production of heat-insulated foam glass] / Bernadetta PROCYK, Jan KUCHARSKI, Leszek STOCH // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probeOptroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$ / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1331–1336. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Optroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probe / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Piroksenowe tworzywa szklanokrystaliczne otrzymywane z surowców odpadowych[Pyroxene-based glass ceramics obtained from wastes] / Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2003 R. 54 nr 3, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: odpady, tworzywo szklano-krystaliczne, tworzywo piroksenowe

  keywords: waste material, glass-crystalline material, piroxenes material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Porous glasses for optical sensor applications / B. PROCYK, D. Dorosz, K. WODNICKA, M. LISIECKI, S. Jaworski // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3, J47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Porous glasses for optical sensors / Dominik DOROSZ, Bernadetta PROCYK // W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments IV [Dokument elektroniczny] / ed. Ryszard S. Romaniuk ; SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : SPIE], 2006. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 6159). — e-ISBN10: 0-8194-6211-X. — 615923. — Tryb dostępu: http://bookstore.spie.org/index.cfm?fuseaction=detailpaper& [2007-01-24]. — Abstr.

 • keywords: porous glass, optical sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.675104

20
 • Porowate szkła modyfikowane ${AL_{2}O_{3}}$ w ochronie środowiska wodnego${AL_{2}O_{3}}$ – modified porous glasses for water environment protection / Renata ROGOWSKA-KWAS, Jan MACUDA, Bernadeta PROCYK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_29.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, szkła porowate, proces likwacji

  keywords: environment protection, porous glasses, removal process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Possibilities of utilization of municipal waste combustion ash in the production of heat-insulated foam glassMożliwości wykorzystania odpadów komunalnych w procesie otrzymywania termoizolacyjnego szkła piankowego / B. PROCYK, J. KUCHARSKI, L. STOCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 124–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Possibilities of utilizing industrial wastes and by-products in the glass and glass-ceramics / Bernadetta PROCYK, Jan KUCHARSKI, Leszek STOCH // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 955–956. — Bibliogr. s. 956

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Redukcja zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego przy wykorzystaniu szkła porowategoReduction of hydrocarbon contaminations in water environment with the use of porous glass / Jan MACUDA, Bernadeta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 239–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: szkła porowate, zanieczyszczenia wód

  keywords: porous glass, contaminations to water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Special glasses with submicrocrystalline sintered alumina admixture in ${cBN}$ tools / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadeta PROCYK, Marcin ŚRODA, Kazimiera Majewska-Albin // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.. — 6th Seminar on Porous Glasses-Special Glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 22–26, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Study of crystallization of vitrified waste incineration ashes / Leszek STOCH, Bernadetta PROCYK, Paweł STOCH // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: