Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Beluch, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza wyznaczenia parametrów geometrycznych precyzyjnych kodowych łat niwelacyjnych na komparatorze pionowym i poziomymA comparative analysis of the determination of geometric parameters of precise code level rods by means of vertical and horizontal comparators / Andrzej POKRZYWA, Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 1, s. 85–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. — W artykule błędnie podano nazwisko autora: Mariusz Fukacz. — tekst: https://goo.gl/pJRtJF

 • słowa kluczowe: parametry łat niwelacyjnych, komparatory pionowe i poziome

  keywords: parameters, level rods, vertical and horizontal comparators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnychLaboratory testing of levels and precise levelling staffs / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 110, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0287). — Bibliogr. s. 109–[111]., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-165-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania precyzyjnego sprzętu do niwelacji w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGHThe studies of precise levelling equipment in Geodetic Metrological Laboratory of AGH / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1/1, s. 71–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/gMFrCd

 • słowa kluczowe: kalibracja, łaty kodowe, interferometer laserowy, niwelacja precyzyjna

  keywords: calibration, laser interferometer, code staff, precise leveling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa[Exercises of geodesy] / pod red. Józefa BELUCHA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 461, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — Bibliogr. s. 460–[462]. — ISBN: 978-83-7464-043-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa[Exercises in geodetic surveys II] / pod red. Józefa BELUCHA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 589, [2] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Bibliogr. s. 587–[590]. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — Do publikacji dołączona wkładka z rysunkami

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Obliczenia w poziomych osnowach szczegółowych[Calculation in the horizontal geodetic networks] / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 253–405, 1 k. złoż.. — Bibliogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pomiary i obliczanie odległości w osnowach szczegółowych[Measurement and calculation in the geodetic networks] / Józef BELUCH, Tadeusz SZCZUTKO // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 201–252. — Bibliogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa[The horizontal geodetic measurement matrix] / Józef BELUCH, Robert KRZYŻEK, Stanisław LATOŚ // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 177–251, 5 k. luź.. — Bibliogr. wspólna dla całej publikacji s. 460–462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Precise accuracy evaluation of transformation parameters and point coordinates upon Helmert transformationŚcisła ocena dokładności parametrów transformacji i współrzędnych punktów po transformacji Helmerta / Józef BELUCH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 3, s. 11–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2008-03/Geomatics_2008_3_01.pdf

 • słowa kluczowe: transformacja współrzędnych, ocena dokładności parametrów współrzędnych transformacji, ocena dokładności współrzędnych transformacji, transformacja Helmerta

  keywords: coordinate transformation, accuracy evaluation of transformation parameters, accuracy evaluation of coordinates transformation, Helmert transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ścisła ocena dokładności przetransformowanych współrzędnych po wprowadzeniu korekt HausbrandtaPrecise accuracy evaluation of transformed coordinates after having included the Hausbrandt corrections / Józef BELUCH // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: ocena dokładności, transformacja współrzędnych, korekty Hausbrandta

  keywords: accuracy evaluation, transformation of coordinates, Hausbrandt corrections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ wyboru modelu wyznaczania parametrów transformacji Helmerta na wyniki transformacjiThe effect of selection of models for determining Helmert transformation parameters on calculation results / Józef BELUCH // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2008 nr 7, s. 3–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Zur Problematik der Minimierung des Einflusses der Horizontalrefraktion in Tunnel-Vortriebs-Lagenetzen[Horizontal refraction influence minimalization problems on geodetic control network determination in tunel works] / Józef BELUCH, Henryk Bryś // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2010 [H.] 2, s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: