Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Trzaskuś-Żak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7137-1875 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36634886800

PBN: 5e70922b878c28a0473910c5

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • A method of designation of marginal volumes of economical factors based on a two-part sale price in the gas distribution industry / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Norman L. BUTLER, William Allan Kritsonis, Kimberly Grantham Griffith // The Lamar University Electronic Journal of Student Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2008 Spring, s. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.docstoc.com [2011-06-03]. — Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An assignation and comparison of the prognosis results of paid-in-term receivables in opencast mine “X” via autoregressive model and periodic trends methodWyznaczenie i porównanie wyników prognozy należności terminowych otrzymanych za pomocą modelu autoregresyjnego i metody trendów jednoimiennych okresów / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 353–366. — Bibliogr. s. 366, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.353.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiskaAn analysis of operation of economic environmental instruments / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_19.pdf

 • słowa kluczowe: instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska, wydatki inwestycyjne, nakłady kapitałowe na naprawę szkód górniczych

  keywords: environmental economic instruments, environmental investment expenses, mining damages expenses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza porównawcza należności krótkoterminowych wybranych kopalń surowców skalnychA comparative analysis of short-term dues of opencast mines rock raw materials / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowychAnalysis of selected factors which affect the management of receivables in the chosen opencast mines / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Kazimierz CZOPEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnie odkrywkowe, zarządzanie należnościami

  keywords: open cast mines, management of receivables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych spółkach gazowniczychThe analysis of changes of tariff rates and the income on sale of gas on an example of the chosen gas companies / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2006 R. 62 nr 3, s. 120–130. — Bibliogr. s. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Aplikacja metody binarnego programowania liniowego do minimalizacji kosztu udzielonych rabatówApplication of the binary linear programming method for minimization of the cost of rebates / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 4, s. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie i ocena jakości skalnych kruszyw drogowychTesting and assessment of road rock aggregates / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Wojciech Miśkiewicz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 180–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie i ocena skuteczności stosowania rabatów w przedsiębiorstwach górniczychResearch and assesment of the effectiveness of the application the rebate policy in mining enterprises / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Arkadiusz UTRATA // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-16-4 ; e-ISBN: 978-83-65173-17-1. — S. 367–372. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychThe assignation of fixed and variable costs of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dariusz FUKSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 45–78. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, koszty zmienne, koszty stałe, koszty operacyjne, metoda księgowa, metoda podziału

  keywords: least squares method, operating costs, variable costs, fixed costs, accountancy method, method of assignation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 1Examination of financial liquidity of opencast mines of road building rock raw materials / Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 9–10, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie płynności finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych, Cz. 2Examination of financial liquidity of opencast mines of road building rock raw materials / Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 11–12, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Budowa modelu prognostycznego należności spłacanych terminowo metodą harmoniczną i metodą KleinaConstruction of the prognostic model of paid-in-term receivables using the harmonic method and the Klein method / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 2 / red. nauk. Adam Kopiński, Tomasz Słoński, Bożena Ryszawska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 271). — ISBN całości: 978-83-7695-219-2. — ISBN: 978-83-7695-227-7. — S. 418–433. — Bibliogr. s. 432, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: prognozowanie, metoda harmoniczna, metoda Kleina, zarządzanie należnościami

  keywords: receivables management, forecasting, harmonic method, Klein method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Cena gazowego paliwa : analiza zmian taryfowych gazu ziemnego do gospodarstw domowych w Polsce[The price of gas : the analysis of natural gas tariff system changes for househ] / Dominik Staśko, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2008]. — S. 53–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ceny gazu dla odbiorcy końcowego : zmiany cen gazu pod wpływem zmian składników taryf gazowych w latach 2000–2009 dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 $m^{3}/h$[Natural gas prices for the final receiver] / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Dominik Staśko // W: Profesjonalne gazownictwo 2009 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2009]. — S. 43–65. — Bibliogr. s. 64–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2006Factors shaping world's oil prices in 2006 / Maciej KALISKI, Zdzisław Jedynak, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 245–255. — Bibliogr. s. 254–255, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/U5cIii

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, cena ropy

  keywords: oil, oil prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)Energetic perspective of brown coal in context of the European Emissions Trading Scheme (ETS) / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 3, s. 41–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Górnictwo węgla brunatnego : VII międzynarodowy kongres = VII international brown coal mining congress : Bełchatów, 11–13 kwietnia 2011, Z. 2. — Opis wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-03/GG_2011_3_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, emisja spalin, energetyka, sprawność elektrowni, dwutlenek węgla, koszt energii

  keywords: carbon dioxide, exhaust emissions, brown coal, energetic, energy efficiency of power plant, cost of energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Formy zagospodarowania wolnej gotówki na przykładzie producentów skalnych surowców drogowychThe ways of making the most out of free cash of opencast mines: rock and road raw materials / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 95–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznychThe study of sale seasonality in opencast mine of rock and raw materials performed by the use of statistic methods / Beata TRZASKUŚ-ŻAK, Zdzisław GAŁAŚ, Dariusz FUKSA, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: sezonowość sprzedaży, metoda CHAID, wykres ramka-wąsy

  keywords: CHAID method, box and whisker plot, sale seasonality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Implementation of the exponential smoothing method for forecasting of the sales volume of an opencast mine of rock and raw materialsImplementacja metody wyrównania wykładniczego do prognozowania wielkości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych / Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 15–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: prognozowanie, metoda wyrównywania wykładniczego, model addytywny sezonowy, model multiplikatywny sezonowy

  keywords: forecasting, exponential smoothing method, seasonal additive model, seasonal multiplicative model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-02

24
 • Koszty i ceny węgla brunatnego w warunkach rynkowychCosts and prices of lignite minning in market conditions / Kazimierz CZOPEK, Beata TRZASKUŚ-ŻAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25