Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Szafrańska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej (OBIA) zobrazowań teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GISUpdate of the digital soil map using Object Based Image Analysis (OBIA) of remote sensing data and GIS spatial analyses / Piotr Wężyk, Marcin Pierzchalski, Beata SZAFRAŃSKA, Gustaw Korta // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 477–488. — Bibliogr. s. 487–488, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8. — B. Szafrańska – dod. afiliacja: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wyboru obszarów wymagających sporządzenia planów miejscowych dla gminy OpocznoAnalysis of the choice of areas requiring of local plans for Opoczno / Beata SZAFRAŃSKA, Urszula Litwin // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 2, s. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determination of normal height with use of permanent stations with an example of ASG-EUPOS / Łukasz BOROWSKI, Beata SZAFRAŃSKA, Kamil MACIUK // W: PHD hallgatók VIII [Dokument elektroniczny] : nemzetközi konferenciája : Miskolc, Hungary, 6–10 August 2012 = 8th International conference of PHD students. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hungary] : International Visegrad Fund, [2012]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-963-661-994-7. — S. [1–4]). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Section F: Natural Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mapa zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolsce na podstawie klasyfikacji OBIA obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GISThe map of agricultural land erosion risk assessment of Malopolska voivodeship (Poland) based on OBIA of remotely sensed data and GIS spatial analyses / Piotr Wężyk, Wojciech DRZEWIECKI, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Marcin Pierzchalski, Jakub Mlost, Beata SZAFRAŃSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 403–420. — Bibliogr. s. 418–420, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mapa zmian pokrycia terenu Małopolski 1986–2011 wykonana w oparciu o klasyfikację obiektową obrazów satelitarnych LANDSAT oraz RapidEyeMap of land use / land cover changes in Malopolska voivodeship in 1986–2010 created by object based image analysis of LANDSAT and RapidEye satellite images / Piotr Wężyk, Anna Wójtowicz-Nowakowska, Marcin Pierzchalski, Jakub Mlost, Beata SZAFRAŃSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 273–284. — Bibliogr. s. 282–283, Streszcz., Summ.. — Beata Szafrańska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dodatkowa afiliacja: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 • słowa kluczowe: klasyfikacja obiektowa (OBIA), użytkowanie i pokrycie terenu, analizy przestrzenno-czasowe GIS, LANDSAT TM, RapidEye

  keywords: LANDSAT, segmentation, RapidEye, multitemporal GIS analyses, Object-Based Image Analysis (OBIA), land use/land cover

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przestrzenne aspekty struktury agrarnej w MałopolsceSpatial aspects of agricultural structure in Malopolska / Beata SZAFRAŃSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 2/I, s. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Quantitative and qualitative assessment of soil erosion risk for Malopolska voivodeship (Poland) based on updated land cover and soil maps using remote sensing data / Wojciech DRZEWIECKI, Piotr Wężyk, Marcin Pierzchalski, Beata SZAFRAŃSKA // W: Satellite technologies in GIS and cartography : 21\textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 30. — Beata Szafrańska – dod. afiliacja: The Marshall Office of Malopolska Voivodeship

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Scalenia infrastrukturalne jako narzędzie naprawcze przestrzeni planistycznej przeciętej budowaną autostradąMerger of infrastructure – a key instrument repair for space planning cut construction of motorways / Beata SZAFRAŃSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 107. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2011 1–B z. 3, s. 151–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie GIS w planowaniu prac geodezyjno-urządzeniowych na obszarze województwa małopolskiegoThe use of GIS tools in programming of geodetic-arrangement works in the Małopolska voivodeship / Beata SZAFRAŃSKA // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 57. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: