Wykaz publikacji wybranego autora

Bernadetta Procyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza zjawisk na granicy faz ziarno ścierne-spoiwo ceramiczne w oparciu o algorytm VCS[Analysis of the phenomenons on the phase boundary: abrasive grain-ceramic binder basing on the VCS algorithm] / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadetta PROCYK, Andrzej Wyczesany, Kazimiera Majewska // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 336–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of modified porous glasses $Al_{2}O_{3}$ for hydrocarbon contamination sorption / Bernadetta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA, Dominik Dorosz // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 775–781. — Bibliogr. s. 781. — Publikacja prezentowana podczas: 7th Seminar porous glasses – special glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 10–14, 2005

 • keywords: hydrocarbons, adsorption, phase separation, porous glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dielectric relaxation studies of 4-(2-hexyloxyethoxy)4'-cyanobiphenyl (6O2OCB) enclosed in $SiO_{2}$ nanopores / M. Massalska-Arodź, J. Krawczyk, B. PROCYK, F. Kremer // Phase Transitions ; ISSN 0141-1594. — 2007 vol. 80 nos. 6–7, s. 687–695. — Bibliogr. s. 694–695. — Publikacja dostępna online od: 2010-12-04. — tekst: https://goo.gl/USqGsU

 • keywords: glass, porous media, liquid crystals, dielectric relaxation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/01411590701339989

4
 • Foam glass based on raw materials combustion : [abstract] / B. PROCYK, L. STOCH, M. LISIECKI, A. Jedruszuk, G. KUCIŃSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, I57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Glass fibres with raised mechanical and chemical properties / B. PROCYK, M. LISIECKI, M. REBEN, D. Zima // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2, Q8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of $Al_{2}O_{3}$, $ZrO_{2}$ and $TiO_{2}$ on the properties of the microporous glasses from the system $Na_{2}O-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ / Bernadeta PROCYK, Dominik DOROSZ, Piotr Bieniarz, Anna Zawada, Diethard Höhne // Glass Science and Technology ; ISSN 0946-7475. — 2003 vol. 76 no. 3, s. 110–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probeOptroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$ / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1331–1336. — Bibliogr. s. 1336

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optroda z nanoporowatego szkła jako czujnik ${NO_{2}}$Optical fibre ${NO_{2}}$ sensor with nanoporous glass probe / Dominik Dorosz, Bernadeta PROCYK // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Piroksenowe tworzywa szklanokrystaliczne otrzymywane z surowców odpadowych[Pyroxene-based glass ceramics obtained from wastes] / Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2003 R. 54 nr 3, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20

 • słowa kluczowe: odpady, tworzywo szklano-krystaliczne, tworzywo piroksenowe

  keywords: waste material, glass-crystalline material, piroxenes material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Porous glasses for optical sensors / Dominik DOROSZ, Bernadetta PROCYK // W: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments IV [Dokument elektroniczny] / ed. Ryszard S. Romaniuk ; SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : SPIE], 2006. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 6159). — e-ISBN10: 0-8194-6211-X. — 615923. — Tryb dostępu: http://bookstore.spie.org/index.cfm?fuseaction=detailpaper& [2007-01-24]. — Abstr.

 • keywords: porous glass, optical sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.675104

11
 • Porous glasses for optical sensor applications / B. PROCYK, D. Dorosz, K. WODNICKA, M. LISIECKI, S. Jaworski // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–3, J47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porowate szkła modyfikowane ${AL_{2}O_{3}}$ w ochronie środowiska wodnego${AL_{2}O_{3}}$ – modified porous glasses for water environment protection / Renata ROGOWSKA-KWAS, Jan MACUDA, Bernadeta PROCYK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2005 R. 22/1, s. 261–266. — Bibliogr. s. 266, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2005-01/W_22_1_2005_29.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, szkła porowate, proces likwacji

  keywords: environment protection, porous glasses, removal process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Redukcja zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego przy wykorzystaniu szkła porowategoReduction of hydrocarbon contaminations in water environment with the use of porous glass / Jan MACUDA, Bernadeta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2004 R. 21/1, s. 239–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: szkła porowate, zanieczyszczenia wód

  keywords: porous glass, contaminations to water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Special glasses with submicrocrystalline sintered alumina admixture in ${cBN}$ tools / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadeta PROCYK, Marcin ŚRODA, Kazimiera Majewska-Albin // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.. — 6th Seminar on Porous Glasses-Special Glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 22–26, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Study of crystallization of vitrified waste incineration ashes / Leszek STOCH, Bernadetta PROCYK, Paweł STOCH // W: 14th ICTAC [Dokument elektroniczny] : 14th international congress on Thermal analysis and calorimetry ; VI CBRATEC –Brazilian congress on Thermal analysis and calorimetry : September 14–18, 2008 – São Pedro – SP – Brazil / ICTAC, ABRATEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil: s. n.], [2008]. — Dane na dysku Flash. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Szkła do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnegoGlasses for removing hydrocarbon impurities from water environment / Bernadeta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.. — Abstrakt także W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 86 [Autor: Bernadeta Procyk]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Szkła i tworzywa szklanokrystaliczne z układu $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$Glasses and glass-ceramics of the system $SiO_{2}-MgO-BaO-Li_{2}O$ / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Bernadeta PROCYK, Marek LISIECKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98.. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Szkła porowate, jako adsorbenty do likwidacji zanieczyszczeń węglowodorowych z wód podziemnych i powierzchniowychPorous glasses as an adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminations from groundwaters and surface waters / Bernadeta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1267–1274. — Bibliogr. s. 1274

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Szkła porowate jako adsorbenty do likwidacji zanieczyszczeń węglowodorowych z wód podziemnych i powierzchniowychPorous glasses as an adsorbents for liquation of hydrocarbon wastes from subterranean and surface water / Bernadeta PROCYK, Renata ROGOWSKA-KWAS, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Jan MACUDA // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Szkło piankowe na bazie surowców odpadowychFoam glass based on raw material wastes / Bernadeta PROCYK, Leszek STOCH, Marek LISIECKI, Dominik Dorosz, Marek Pyda, Grzegorz KUCIŃSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1159–1164. — Bibliogr. s. 1164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Utilization and practical application of waste raw materials for the production of thermoinsulating glass fibres / Bernadeta PROCYK, Jan KUCHARSKI, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Leszek STOCH // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Utilization of the sorptive properties of glasses to remove hydrocarbon impuritities from water environment / Bernadeta PROCYK, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Dominik DOROSZ, Renata ROGOWSKA-KWAS, Jan MACUDA // W: XX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan. : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ domieszkowania związkami metali $Ni, MoS_{2})$ na wybrane właściwości szkieł specjalnych układu $ZnO-PbO-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$Influence of addition of metal compounds $(Ni, MoS_{2})$ on selected properties of devitrificates in the $ZnO-PbO-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ system / Barbara Staniewicz-Brudnik, Kazimiera Majewska-Albin, Barbara TRYBALSKA, Bernadeta PROCYK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 80). — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154. — Abstrakt pt.: Wpływ domieszkowania $ZrB_{2}$ i $MoS_{2}$ na wybrane właściwości fizykochemiczne szkieł specjalnych układu $ZnO-PbO-B_{2}O_{3}-SiO_{2}$ W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie surowców odpadowych w produkcji termoizolacyjnych włókien szklanychUtilization of waste raw materials for the production of thermoinsulating glass fibres / Bernadeta PROCYK, Jan KUCHARSKI, Manuela REBEN, Marek LISIECKI, Leszek STOCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1259–1265. — Bibliogr. s. 1265

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: